polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

IMG_20220713_153500.jpeg W dniu 13 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem odbyło się spotkanie konsultacyjne z  ekspertem  Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner 
w ramach przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie. W trakcie spotkania omówiono podstawowe zagadnienia związane z problematyką, procesem rewitalizacji oraz celem opracowania jakże istotnego dla gminy dokumentu. Jednym z kluczowych elementów trwającej dyskusji nad dokumentem było poszerzenie granic rewitalizacji na terenie miasta Zawadzkie. Podczas konsultacji osoby obecne na spotkaniu pytały o konkretne działania i inwestycje, które można zrealizować w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. W miesiącu sierpniu Rada Miejska
 w Zawadzkiem podejmie stosowną uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla gminy Zawadzkie. Zanim jednak to nastąpi, mieszkańcy gminy Zawadzkie do dnia 07 sierpnia 2022 r.  mają możliwość zgłaszania swoich uwag oraz wniosków. Szczegóły na stronie internetowej gminy Zawadzkie www.zawadzkie.pl-  zakładka Urząd-  Gminny Program Rewitalizacji dla gminy Zawadzkie na lata 2023-2030 oraz pod nr telefonu 77 46 23 142.


 


 

×

Wyszukaj w serwisie