polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

W sali kinoteatru w Zawadzkiem odbyło się spotkanie Burmistrza Mariusza Stachowskiego z stowarzyszeniami oraz organizacjami z terenu gminy Zawadzkie prowadzącymi działalność na rzecz naszego lokalnego społeczeństwa w zakresie rozwoju kultury. Celem spotkania było omówienie współpracy z Urzędem Miejskim w Zawadzkiem oraz BIK w  Zawadzkiem, w tym zasad wsparcia, planów oraz pomysłów na kolejne działania. Spotkanie było także okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy pomiędzy przedstawicielami poszczególnych grup. Bezpośredni kontakt z przedstawicielami władz lokalnych daje  łatwiejszy dostęp do informacji o kierunkach realizowanych zadań i możliwościach pozyskiwania środków oraz sprzyja  współpracy organizacji pozarządowych z samorządem.

 

IMG_20221004_153122.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie