polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

1. Zarządzenie Nr 717/XXXII/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Zawadzkie

PDFZarządzenie nr 717_XXXII_2022.pdf (1,40MB)

2. Zarządzenie Nr 717/XXXII/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Zawadzkie

PDFZarządzenie.rewitalizacja.pdf (180,21KB)

3. mapa stanowiąca załącznik graficzny do uchwały 

 PDFmapa do uchwały.pdf (3,31MB)

4. projekt uchwały 

PDFprojekt uchwały.pdf (173,67KB)

5. formularz konsultacyjny

PDFformularz konsultacyjny.pdf (82,21KB)

Ankieter (deltapartner.org.pl)

6. ankieta konsultacyjna

Ankieter (deltapartner.org.pl)

7. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Zawadzkie

PDFDiagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Zawadzkie.pdf (2,89MB)

8. Uchwała Nr XLV-300-22 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla gminy Zawadzkie

PDFUchwała Nr XLV-300-22 w spr. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla gminy Zawadzkie.pdf (3,72MB)

9. Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne  ocena zadań proponowanych do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Zawadzkie na lata 2023-2030

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie na lata 2023-2030.

Spotkanie odbędzie się w dniu 13 lipca 2022 r. o godzinie 15:30 w Sali narad Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem. Podczas spotkania, prowadzonego przez eksperta ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner, będzie rozmowa o tym, co to jest rewitalizacja i po co przygotowywany jest Gminny Program Rewitalizacji.  Zebrane uwagi i wnioski pozwolą na precyzyjne wyznaczenie obszaru, który objęty zostanie rewitalizacją oraz wstępne określenie skali planowanych działań. Liczymy na aktywny udział Mieszkańców Gminy oraz liczne propozycje i uwagi dotyczące tematyki rewitalizacji.

10. Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych. 

PDFraport z konsultacji.pdf (869,47KB)

11. Zarządzenie Nr 775/XXXII/2022 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 18 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych dla Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zawadzkie na lata 2023-2030

PDFZarządzenie nabór przedsięwzięć.pdf (352,14KB)

PDFZałącznik nr 1.pdf (158,14KB)

PDFZałącznik nr 2.pdf (494,00KB)

PDFUzasadnienie.pdf (156,45KB)

PDFzarzadzenie wersja 17.10.pdf (174,06KB)

link do ankiety: https://ankieta.deltapartner.org.pl/gpr_zawadzkie_nabor_projektow

12. Zarządzenie Nr 833/XXXIII/2023 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie na lata 2023-2030":

PDFZarzadzenie 833XXXIII2023 w sprawie prz eprowadzenia konsultacji społecznych.pdf (2,10MB)

13. Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie na lata 2023-2030:

PDFGPR_ Zawadzkie.pdf (2,72MB)

14. Formularz konsultacyjny GPR:

ODTFormularz konsultacji GPR.odt (11,84KB)

15. Link do ankiety:

https://ankieta.deltapartner.org.pl/zawadzkie_gpr_formularz

16. Sprawozdanie z wyników i przebiegu konsultacji:

PDFSprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji.pdf (3,19MB)

17. Sprawozdanie z przebiegu i wyników opiniowania projektu

PDFSprawozdanie z przebiegu i wyników opiniowania.pdf (8,92MB)

18. Uchwała Nr LIV-362-23 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie na lata 2023 -2030

PDFUchwała Nr LIV-362-23 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie na lata 2023-2030.pdf (10,40MB)

19. Zarządzenie nr 902/XXXIII/2023 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie określenia Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji gminy Zawadzkie 

PDFzarządzenie nr 902 XXXIII 2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf (69,15KB)

PDFzałącznik nr 1 do zarządzenia nr 902 XXXIII 2023.pdf (214,13KB)

PDFzałącznik nr 2 Formularz Konsultacji.pdf (108,81KB)

PDFuzasadnienie do zarządzenia nr 902 XXXIII 2023.pdf (37,94KB)

https://ankieta.deltapartner.org.pl/zawadzkie_kr_formularz

20. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych

PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały ws wyznaczenia Komitetu Rewitalizacji.pdf (33,24KB)

21. Uchwała Nr LVI/383/23 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji gminy Zawadzkie

PDFUchwała Nr LVI-383-23 w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji gminy Zawadzkie.pdf (415,07KB)

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie