polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Burmistrz Zawadzkiego informuje, że zostały wywieszone, na okres 21 dni, wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Zawadzkie, przeznaczonych do sprzedaży:

  • w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy - lokal mieszkalny Nr 7 w budynku przy ulicy Opolskiej 9 w Zawadzkiem, wraz z udziałem we współwłasności równym 6245/103104 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 386/29 z mapy 2, obręb Zawadzkie,
  • w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - lokal mieszkalny Nr 2 w budynku przy ul. Opolskiej 48 w Zawadzkiem, wraz z udziałem wynoszącym 4666/102989
    w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu Nr 460/6 z mapy 2, obręb Zawadzkie.

Nieruchomości opisano bliżej w załącznikach do zarządzeń Burmistrza Zawadzkiego:Nr 686/XXXII/2022 i Nr 687/XXXII/2022 z dnia 6 maja 2022 r.

PDF687.XXXII.2022 ul. Op.48.pdf (634,53KB)
PDF686.XXXII.2022. ul. Op. 9.pdf (645,18KB)
 

×

Wyszukaj w serwisie