polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

bde49226453e8a44fcf4524684a8ca52-0.jpeg

bde49226453e8a44fcf4524684a8ca52-1.jpeg

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Projekt współfinansowany w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 3317/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Kwota z Formularzu Aplikacyjnego o Grant w projekcie ”Cyfrowa gmina”

336 177,99 zł brutto

 

Pliki do pobrania:

JPEGplakat-cyfrowa-gmina.jpeg (86,89KB)

×

Wyszukaj w serwisie