polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki
 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego z polem do gry w piłkę ręczną, piłkę siatkową i koszykówkę  wraz z oświetleniem boiska w Żędowicach przy ul. Strzeleckiej 35  (dz. nr 622)

  Termin wykonania

  Wartość zadania

  Źródło finansowania

  Do dnia 05.08.2013r.

  (data ostatecznego odbioru 05.08.2013)

  407.542,25 zł brutto

  Zadanie realizowane w ramach operacji pt. Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie sołectwa Żędowice i sołectwa Kielcza, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

   

 2. Budowa boiska wielofunkcyjnego z polem do gry w piłkę ręczną, piłkę siatkową i koszykówkę  wraz z oświetleniem boiska w Kielczy przy ul. Szkolnej 1 (dz. nr 621/15)

  Termin wykonania

  Wartość zadania

  Źródło finansowania

  Do dnia 05.08.2013r.

  (data ostatecznego odbioru 05.08.2013)

  400.980,00zł  brutto

  Zadanie realizowane w ramach operacji pt. Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie sołectwa Żędowice i sołectwa Kielcza, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

   

 3. Przebudowa konstrukcji nawierzchni jezdni dróg gminnych nr 105602O  i 105603O ulic Waryńskiego i 20 stycznia w Zawadzkiem w celu poprawy warunków i bezpieczeństwa ruchu

  Termin wykonania

  Wartość zadania

  Źródło finansowania

  Do dnia 30.06.2013r.

  (data ostatecznego odbioru 18.07.2013)

  353.005,43 zł brutto

  Zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

  Ul. Waryńskiego

   

  Ul. 20 Stycznia

   

 4. Przebudowa drogi gminnej nr 105628O ul. Ziai w Zawadzkiem na działkach nr 811/7, 813 i 48

  Termin wykonania

  Wartość zadania

  Źródło finansowania

  Do dnia 15.07.2013r.

  (data ostatecznego odbioru 24.07.2013)

  114.163,02 zł brutto

  Zadanie realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

   
   

 5. Remont budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 z Oddziałem żłobkowym przy ul. Harcerskiej  w Zawadzkiem

  Termin wykonania

  Wartość zadania

  Źródło finansowania

  Do dnia 16.08.2013r.

  (w dniu 21.08.2013r. rozpoczęto prace odbiorowe)

  74.317,84 zł brutto

  Zadanie realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

   
   

 6. Budowa wiaty - deszczochronu z kuchnią turystyczną w Żędowicach przy ul. Stawowej, na działce nr 1661/6 k.m. 7 oraz zagospodarowanie terenu przy chałupie w Kielczy przy ul. Dobrego Pasterza, na działce nr 301/2 k.m. 2; budowa altany ogrodowej oraz placu pod scenę plenerową

  Termin wykonania

  Wartość zadania

  Źródło finansowania

  Do dnia 31.08.2013r.

  152.042,76 zł brutto

  Zadanie realizowane w ramach  operacji pt. „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie sołectwa Żędowice i sołectwa Kielcza, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Środki pozyskane za pośrednictwem LGD „Kraina Dinozaurów” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

  Kielcza - altana

   
  Kielcza – miejsce pod scenę plenerową

   
  Żędowice – teren rekreacyjny i wiata-deszczochron

    
   

 7. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ulicy Zacisze w Zawadzkiem – działki nr 432/55  i 432/35

  Termin wykonania

  Wartość zadania

  Źródło finansowania

  Do dnia 31.08.2013r.

  112.768,79 zł brutto

  Zadanie realizowane w ramach  środków własnych Gminy Zawadzkie


   

 8. Remont ulicy Wojska Polskiego w Żędowicach

  Termin wykonania

  Wartość zadania

  Źródło finansowania

  Do dnia 31.08.2013r.

  Wartość zadania 118 tys brutto.   

  Zadanie realizowane w ramach  środków własnych Gminy Zawadzkie.


   

Sporządził: Referat GP i stanowisko ZPK

×

Wyszukaj w serwisie