polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki


 
Urząd Miejski w Zawadzkiem
ul. Dębowa 13
47-120 Zawadzkie

centrala telefoniczna (77) 46 23 100

tel./fax (77) 46 23 175www.zawadzkie.pl


NIP: 756-10-01-644
REGON: 000531080

Konto dochodów:
BS w Zawadzkiem
78 8909 0006 2000 0000 0299 0005
  Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek - Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 14.00

Burmistrz przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00

Kasa:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek - Czwartek 8.00 - 14.00
Piątek 8.00 - 13.00
 
niepelnosprawny.gif
Podjazd dla wózków
znajduje się z tyłu budynku.
Udogodnienia dla niepełnosprawnych
 
 
 
 
  pokój e-mail telefon
  pokój e-mail telefon

Wyświetl na mapie

  Stanowisko e-mail telefon
  Nr pokoju e-mail Nr telefonu
Burmistrz (BM)      
       
Michał Rytel 203 burmistrz@zawadzkie.pl (77) 46 23 106 
      (Sekretariat Burmistrza)
       
Sekretarz Gminy (SK)      
       
Małgorzata Kowalska 106 sekretarz@zawadzkie.pl (77) 46 23 106
      (Sekretariat Burmistrza)
       
Skarbnik Gminy (SG)      
       
Karina Nowak 107 skarbnik@zawadzkie.pl (77) 46 23 104
       
       
Urząd Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego;      
       
Violetta Turek - 206 kierownikusc@zawadzkie.pl (77) 46 23 126
Kierownik      
       
Beata Buczek - 207 ewidencja@zawadzkie.pl (77) 46 23 131
Zastępca Kierownika       
       

Janusz Szczurowski
Stanowisko ds. obrony cywilnej
i zarządzania kryzysowego

207 oc@zawadzkie.pl (77) 46 23 133
       
       
Referat Finansowo-Budżetowy (FN)      
       
Halina Cytacka - 109 fn@zawadzkie.pl (77) 46 23 151
Kierownik referatu      
       
Joanna Knol - 108 wydatki@zawadzkie.pl (77) 46 23 152
Stanowisko ds.      
księgowości budżetu -       
wydatki (BW)      
       
Janina Chlebowska - 112 finanse@zawadzkie.pl (77) 46 23 154
Stanowisko ds. wymiaru       
podatków i płac (WPł)      
       
Lucyna Graczyk -  112 podatki@zawadzkie.pl (77) 46 23 155
Stanowisko ds. wymiaru      
podatków (WP)      
       
Jolanta Kosel - 113 oplaty@zawadzkie.pl (77) 46 23 147
Stanowisko ds.wymiaru      
podatku i opłat oraz      
księgowości (WO)      
       
Helena Bryś - 113 ksiegowosc@zawadzkie.pl (77) 46 23 156
Stanowisko ds.      
księgowości podatkowej      
(KS)      
       
Agnieszka Szaton - 108 dochody@zawadzkie.pl (77) 46 23 152
Stanowisko ds.      
księgowości budżetu -       
dochody i wydatki (BD)      
       
Żaneta Jańta - 113 kasa@zawadzkie.pl (77) 46 23 158
Stanowisko ds.      
rozliczeń kasowych (RK)      
       
Referat Ochrony Środowiska
i Rolnictwa - OR
     

Eliza Bujmiła-Winkler -
Kierownik referatu 

110 or@zawadzkie.pl (77) 46 23 138

 Andżelika Luba -
Stanowisko ds. zamówień publicznych
i ochrony powietrza

111 zp@zawadzkie.pl (77) 46 23 135

Patryk Sojka -
Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa

111 rolnictwo@zawadzkie.pl (77) 46 23 146

Agnieszka Bretsznajder -
Stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej

111 odpady@zawadzkie.pl (77) 46 23 140

 Andżelika Luba -
Gminny Koordynator Programu Ochrony Powietrza
 
111 life@zawadzkie.pl (77) 46 23 119
       
Referat Rozwoju i Infrastruktury Społecznej (RI)      

Joanna Datoń -
Kierownik referatu 

104 ri@zawadzkie.pl (77) 46 23 110

Sabina Skrabania -
Stanowisko ds. finansowania zadań oświatowych

102 oswiata@zawadzkie.pl (77) 46 23 122

Sonia Kaczmarczyk -
Stanowisko ds. oświaty
i wychowania

102 ow@zawadzkie.pl (77) 46 23 123

Justyna Dudek -
Stanowisko ds. rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości
i promocji

105 promocja@zawadzkie.pl (77) 46 23 113
Izabela Stefan - 
stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i profilaktyki zdrowotnej
105 ngo@zawadzkie.pl (77) 46 23 142

 


stanowisko ds. kultury fizycznej i turystyki

105 sport@zawadzkie.pl (77) 46 23 124
       
Referat Nieruchomości i Planowania Przestrzennego (NP)      
       
Karina Bartoszek - 300 nieruchomosci@zawadzkie.pl (77) 46 23 141
Kierownik referatu      
       
Izabela Guzy - 306 grunty@zawadzkie.pl (77) 46 23 143
Stanowisko ds. nieruchomości gruntowych      
       
Marian Szymski - 302 geodezja@zawadzkie.pl (77) 46 23 144
Stanowisko ds. geodezji      
i kartografii      
       
Beata Karlińska -  301 urbanistyka@zawadzkie.pl (77) 46 23 145
Stanowisko ds.      
planowania przestrzennego 
i sprzedaży lokali
     
       

-
Stanowisko ds. mieszkaniowych

301 lokale@zawadzkie.pl (77) 46 23 139
       
Referat Dróg Gminnych, Inwestycji
i Pozyskiwania Funduszy (DIF)
     
       

Laura Hejzner -
Kierownik referatu

003 dif@zawadzkie.pl (77) 46 23 169

Marek Matuszczak - 
Stanowisko ds. inwestycji
i pozyskiwania funduszy

002 fundusze@zawadzkie.pl (77) 46 23 111

Piotr Walendziuk

Stanowisko ds. dróg
i budownictwa

002 drogi@zawadzkie.pl (77) 46 23 136
       
       
Zespół informatyków      
       
Damian Dubiel  006 it@zawadzkie.pl (77) 46 23 109
       
Sławomir Oleś  006 informatyk@zawadzkie.pl (77) 46 23 109
       
Romuald Komar 005 it1@zawadzkie.pl (77) 4623 178
       
Magdalena Foryś - 
inspektor
005 inspektor@zawadzkie.pl (77) 4623 178

 

Samodzielne stanowisko ds. pozabudżetowego finansowania przedsięwzięć gminnych
Andrzej Pruski

 

001 a.pruski@zawadzkie.pl (77) 4623157
Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Biura Rady Miejskiej (BRM)      
       
Joanna Zawadzka  103 biurorady@zawadzkie.pl (77) 46 23 117
       
       
Samodzielne Stanowisko ds. Organizacyjnych i Obsługi Sekretariatu (OS)      
       
Danuta Labus  202 sekretariat@zawadzkie.pl  (77) 46 23 106 
       
       
Samodzielne Stanowisko ds. Kadr i Archiwizacji akt (KA)      
       
Danuta Balsam 304 kadry@zawadzkie.pl (77) 46 23 107
       
       
Samodzielne Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej (KW)      
       
Dominika Żyłka-Mandla 303 kw@zawadzkie.pl (77) 46 23 105
       
Samodzielne Stanowisko ds. administracyjnych, gospodarczych i uzależnień.      
Barbara Skwara 101 administracja@zawadzkie.pl (77) 46 23 102
       

Kancelista

Monika Nowak

101 poczta@zawadzkie.pl (77) 46 23 137
       

Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych 

Inspektor Ochrony Danych

     
       
Joanna Zawadzka 103 biurorady@zawadzkie.pl (77) 46 23 117
       
       

Zespół koordynatorów do spraw dostępności

     
       

Marian Szymski 

Przewodniczący Zespołu,

  geodezja@zawadzkie.pl 77 46 23 144

Marek Kutyła

Zastępca Przewodniczącego Zespołu

  sekretariat@ops.zawadzkie.pl 77 46 22 095
       

Damian Dubiel

Członek Zespołu

  it@zawadzkie.pl 77 46 23 109
       

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie