polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

znaki_strona_www.png

 

Gmina Zawadzkie, bierze czynny udział w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. W związku
z czym złożonych zostało szereg wniosków w ramach programu:

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Do tej pory ogłoszono trzy edycje programu, gdzie dwa projekty uzyskały akceptację i tak:

Edycja 1 – w dniu 29.06.2022r. otrzymaliśmy promesę inwestycyjną na kwotę 4.745.699,77zł

na realizację zadania pn: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Zawadzkie”.

W ramach tego zadania termomodernizacji zostaną poddane następujące obiekty:

1.Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem.

2.Przedszkole Publiczne nr 2 w Zawadzkiem.

3.Przedszkole Publiczne nr 3 w Zawadzkiem.

4.Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem.

5.Urząd Miejski w Zawadzkiem.

6.Przedszkole Publiczne w Żędowicach.

7.Publiczna Szkoła Podstawowa w Kielczy.

8.Wiejskie Centrum Kultury w Kielczy.

9.Ochotnicza Straż Pożarna w Kielczy.

W dniu 15.07.20022r. została podpisana umowa z Wykonawcą, a prace powinny się zakończyć w okresie do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Edycja 2 – w dniu 15.06.2022r. otrzymaliśmy promesę wstępną na kwotę 4.655.000,00zł,

na realizację zadania pn: „Budowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy
ul. Stawowej w Zawadzkiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz infrastrukturą wodno-kanalizacyjną.

×

Wyszukaj w serwisie