polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Szanowni Państwo,

Informujemy, że środki w kwocie 80.000,00 złotych przeznaczone na dotację celową z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska (dotacje dot. wymiany źródeł ciepła)  zostały wyczerpane. 

W związku z powyższym, przyjmowane wnioski o udzielenie dotacji w roku bieżącym będą rozpatrywane pod warunkiem zabezpieczenia środków w budżecie gminy (§6 ust. 6 Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska).

O wszelkich zaistniałych zmianach będziemy informować na bieżąco.

×

Wyszukaj w serwisie