polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania, że w dniu 8 czerwca 2022 r. zostało wydane postanowienie Nr NP.6220.1.2021.PS o dopuszczeniu Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego Grand Agro z siedzibą przy ul. Sportowej 30/B w Nowym Dworze Mazowieckim, do udziału, na prawach strony, w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa walcowni kształtowników stalowych gorącowalcowanych, długich, Oddział Walcowni Rur Andrzej, Zawadzkie", przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako: działka Nr 402/99 oraz części działek Nr: 402/62, 402/97, 402/98 i 402/155 z mapy 2, obręb Zawadzkie.

PDFObwieszczenie - dopuszczenie do udziału.pdf
 

×

Wyszukaj w serwisie