polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Ogłoszenie

Urząd Miejski w Zawadzkiem poszukuje zainteresowanych osób, które będą realizowały zadania na podstawie umowy zlecenia, polegające w szczególności na:

  • otwieraniu i zamykaniu budynku Hali z uwzględnieniem godzin funkcjonowania Hali oraz czasu rozpoczynania i kończenia imprez sportowych;
  • wydawaniu kluczy szkołom i stowarzyszeniom korzystającym z pomieszczeń hali;
  • niezwłocznym zgłaszaniu do tut. Urzędu wszelkich awarii, usterek i innych nieprawidłowości.

CV należy składać w terminie do dnia 04 maja 2022 r. do godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem.

W przypadku dodatkowych pytań, proszę kontaktować się z pracownikami Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem pod numerem telefonu tel. 77 46 23 110, 77 46 23 122.

×

Wyszukaj w serwisie