polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

znaki_strona_www.png

Przebudowa ulicy Powstańców Śl. w celu poprawy BRD na przejściach dla pieszych w miejscowości Zawadzkie przy ulicy Powstańców Śląskich

Gminie Zawadzkie pozyskała środki na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Powstańców Śl. w celu poprawy BRD na przejściach dla pieszych w miejscowości Zawadzkie przy ulicy Powstańców Śląskich”.  Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Zadań Mających Na Celu Wyłącznie Poprawę Bezpieczeństwa Niechronionych Uczestników Ruchu wynosi 73.883,55 zł.  Realizacja zadania nastąpi w 2024 r.
Realizacja zadania obejmuje: 
- Wyznaczenie nowego przejścia dla pieszych przez ulicę Powstańców Śląskich.
- Utwardzenie dojść do przejść betonową kostką brukową (z zastosowaniem kostki integracyjnej).
- Uzupełnienie oznakowania poziomego liniami P-14 (przed istniejącymi przejściami dla pieszych na ulicy Powstańców i na ulicy Nowej).
- Wykonanie przejść dla pieszych na czerwonym tle.
- Doświetlenie przejść dla pieszych.
- Montaż na słupach oświetleniowych aktywnych znaków D-6 z czujnikiem ruchu pieszych.


Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych w Zawadzkiem NR 105632 O ul. Ks. Wajdy oraz NR 105607 O ul. Dworcowa poprzez przebudowę przejść dla pieszych.

Kwota dofinansowania; 82 161,26 zł

Całkowita wartość: 110 293,00 zł

 

 Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach w obrębie skrzyżowania  ul. Kś. Wajdy, Opolskiej i Dworcowej. W projekcie przewidziano wykonanie nawierzchni istniejących ścieżek rowerowych przyległych do przejścia z kostki betonowej koloru czerwonego oraz oznakowanie poziome przejścia w technologii grubowarstwowej, przejścia dla pieszych i przejazd dla rowerzystów w kolorze czerwonym. Przejścia  oznakowane aktywnymi znakami D-6b


 

×

Wyszukaj w serwisie