polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

To projekt, który przewiduje wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektora gosp. wodno-ściekowej i rekultywacji z wykorzystaniem bazy usług rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt ma charakter ogólnopolski.

Projekt jest skierowany do:

  • mikro-, małych, średnich przedsiębiorstw m.in. firm zatrudniających do 250 pracowników i posiadających MAX 25% kapitału lub praw głosu należących do organu publicznego.
  • prowadzących działalność w ramach sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji tj. posiadające PKD:
  • sekcja E 36 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
  • sekcja E 37 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
  • sekcja E 39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI.

Które delegują swoich pracowników na szkolenia, kursy (ogólnie usługi rozwojowe).

W szkoleniach może wziąć udział:

  • właściciel,
  • wspólnik, w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe,
  • pracownicy na umowę o pracę,
  • pracownik tymczasowy w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1563 ze zm.);
  • osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Szczegóły nt. udziału w Projekcie znajdą Państwo na stronie: https://arleg.eu/projekty/wodkan-i-rekultywacja/

arleg-ulotka-A5-mala-3-730x1024.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie