polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

HERB ZAWADZKIEGO ver11.jpeg

      
Herb Mały Miasta i Gminy ukazany jest na tarczy zwanej późnogotycką. W lewym polu tarczy znajduje się gotycki półorzeł /dzielony w słup/, wzorowany na przepięknie wykształconym czternastowiecznym orle ze zwornika /rzeźbionego klucza spinającego żebrowe gotyckie sklepienie/. Pochodzi z nieistniejącej sali gotyckiego ratusza w Opolu. Jest to jedyny z tej epoki - tak pięknie formowany, ukoronowany orzeł opolski. Orły górnośląskie, jak i orły opolskie, cieszyńskie, raciborskie - są barwy złotej na błękitnym polu tarczy.
W prawym polu tarczy barwy czerwieni znalazła się połowa kolumny na cokole barwy srebra, na złotym podmurowaniu /styloblacie/ i zwieńczona także połową złotej korony. Srebrna kolumna na złotym styloblacie zwieńczona złotą koroną, na czerwonym polu - to herb rodu Colonnów. To szlachecki ród tyrolski, który tu - na Śląsku był zarządcą dóbr królewskich. Cesarz w roku 1645 /w czasie wojny trzydziestoletniej/ oddał w zastaw Władysławowo IV - królowi polskiemu księstwo opolsko-raciborskie. Natomiast Ludwika Maria, żona Władysława - mianowała Kaspra Colonnę zarządcą zastawnych dóbr. Kasper Colonna był właścicielem zamku w Toszku, gdzie w portalu wjazdowym, koronuje przejazd, kolumną herbową Colonnów w owalnym zdobionym kartuszu. Wewnątrz, na dziedzicu podobne herby zdobią portale wejściowe. Colonnowie są właścicielami Zamku w Toszku od 1639 roku.
Ostatni z rodu, Filip hr. Colonna jest powszechnie uważany przez fachowców za twórcę przemysłu hutniczego na Górnym Śląsku. Był tym, który zamieszał w tyglu hutniczym, gdzie tradycje wytopu metalu istniały już od czasów prehistorycznych, a w obszarze dzisiejszej gminy Zawadzkie - Kielcza była miejscem, od którego zaczęły promieniować działania związane z hutnictwem.
Po bezpotomnej śmierci Filipa hr. Colonny, jego majątek w dużej części przypadł Andrzejowi hr. Renardowi, który właśnie zaczął realizować dalej koncepcje Colonny i je rozszerzać.
Renard w 1836 r. założył przy współudziale dyrektora generalnego Franciszka Zawadzkiego, hutę, którą nazwano "Zawadzkiwerk". Uprzednio rozbudował hutę Kolonowskie, Żędowice, jak też zakupił hutę 'Pokój" w Bytomiu. Dlatego też obok kolumny Colonny zaistniało w polu czerwonym /jak ogień/ - złote koło zamachowe - jak mosiężne, o kształcie tamtych XiX-wiecznych.
Symbolika herbu nawiązuje w motywie orła jednogłowego do przynależności Zawadzkiego do ziemi opolskiej i jej piastowskiego rodowodu, zaś w motywie koła zębatego wyraża rolę pracy i postępu technicznego.

 

HERB Z TRZYMACZAMI_v11..gif

 

Do Herbu Wielkiego weszły jako bocznice - trzymacze /suport/ - lwy ukazane na podobieństwo wielu odwzorowań herbowych bocznic z herbu Andrzeja hr. Renarda.U podstawy tarczy i u dolnych, tylnych łap lwów znajduje się wstęga ze złoto kreśloną informacją - Miasto i Gmina

 

 

 

Hejnał

Hejnał gminy wyłoniony został w konkursie ogłoszonym przez Burmistrza Zawadzkiego. Komisja konkursowa pod przewodnictwem Piotra Beiera, Kierownika Orkiestry Dętej Miasta i Gminy Zawadzkie dokonała oceny i wyboru zgłoszonych na konkurs ofert. Autorem hejnału jest Klaudiusz Jania z Radzionkowa, współczesny organista, student Akademii Muzycznej w Katowicach, na kierunku aranżacja i kompozycja. Praca spełniała wszystkie kryteria wymagane przez organizatora tzn.: zawierała się w czasie nie dłuższym niż 3 min., nie był to fragment piosenki, tylko typowy hejnał-sygnał, była to kompozycja poprawna pod kątem muzycznym- określone było metrum, tempo, utwór był rozpisany w partyturze na orkiestrę i poszczególne głosy. Hejnał nawiązuje także do naszego terenu i tradycji hutniczych. Bez żadnych przeróbek w środkowej części utworu można wprowadzić odgłosy podobne do uderzeń hutniczych młotów. Prezentacja pierwszego w historii miasta hejnału odbyła się podczas uroczystej sesji podsumowującej kadencję Rady Miejskiej 2002-2006. Publicznie hejnał odegrany został po raz pierwszy podczas Dni Miasta 2007. Obecnie odtwarzany jest z ratusza w południe.

WAVHejnał bez kowadła.wav
WAVHejnał jingel orkiestra.wav
WAVHejnał jingel trąbki long.wav
WAVHejnał jingel trąbki short.wav
WAVHejnał końcówka orkiestra.wav
WAVHejnał końcówka trąbki.wav
WAVHejnał.wavNagrywanie Hejnału miasta Zawadzkie

W nagraniu Hejnału brali udział:
Gerard Szyja - dyrygent, Świerc Beata - flet, Świerzy Jan - klarnet, Beier Piotr - trąbka I, Gomolla Kamil - trąbka II, Zuber Jan - tenor I, Gomolla Mateusz - tenor I, Zienc Marcin - baryton, Banasik Michał - baryton, Kraus Mateusz - saksofon altowy, Schafarzyk Emmanuel - puzon, Kobiński Mateusz - tuba basowa.

Oryginalna wersja Hejnału napisana przez p. Klaudiusza Janię została przerobiona przez Piotra Beiera, otóż w środkowej części utworu dodano grę młotkami na kowadle hutniczym, aby wyeksponować hutnicze korzenie powstania miasta. Kowadło wykonane w naszej hucie podarował na ten cel p. Jan Zuber, 2 młotki Piotr Beier, który wszystko pomalował i zrobił postument z pnia drewnianego aby wszystko było jak w oryginale. Wersję Hejnału z kowadłem orkiestra wykonuje tylko przy największych uroczystościach m.in. z okazji dni miasta. Cały hejnał składa się z 2 części i w zależności od potrzeb można grać każdą część z osobna lub całość. Częste pytania dlaczego orkiestra ma w strojach kapelusze kowbojskie, tu znajdują odpowiedź, otóż kapelusze są częścią stroju hutniczego stąd pomysł kierownika na takie przystrojenie orkiestry, a i wielu kowboi przybyło na dziki zachód wprost ze śląska i to oni tam zawieźli kapelusze.

×

Wyszukaj w serwisie