polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

1. Zarządzenie Nr 717/XXXII/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Zawadzkie

PDFZarządzenie nr 717_XXXII_2022.pdf

2. Zarządzenie Nr 717/XXXII/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Zawadzkie

PDFZarządzenie.rewitalizacja.pdf

3. mapa stanowiąca załącznik graficzny do uchwały 

 PDFmapa do uchwały.pdf

4. projekt uchwały 

PDFprojekt uchwały.pdf

5. formularz konsultacyjny

PDFformularz konsultacyjny.pdf

Ankieter (deltapartner.org.pl)

6. ankieta konsultacyjna

Ankieter (deltapartner.org.pl)

7. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Zawadzkie

PDFDiagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Zawadzkie.pdf

8. Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne  ocena zadań proponowanych do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Zawadzkie na lata 2023-2030

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie na lata 2023-2030.

Spotkanie odbędzie się w dniu 13 lipca 2022 r. o godzinie 15:30 w Sali narad Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem. Podczas spotkania, prowadzonego przez eksperta ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner, będzie rozmowa o tym, co to jest rewitalizacja i po co przygotowywany jest Gminny Program Rewitalizacji.  Zebrane uwagi i wnioski pozwolą na precyzyjne wyznaczenie obszaru, który objęty zostanie rewitalizacją oraz wstępne określenie skali planowanych działań. Liczymy na aktywny udział Mieszkańców Gminy oraz liczne propozycje i uwagi dotyczące tematyki rewitalizacji.

 

×

Wyszukaj w serwisie