polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Informuję, że w  dzienniku urzędowym woj. opolskiego ukazało się  rozporządzenie Wojewody Opolskiego nr  0510/6/P/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatów krapkowickiego, strzeleckiego i kędzierzyńsko-kozielskiego.

W związku z powyższym restrykcje dotyczące utrzymywania oraz karmienia i pojenia drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie, w sposób ograniczający kontakt z ptactwem dzikim oraz zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzelcach Opolskich wszystkich przypadków padnięć dzikiego ptactwa obejmują teren całego powiatu strzeleckiego.

Maciej Baranowski
PLW w Strzelcach Opolskich

Rozporządzenie Nr 0510/6/P/2023 Wojewody Opolskiego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatów krapkowickiego, strzeleckiego i kędzierzyńsko-kozielskiego (2,15MB)

Szanowni Państwo!

Przypominamy, iż w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2022 r. poz.768) istnieje obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Z uwagi na powyższe każdy, kto posiada drób lub ptaki (z wyłączeniem ptaków utrzymywanych w pomieszczeniach mieszkalnych), powinien fakt utrzymywania drobiu w formie pisemnej, pocztą e-mail, lub osobiście zgłosić Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Strzelcach Opolskich, bądź telefonicznie.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Strzelcach Opolskich
ul. 1 Maja 59
47-100 Strzelce Opolskie

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30

tel.\fax (77) 461 45 28
e-mail piw.strzelce@wiw.opole.pl

ULOTKA - zasady bioasekuracji HPAI.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie