polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Powiadomienie stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o:

- wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki Nr: 1142/5 i 1142/6 z mapy 4 oraz Nr 2553/1 z mapy 7, obręb Zawadzkie,

- wydaniu postanowienia o zawieszeniu przedmiotowego postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko. 

PDFpostanowienie oos.pdf (260,18KB)
PDFzawieszenie postępowania.pdf (252,27KB)
 

×

Wyszukaj w serwisie