polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie na lata 2023-2030.

Spotkanie odbędzie się w dniu 13 lipca 2022 r. o godzinie 15:30 w Sali narad Urzędu Miejskiego
w Zawadzkiem. Podczas spotkania, prowadzonego przez eksperta ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner, będzie rozmowa o tym, co to jest rewitalizacja i po co przygotowywany jest Gminny Program Rewitalizacji.  Zebrane uwagi i wnioski pozwolą na precyzyjne wyznaczenie obszaru, który objęty zostanie rewitalizacją oraz wstępne określenie skali planowanych działań. Liczymy na aktywny udział Mieszkańców Gminy oraz liczne propozycje i uwagi dotyczące tematyki rewitalizacji.

 

×

Wyszukaj w serwisie