polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Gmina Zawadzkie w październiku 2020 r. przystąpiła do Projekt LIFE AQP pn. „Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością Powietrza w Samorządach Województwa Opolskiego” realizowanego na terenie Województwa Opolskiego od października 2020 do grudnia 2022.

Projekt LIFE AQP koordynowany przez Województwo Opolskie angażuje łącznie 43 współbeneficjentów (w tym gminę Zawadzkie) oraz 8 partnerów. Jego wartość to ok. 13 mln zł, z czego dofinansowanie unijne z Programu LIFE wynosi ok. 7 mln zł, a współfinansowanie z NFOŚiGW wynosi ok. 5 mln zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej województwa opolskiego  na wszystkich poziomach w związku z działaniami naprawczymi określonymi w Programie Ochrony Powietrza (POP), poprzez zwiększenie świadomości społecznej w dziedzinie jakości powietrza poprzez zwiększenie zaangażowania samorządów lokalnych, społeczeństwa, organizacji pozarządowych i podmiotów lokalnych w podejmowaniu działań naprawczych wspierających działania w zakresie POP. 

Szczegółowe cele projektu obejmują:

  1. Zwiększenie wydajności, skuteczności i jakości usług dla mieszkańców poprzez wdrożenie systemu zarządzania POP.
  2. Poszerzenie dostępnych informacji o jakości powietrza poprzez integrację i rozszerzenie istniejącego systemu monitorowania jakości powietrza poprzez zbierane regularnie o dane pomiarowe.
  3. Integracja, rozwój i udostępnianie systemu informacji o środowisku w województwie opolskim.
  4. Zwiększenie zaangażowania organizacji publicznych, pozarządowych i lokalnych w realizację zadań naprawczych wynikających z POP poprzez wdrażanie działań informacyjnych i edukacyjnych.

W ramach realizowanego projektu w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem, mieszkańcy mogą liczyć na pomoc Gminnego Koordynatora Programu Ochrony Powietrza (POP) w zakresie termomodernizacji i ograniczenia emisji poprzez likwidację nieekologicznych systemów ogrzewania.

Kontakt z Gminnym Koordynatorem ds. Ochrony Powietrza w gminie Zawadzkie pod numerem tel. 77 46 23 119 oraz pod adresem email: life@zawadzkie.pl.

logotyp_LIFE.png

×

Wyszukaj w serwisie