polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

ue.jpeg

Projekt współfinansowany w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 3317/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

 

 

PROJEKT GRANTOWY PN. „CYFROWA GMINA”

 

Przystąpiliśmy do konkursu grantowego Cyfrowa Gmina w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 5. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Jest to zadanie inwestycyjne i na ten cel w budżecie gminy zabezpieczono środki finansowe w wysokości 336 177,99 zł.

17 listopada 2021 r. złożony został wniosek z koncepcją realizacji grantu, która przewiduje w szczególności:

 • Modernizację infrastruktury sieciowej (zastosowanie nowego okablowania).
 • Wymianę przestarzałych urządzeń aktywnych, które zapewnią większą szybkość działania sieci, co umożliwi wdrożenie środowiska domenowego oraz systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w urzędzie.
 • Zakup serwera, oprogramowania (licencji) i systemu antywirusowego umożliwiającego centralne nadzorowanie zagrożeń.
 • Wyminę kilku stanowisk komputerowych.
 • Zakup urządzenia wielofunkcyjnego ze skanerem i zasilaczy awaryjnych (UPS).
 • Edukację cyfrową urzędników.
 • Diagnozę cyberbezpieczeństwa.

 

28 stycznia 2022 r. została podpisana umowa o powierzenie grantu o numerze 3317/1/2021
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej
V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT
-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 na kwotę 336 177,99 zł

 

W ramach w/w projektu zrealizowano następujące działania:

 • Wykonano audyt technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa JST – diagnozę wykonała firma zewnętrzna przez certyfikowanych audytorów, kwota wydatkowana na ten cel
  to 5 900,00 zł brutto.
 • Zakupiono system serwis desk, system skaner + zarządzanie urządzeniami USB – wg procedury zamówień publicznych, ponadto zamieszczono ogłoszenie na portalu baza konkurencyjności, kwota wydatkowana na ten cel to 8 068,80 zł brutto.
 • Zakupiono serwer NAS z 8 dyskami o pojemności min. 8 TB każdy - wg procedury zamówień publicznych, ponadto zamieszczono ogłoszenie na portalu baza konkurencyjności, kwota wydatkowana na ten cel to 25 213,77 zł brutto.
 • Zakupiono urządzenie sieciowe wraz z osprzętem sieciowym UTM – wg procedury zamówień publicznych, ponadto zamieszczono ogłoszenie na portalu baza konkurencyjności, kwota wydatkowana na ten cel to 25 000,00 zł brutto.
 • W ramach przetargu wybrano firmę zewnętrzną do realizacji zadania pn. „Modernizacja okablowania sieci LAN w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem w ramach projektu Cyfrowa Gmina” – inwestycja została zakończona 30.12.2022 r., koszt realizacji zamówienia to 194 340,00 zł brutto.
 • Przeprowadzono szkolenie stacjonarne dla informatyków i wdrożenie środowiska domenowego dla wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego – wg procedury zamówień publicznych, ponadto zamieszczono ogłoszenie na portalu baza konkurencyjności, kwota wydatkowana na ten cel to 7 072,50 zł brutto.
 • Wykonano dostawę i montaż zasilacza awaryjnego UPS 3-fazowego - wg procedury zamówień publicznych, ponadto zamieszczono ogłoszenie na portalu baza konkurencyjności, kwota wydatkowana na ten cel to 39 347,70 zł brutto.
 • Wykonano usługę p.n. ”disaster recovery center” - wg procedury zamówień publicznych, ponadto zamieszczono ogłoszenie na portalu baza konkurencyjności, kwota wydatkowana na ten cel to 12 300,00 zł brutto.
 • Wykonano dostawę i podłączenie urządzenia wielofunkcyjnego A3 ze skanerem - wg procedury zamówień publicznych, ponadto zamieszczono ogłoszenie na portalu baza konkurencyjności, kwota wydatkowana na ten cel to 9 225,00 zł brutto.
 • Zakupiono stację roboczą - wg procedury zamówień publicznych, ponadto zamieszczono ogłoszenie na portalu baza konkurencyjności, kwota wydatkowana na ten cel to 4 853,58 zł brutto.

 

 

Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie gminy w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem a także zwiększenie  cyberbezpieczeństwa.

 

 

Strona projektu:

V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU - Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 


 

 

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Projekt współfinansowany w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 3317/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Kwota z Formularzu Aplikacyjnego o Grant w projekcie ”Cyfrowa gmina”

336 177,99 zł brutto

 

Pliki do pobrania:

JPEGplakat-cyfrowa-gmina.jpeg (86,89KB)

×

Wyszukaj w serwisie