polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W dniu 30 czerwca 2022 r., minął ustawowy termin, do którego właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych mogli składać deklaracje do CEEB. Nie zmienia to jednak sposobu pracy w urzędach, gdzie deklaracje do CEEB nadal są przyjmowane i wprowadzane. Aplikacja CEEB.gov.pl również działa tak, jak dotychczas.

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków i nie jest to obowiązek jednorazowy.

Zgodnie z przepisami, obowiązek ten nadal z nami pozostaje:
- dla nowych źródeł ciepła – 14 dni od uruchomienia,
- dla źródeł ciepła wymienianych na nowe - 14 dni od uruchomienia,
- dla wszystkich zapominalskich – natychmiastowe złożenie deklaracji.

To oznacza, że deklaracje do CEEB nadal są przyjmowane i wprowadzane.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to jeden z elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstaje w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest poprawa jakości powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw. „kopciuchów”. Aby uzyskać wszystkie wymagane informacje na temat CEEB, należy, po wejściu na stronę internetową www.gunb.gov.pl wybrać przycisk CEEB.

Źródło: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

×

Wyszukaj w serwisie