polecamy
Pytania do
Burmistrza


 
Urząd Miejski w Zawadzkiem
ul. Dębowa 13
47-120 Zawadzkie

centrala telefoniczna (77) 46 23 100

tel./fax (77) 46 23 175
tel./fax (77) 46 23 133


www.zawadzkie.pl


NIP: 756-10-01-644
REGON: 000531080

Konto dochodów:
BS w Zawadzkiem
78 8909 0006 2000 0000 0299 0005
  Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek - Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 14.00

Burmistrz przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00

Kasa:
Poniedziałek 8.10 - 16.00
Wtorek - Czwartek 8.00 - 14.30
Piątek 8.00 - 13.30
 
niepelnosprawny.gif
Podjazd dla wózków
znajduje się z tyłu budynku.
Udogodnienia dla niepełnosprawnych
 
 
 
 
  pokój e-mail telefon
  pokój e-mail telefon

Wyświetl na mapie

  Stanowisko e-mail telefon
  Nr pokoju e-mail Nr telefonu
Burmistrz (BM)      
       
Mariusz Stachowski 203 (77) 46 23 106 
      (Sekretariat Burmistrza)
       
Sekretarz Gminy (SK)      
       
Małgorzata Kowalska 106 (77) 46 23 106
      (Sekretariat Burmistrza)
       
Skarbnik Gminy (SG)      
       
Karina Nowak 107 (77) 46 23 104
       
       
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich (USCiSO)      
       
Violetta Turek - 206 (77) 46 23 126
Kierownik      
       
Beata Buczek - 206 (77) 46 23 131
Zastępca Kierownika       
       
       
Referat Finansowo-Budżetowy (FN)      
       
Halina Cytacka - 109 (77) 46 23 151
Kierownik referatu      
       
Joanna Knol - 108 (77) 46 23 152
Stanowisko ds.      
księgowości budżetu -       
wydatki (BW)      
       
Janina Chlebowska - 112 (77) 46 23 154
Stanowisko ds. wymiaru       
podatków i płac (WPł)      
       
Regina Padus -  112 (77) 46 23 155
Stanowisko ds. wymiaru      
podatków (WP)      
       
Jolanta Kosel - 113 (77) 46 23 156
Stanowisko ds.wymiaru      
podatku i opłat oraz      
księgowości (WO)      
       
Helena Bryś - 113 (77) 46 23 156
Stanowisko ds.      
księgowości podatkowej      
(KS)      
       
Agnieszka Szaton - 108 (77) 46 23 152
Stanowisko ds.      
księgowości budżetu -       
dochody i wydatki (BD)      
       
Małgorzata Stoszek  - 114 (77) 46 23 158
Stanowisko ds.      
rozliczeń kasowych (RK)      
       
       
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (GRO)      
       
Karina Bartoszek - 300 (77) 46 23 141
Kierownik referatu      
       
Aniela Początek (zastępstwo)  - 301 (77) 46 23 142
Stanowisko ds.      
gospodarowania      
mieniem gminnym (G)      
       
Anna Guzy - 301 (77) 46 23 143
Stanowisko ds.      
gospodarki gruntami       
(GG)      
       
Marian Szymski - 302 (77) 46 23 144
Stanowisko ds. geodezji      
i kartografii (GK)      
       
Beata Karlińska -  303 (77) 46 23 145
Stanowisko ds.      
planowania      
przestrzennego (ZP)      
       
Grzegorz Wieszołek 303 (77) 46 23 146
Stanowsiko ds.    
ochrony środowiska i      
rolnictwa (ROŚ)      
       
       
Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy (GP)      
       
Marek Matuszczak - 102 (77) 46 23 111
kierownik referatu      
       
Punkt obsługi Petenta 101 (77) 46 23 105
       
Sabina Skrabania -      
Stanowisko ds.      
współpracy z       
organizacjami  101 (77) 46 23 113
pozarządowymi       
i promocji       
gospodarczej (WO)      
       
Barbara Skwara -      
Stanowsiko ds.      
ewidencji działalności       
gospodarczej 101 (77) 46 23 113
i rozwiązywania     
problemów       
alkoholowych (ED)      
       
Izabela Stefan -      
Stanowisko       
ds. pozyskiwania 101 (77) 46 23 111
środków      
pozabudżetowych i      
rozwoju gminy       
       
Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych i gospodarki odpadami (ZPO)      
       
Dorota Klyssek 111 (77) 46 23 138
       
Samodzielne stanowisko ds. dróg i inwestycji (DI)      
       
Krzysztof Wiktorzak 111 (77) 46 23 136
       
     
Samodzielne stanowisko ds. komunalnych i mieszkaniowych (KOM)      
       
Eliza Bujmiła - Winkler       
Stanowisko ds. komunalno-budowlanych 111 (77) 46 23 139
       
       
       
Samodzielne Stanowisko ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej       
       
       
Agnieszka Bretsznajder (zastępstwo) (OC) 110 (77) 46 23 133
      512 333 568
       
Samodzielne stanowisko ds. Administracyjno - Gospodarczych (AG)      
       
Magdalena Foryś 306 (77) 46 23 137
       
       
Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Informatycznej (OI)      
       
Damian Dubiel  6 (77) 46 23 109
       
       
Samodzielne Stanowisko ds.Oświaty i Wychowania (OW)      
       
Sonia Kaczmarczyk  105 (77) 46 23 123
       
       
Samodzielne Stanowisko ds. Rozliczania Jednostek Szkolnych       
       
Jolanta Palus 105 (77) 46 23 122
       
       
Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Biura Rady Miejskiej (BRM)      
       
Joanna Zawadzka  103 (77) 46 23 117
       
       
Samodzielne Stanowisko ds. Organizacyjnych i Obsługi Sekretariatu (OS)      
       
Danuta Labus  202 (77) 46 23 106 
       
       
Samodzielne Stanowisko ds. Kadr i Archiwizacji akt (KA)      
       
Danuta Szymanowska  306 (77) 46 23 107
       
       
Samodzielne Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej (KW)      
       
Joanna Wyrwich  306 (77) 46 23 110
       
       
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych       
       
Joanna Zawadzka 207 (77) 46 23 117
       

 

 

×

Wyszukaj w serwisie