polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki


 
Urząd Miejski w Zawadzkiem
ul. Dębowa 13
47-120 Zawadzkie

centrala telefoniczna (77) 46 23 100

tel./fax (77) 46 23 175
tel./fax (77) 46 23 133


www.zawadzkie.pl


NIP: 756-10-01-644
REGON: 000531080

Konto dochodów:
BS w Zawadzkiem
78 8909 0006 2000 0000 0299 0005
  Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek - Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 14.00

Burmistrz przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00

Kasa:
Poniedziałek 8.10 - 16.00
Wtorek - Czwartek 8.00 - 14.30
Piątek 8.00 - 13.30
 
niepelnosprawny.gif
Podjazd dla wózków
znajduje się z tyłu budynku.
Udogodnienia dla niepełnosprawnych
 
 
 
 
  pokój e-mail telefon
  pokój e-mail telefon

Wyświetl na mapie

  Stanowisko e-mail telefon
  Nr pokoju e-mail Nr telefonu
Burmistrz (BM)      
       
Mariusz Stachowski 203 burmistrz@zawadzkie.pl (77) 46 23 106 
      (Sekretariat Burmistrza)
       
Sekretarz Gminy (SK)      
       
Małgorzata Kowalska 106 sekretarz@zawadzkie.pl (77) 46 23 106
      (Sekretariat Burmistrza)
       
Skarbnik Gminy (SG)      
       
Karina Nowak 107 skarbnik@zawadzkie.pl (77) 46 23 104
       
       
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich (USCiSO)      
       
Violetta Turek - 206 kierownikusc@zawadzkie.pl (77) 46 23 126
Kierownik      
       
Beata Buczek - 206 ewidencja@zawadzkie.pl (77) 46 23 131
Zastępca Kierownika       
       
       
Referat Finansowo-Budżetowy (FN)      
       
Halina Cytacka - 109 fn@zawadzkie.pl (77) 46 23 151
Kierownik referatu      
       
Joanna Knol - 108 wydatki@zawadzkie.pl (77) 46 23 152
Stanowisko ds.      
księgowości budżetu -       
wydatki (BW)      
       
Janina Chlebowska - 112 finanse@zawadzkie.pl (77) 46 23 154
Stanowisko ds. wymiaru       
podatków i płac (WPł)      
       
Regina Padus -  112 podatki@zawadzkie.pl (77) 46 23 155
Stanowisko ds. wymiaru      
podatków (WP)      
       
Jolanta Kosel - 113 oplaty@zawadzkie.pl (77) 46 23 156
Stanowisko ds.wymiaru      
podatku i opłat oraz      
księgowości (WO)      
       
Helena Bryś - 113 ksiegowosc@zawadzkie.pl (77) 46 23 156
Stanowisko ds.      
księgowości podatkowej      
(KS)      
       
Agnieszka Szaton - 108 dochody@zawadzkie.pl (77) 46 23 152
Stanowisko ds.      
księgowości budżetu -       
dochody i wydatki (BD)      
       
Żaneta Jańta  - 114 kasa@zawadzkie.pl (77) 46 23 158
Stanowisko ds.      
rozliczeń kasowych (RK)      
       
       
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (GRO)      
       
Karina Bartoszek - 300 gro@zawadzkie.pl (77) 46 23 141
Kierownik referatu      
       
 - 301 nieruchomosci@zawadzkie.pl (77) 46 23 142
Stanowisko ds.      
gospodarowania      
mieniem gminnym (G)      
       
Anna Guzy - 301 grunty@zawadzkie.pl (77) 46 23 143
Stanowisko ds.      
gospodarki gruntami       
(GG)      
       
Marian Szymski - 302 geodezja@zawadzkie.pl (77) 46 23 144
Stanowisko ds. geodezji      
i kartografii (GK)      
       
Beata Karlińska -  303 urbanistyka@zawadzkie.pl (77) 46 23 145
Stanowisko ds.      
planowania      
przestrzennego (ZP)      
       
Grzegorz Wieszołek 303 rolnictwo@zawadzkie.pl (77) 46 23 146
Stanowsiko ds.   ekologia@zawadzkie.pl  
ochrony środowiska i      
rolnictwa (ROŚ)      
       
       

Wieloosobowe stanowisko ds. organizacji społecznych, kultury fizycznej, uzależnień i promocji gminy, w skład którego wchodzą stanowiska:

     
       
Stanowisko ds. organizacji społecznych i promocji gminy      
       
Sabina Skrabania 105    
       
       
       
Stanowisko ds. kultury fizycznej i uzależnień      
       
Barbara Skwara 102 kultura@zawadzkie.pl (77) 46 23 113
    gazeta@zawadzkie.pl promocja@zawadzkie.pl  
       
Samodzielne stanowisko ds. przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego gminy      
       
Marek Matuszczak 001 gp@zawadzkie.pl (77) 46 23 111
       
       
       
Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych  i pozyskiwania funduszy      
       
Dorota Klyssek 001 zamowieniapubliczne@zawadzkie.pl (77) 46 23 138
       
Samodzielne stanowisko ds. dróg i inwestycji (DI)      
       
Krzysztof Wiktorzak 111 remonty@zawadzkie.pl (77) 46 23 136
       
     
Samodzielne stanowisko ds. komunalnych i mieszkaniowych (KOM)      
       
Eliza Bujmiła - Winkler       
Stanowisko ds. komunalno-budowlanych 111 kb@zawadzkie.pl   (77) 46 23 139
       
       
       
Samodzielne Stanowisko ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej       
       
       
Agnieszka Bretsznajder (OC) 110 oc@zawadzkie.pl (77) 46 23 133
      512 333 568
       
Samodzielne stanowisko ds. Administracyjno - Gospodarczych (AG)      
       
Izabela Stefan 101 administracja@zawadzkie.pl (77) 46 23 137
       
Samodzielne stanowisko ds. gospodarki odpadami      
       
- 111 odpady@zawadzkie.pl (77) 46 23 140
       
Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Informatycznej (OI)      
       
Damian Dubiel  6 it@zawadzkie.pl (77) 46 23 109
       
       
Samodzielne Stanowisko ds.Oświaty i Wychowania (OW)      
       
Sonia Kaczmarczyk  105 ow@zawadzkie.pl (77) 46 23 123
       
       
Samodzielne Stanowisko ds. Rozliczania Jednostek Szkolnych (RS)      
       
Sabina Skrabania 105 oswiata@zawadzkie.pl (77) 46 23 122
       
       
Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Biura Rady Miejskiej (BRM)      
       
Joanna Zawadzka  103 biurorady@zawadzkie.pl (77) 46 23 117
       
       
Samodzielne Stanowisko ds. Organizacyjnych i Obsługi Sekretariatu (OS)      
       
Danuta Labus  202 sekretariat@zawadzkie.pl  (77) 46 23 106 
       
       
Samodzielne Stanowisko ds. Kadr i Archiwizacji akt (KA)      
       
Danuta Szymanowska  306 kadry@zawadzkie.pl (77) 46 23 107
       
       
Samodzielne Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej (KW)      
       
Joanna Datoń 304 kw@zawadzkie.pl (77) 46 23 110
       
       
       
       
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych       
       
Joanna Zawadzka 207 biurorady@zawadzkie.pl (77) 46 23 117
       

 

 

×

Wyszukaj w serwisie