polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski uczestniczył w posiedzeniu subregionu Kędzierzyńsko-Strzelecko, na którym omawiano wizje rozwoju regionu, omawiano kwestie dotyczące inwestycji ze źródeł zewnętrznych, aktywizację zawodową, adaptacyjność przedsiębiorstw, programy stypendialne oraz szereg kwestii dotyczących zdrowia  i edukacji.

×

Wyszukaj w serwisie