polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Lokalna Grupa Działania Kraina Dinozaurów prowadzi prace nad stworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.  Jest to dokument strategiczny, który pozwoli wyznaczyć najbardziej pożądane przez mieszkańców kierunki rozwoju obszarów gmin zrzeszonych w strukturach Lokalnej Grupy Działania Karina Dinozaurów. Uczestnicy spotkania, które odbyło się 27 lipca 2022 r. w budynku Kinoteatru w Zawadzkiem pracowali nad analizą  SWOT terenu naszej gminy, określili jej mocne i słabe strony, stojące przed nią szanse i zagrożenia. Obecni mogli także zapoznać się z dotychczasową działalnością LGD Kraina Dinozaurów. 

20220727_192041 (002).jpeg 20220727_190311.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie