polecamy
Pytania do
Burmistrza

Urząd Miejski w Zawadzkiem

ul. Dębowa 13
47-120 Zawadzkie
tel. (77) 46 23 117
e-mail: biurorady@zawadzkie.pl

radni_2014.jpeg

Na zdjęciu:

I rząd od lewej: Maria Miszczyk, Urszula Piekacz, Krystyna Sładek, Mariusz Stachowski, Teresa Dziuba, Janina Kulińska, Beata Mańka-Kulik.

II rząd od lewej: Beata Ibrom-Duda, Mirosław Miksa, Jan Czanguleit, Danieliusz Gałązka, Jan Stanek, Franciszek Świtała, Marek Kaczka, Joachim Szulc, Stanisław Kiełek

Skład Rady Miejskiej w Zawadzkiem:

CZANGULEIT Jan - j.czanguleit@zawadzkie.pl
DZIUBA Teresa - t.dziuba@zawadzkie.pl
GAŁĄZKA Danieliusz -  danieliusz.galazka@zawadzkie.pl
IBROM-DUDA Beata - b.ibrom-duda@zawadzkie.pl
KACZKA Marek - m.kaczka@zawadzkie.pl
KIEŁEK Stanisław - stanislaw.kielek@zawadzkie.pl
KULIŃSKA Janina - j.kulinska@zawadzkie.pl
MAŃKA-KULIK Beata - beata.manka-kulik@zawadzkie.pl
MIKSA Mirosław - m.miksa@zawadzkie.pl
MISZCZYK Maria - m.miszczyk@zawadzkie.pl
PIEKACZ Urszula - u.piekacz@zawadzkie.pl
SŁADEK Krystyna - k.sladek@zawadzkie.pl
STANEK Jan - j.stanek@zawadzkie.pl
SZULC Joachim - joachim.szulc@zawadzkie.pl
ŚWITAŁA Franciszek - f.switala@zawadzkie.pl 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej:  Stanisław Kiełek
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej: Maria Miszczyk
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: Jan Czanguleit

 

Komisja Rewizyjna
1. Urszula Piekacz – Przewodnicząca Komisji
2. Beata Mańka-Kulik
3. Joachim Szulc
4. Krystyna Sładek
5. Marek Kaczka

Komisja Budżetowo-Gospodarcza
1. Beata Mańka-Kulik – Przewodnicząca Komisji
2. Janina Kulińska
3. Danieliusz Gałązka
4. Beata Ibrom-Duda
5. Jan Czanguleit

Komisja Samorządności i Porządku Publicznego
1. Danieliusz Gałązka – Przewodniczący Komisji
2. Jan Stanek
3. Teresa Dziuba
4. Maria Miszczyk
5. Urszula Piekacz

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki
1. Marek Kaczka – Przewodniczący Komisji
2. Janina Kulińska
3. Joachim Szulc
4. Maria Miszczyk
5. Mirosław Miksa

×

Wyszukaj w serwisie