polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Informacja o konsultacjach społecznych

 

Na podstawie Zarządzenia nr 717/XXXI/2022 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 30 czerwca 2022 r.  informujemy o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Zawadzkie.  Od dnia 08 lipca 20222 r. do dnia 07 sierpnia 2022 r. można zgłaszać uwagi do projektu uchwały poprzez wypełnienie formularza uwag oraz formularza ankiety na stronie internetowej gminy Zawadzkie pod adresem: www.zawadzkie.pl 
w zakładce Urząd, w podzakładce Gminny Program Rewitalizacji.

Ponadto uwagi można zgłaszać w postaci papierowej w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, w postaci elektronicznej pod adresem:  oraz poprzez zgłaszanie uwag telefonicznie pod nr telefonu 77 46 23 142.

powiat strzelecki.png

×

Wyszukaj w serwisie