polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Burmistrz Zawadzkiego zawiadamia, że w dniu 10 stycznia 2023 r., na wniosek Bielany Solar sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Odlewniczej 7 w Warszawie, reprezentowanej przez Pana Przemysława Kruka KIK ECO LAB z siedzibą przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 24 w Kielcach, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 23 listopada 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki Nr: 1142/5 i 1142/6 z mapy 4 oraz Nr 2553/1 z mapy 7, obręb Zawadzkie.

PDFObwieszczenie - fotowoltaika.pdf (239,63KB)
 

×

Wyszukaj w serwisie