polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Rozbudowa drogi wojewódzkiej 901 na odcinku Zawadzkie – Żędowice

W dniu 21 listopada 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego miało miejsce uroczyste podpisanie Umowy rozbudowy drogi wojewódzkiej 901 na odcinku Zawadzkie – Żędowice o długości 3,183 km. Jest to kolejny etap przebudowy tej drogi. Wcześniej remontowany      i oddany już do użytku był odcinek w Kielczy do granicy województwa. Wykonawcą inwestycji będzie firma REMOST Spółka z o.o. Sp.k. z siedzibą w Oleśnie. Planowany termin rozpoczęcia robót to 05 grudnia 2022 r. W/w rozbudowa obejmować będzie:

 • wykonanie nowej nawierzchni drogi o szerokości 7 m,
 • budowę ścieżki pieszo-rowerowej o długości około 3 km,
 • budowa chodnika o długości około 2 km oraz poboczy,
 • przebudowa zatoki autobusowej i miejsc parkingowych,
 • przełożenie istniejącej nawierzchni ul. Strzeleckiej z kostki granitowej,
 • budowa przepustów,
 • przebudowa istniejących skrzyżowań - 9 szt.,
 • przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych i publicznych wraz z przepustami,
 • przebudowa i zabezpieczenie urządzeń systemu odwodnienia (renowacja i odbudowa przydrożnych rowów, budowa kanalizacji deszczowej, przepustów),
 • przebudowa i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury: wodociągowej, sanitarnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej gazowej (w tym regulacja wysokościowa urządzeń),
 • budowa oświetlenia drogowego, stacji monitoringu drogi, masztu wyświetlacza prędkości,
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Planowany termin zakończenia robót to grudzień 2023 r.

Inwestycja warta jest 35 532 904,61 zł, w tym:

 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - 30 000 000,00 PLN
 • środki własne Województwa: 5 532 904,61 PLN

 

Bardzo dziękujemy za ogromne wsparcie władzom Województwa Opolskiego z Panem Marszałkiem Andrzejem Bułą na czele.

Podpisanie umowy 1.jpeg

podpisanie umowy 2.jpeg

Podpisanie umowy 4.png

Podpisanie umowy 5.png

 

 

×

Wyszukaj w serwisie