polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

strefam.jpeg

strefao.jpeg

strefa1.jpeg

Działka nr 1142/6 z mapy 4 obręb Zawadzkie
Teren Inwestycyjny- Strefa Aktywności Gospodarczej Zawadzkie

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku): 43,87 ha

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa produkcyjna, składy i magazyny. Przeznaczenie dopuszczalne: dojazdy, dojścia, miejsca postojowe, obiekty usługowe służące realizacji przeznaczenia podstawowego: obiekty handlu, warsztaty rzemieślnicze, lokalizacja zabudowy przemysłu z zakresu działalności nieuciążliwej: budynki administracyjne i socjalne: urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; zieleń urządzona i izolacyjna.

Właściciel: osoba fizyczna

Szczegóły oferty:

PDFstrefa.pdf (856,49KB)

Kontakt:

Stanowisko ds. rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości i promocji

– tel.: 77 46 23 113, e-mail: promocja@zawadzkie.pl

 

×

Wyszukaj w serwisie