polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Zawadzkie  w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r., zostało unieważnione.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/725732

 

Wobec powyższego, aby zachować ciągłość odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Zawadzkie w okresie od 1 kwietnia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku, na dzień 23.03.2023 r., zaplanowano przeprowadzenie negocjacji o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z  art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Do negocjacji została zaproszona firma Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach z siedzibą przy ul. Bór 169 w Częstochowie.

O podjętych działaniach w sprawie, będziemy informować na bieżąco.

×

Wyszukaj w serwisie