polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Zawiadomienie stron postępowania o przysługującym im prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Alchemia S.A. z siedzibą przy Alejach Jerozolimskich 92 w Warszawie (00-807),  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa walcowni kształtowników stalowych gorącowalcowanych, długich, Oddział Walcowni Rur Andrzej, Zawadzkie", przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako: działka Nr 402/99 oraz części działek Nr: 402/62, 402/97, 402/98 i 402/155 z mapy 2, obręb Zawadzkie.

PDFObwieszczenie - 10 kpa.pdf
 

×

Wyszukaj w serwisie