polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W dniu 29 sierpnia 2022 r. podczas Sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem, Burmistrz Zawadzkiego p. Mariusz Stachowski wręczył nagrodę specjalną Panu Andrzejowi Bule – Marszałkowi Województwa Opolskiego. Nagroda ta została nadana w kategorii nagród specjalnych – osobowość gminy Zawadzkie, za wieloletnią i owocną współpracę pomiędzy gminą Zawadzkie a Urzędem Marszałkowskim. 

Andrzej Buła jest zasłużonym działaczem samorządowym i prekursorem działań, których jednym z głównych celów jest wspieranie osób młodych, terenów wiejskich oraz wielokulturowości województwa opolskiego. Podejmowane przez niego inicjatywy należą w naszym kraju do awangardy takich przedsięwzięć, przykładem może być nowy projekt Opolskie dla Młodzieży, Europejski Budżet Obywatelski czy też Fundusze Sołeckie, dzięki którym na terenach wiejskich mieszkańcy realizuję wiele potrzebnych inicjatyw. W swojej pracy nie zapomina o gminie Zawadzkie. Jest osobą, dzięki której małe społeczności otrzymały mandat zaufania i realizują co roku różnorakie inicjatywy finansowane ze źródeł pochodzących z budżetu województwa.

Ponadto w trakcie Sesji Rady Miejskiej Burmistrz Zawadzkiego złożył na ręce Pana Janusza Żyłki – członka Zarządu Powiatu Strzeleckiego serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę oraz pełną poświęcenia aktywność na rzecz powiatu strzeleckiego, a co za tym idzie i gminy Zawadzkie.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie