polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

„Żędowickie talenty”

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Żędowicach, dzięki dotacji otrzymanej  od Fundacji PZU, w ramach konkursu „Z Fundacją PZU po lekcjach” , realizuje projekt „Żędowickie talenty” w okresie od 01.12.2022 do 30.06.2023.

Głównym celem projektu jest zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły, rozwijanie zdolności, pasji oraz zainteresowań uczniów, rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, tradycji i gwary śląskiej, aktywnego udziału w życiu kulturalnym regionu, pielęgnowania dziedzictwa narodowego.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu są uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Żędowicach. Dzięki otrzymanej dotacji uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach tańca narodowego i regionalnego, zajęciach teatralnych w gwarze śląskiej, warsztatach tanecznych prowadzonych przez instruktora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz warsztatach kuchni regionalnej. Te ostatnie będą prowadzone we współpracy ze Stowarzyszeniem Kobiet Żędowickich. Członkinie Stowarzyszenia to propagatorki śląskiej gwary, tradycji, zwyczajów i obrzędów, zaangażowane w działalność na rzecz środowiska lokalnego. Dla młodszego pokolenia będzie to okazja do wzajemnej integracji oraz poszerzenia wiedzy o regionie. 

Sfinalizowaniem działań prowadzonych w ramach dotacji, dla społeczności lokalnej, będzie „Koncert Spotkanie z folklorem”, na który już serdecznie zapraszamy.

 

Projekt został sfinansowany ze środków Fundacji PZU

#FundacjaPZU, #edukacja

PZU Fundacja.jpeg

 

×

Wyszukaj w serwisie