polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Ogłoszenie nr 3 obejmuje przedsięwzięcie 1.1.3 LSR - budowa i modernizacja punktów przystankowych, obiektów małej architektury oraz miejsc aktywności ruchowej typu siłownie, place zabaw, boiska i inne.

Z kolei ogłoszenie nr 4 obejmuje przedsięwzięcie 1.4.1 LSR - prowadzenie akcji i projektów edukacyjnych wspierających rozwój miejsc edukacji proekologicznej, związanych z propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, odnawialnych źródeł energii, ochroną środowiska i klimatu. 

Pełna treść ogłoszeń jest dostępna w załączeniu. 


PDFOgłoszenie 4-2022.pdf (154,60KB)

PDFOgłoszenie 3-2022.pdf (154,56KB)

×

Wyszukaj w serwisie