polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Prezydent Miasta Gliwice zawiadamia o zebraniu materiałów dowodowych w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Rozbudowa gospodarstwa rolnego oraz zmiana sposobu użytkowania budynku tuczarni pod kurnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego w miejscowości Świbie gm. Wielowieś, na działkach o nr ew. 1, 2, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7/12, 8".

PDFzawiadomienie Swibie.pdf (481,90KB)
 

×

Wyszukaj w serwisie