polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Zarządzenie nr 741/XXXII/2022 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu "Strategia Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2023-2030".

PDF1.zarządzenie-strategia.pdf (611,54KB)

 

Projekt dokumentu  "Strategia Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2023-2030"

PDF2. Strategia Rozwoju.pdf (3,10MB)

 

Konsultacje społeczne w dniach od 19 sierpnia do 23 września 2022 r.

PDFZaproszenie do udziału w konsultacjach.pdf (130,78KB)

 

Formularz składania uwag do projektu dokumentu "Strategia Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2023-2030"

PDF3..pdf (181,37KB)

 

Ankieta konsultacyjna 

https://ankieta.deltapartner.org.pl/zawadzkie_sr_konsultacje

 

Mapy ryzyka i zagrożenia powodziowego gminy Zawadzkie

PDFZałącznik Mapy ryzyka i zagrożenia powodziowego gminy Zawadzkie.pdf (28,29MB)

Konsultacje społeczne projektu dokumentu "Prognoza oddziaływania na srodowisko dla Strategii Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2023-2030"

PDF1.Zarządzenie-skan.pdf (331,63KB)

PDF2.Uzasadnienie -skan.pdf (289,21KB)

PDF3.Strategia rozwoju gminy Zawadzkie.pdf (3,10MB)

PDF4. Prognoza OOS. zalącznik nr 1.pdf (3,20MB)

PDF5. Formularz - załącznik nr 2.pdf (110,94KB)

6. Link do ankiety

https://ankieta.deltapartner.org.pl/zawadzkie_prognoza_oos

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji

PDFStrategia Sprawozdanie z konsultacji.pdf (1,39MB)

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji z prognozą oddziaływania na środowisko

PDFSprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji.pdf (1,59MB)

×

Wyszukaj w serwisie