polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

HERB ZAWADZKIEGO ver11.jpeg

      
Herb Mały Miasta i Gminy ukazany jest na tarczy zwanej późnogotycką. W lewym polu tarczy znajduje się gotycki półorzeł /dzielony w słup/, wzorowany na przepięknie wykształconym czternastowiecznym orle ze zwornika /rzeźbionego klucza spinającego żebrowe gotyckie sklepienie/. Pochodzi z nieistniejącej sali gotyckiego ratusza w Opolu. Jest to jedyny z tej epoki - tak pięknie formowany, ukoronowany orzeł opolski. Orły górnośląskie, jak i orły opolskie, cieszyńskie, raciborskie - są barwy złotej na błękitnym polu tarczy.
W prawym polu tarczy barwy czerwieni znalazła się połowa kolumny na cokole barwy srebra, na złotym podmurowaniu /styloblacie/ i zwieńczona także połową złotej korony. Srebrna kolumna na złotym styloblacie zwieńczona złotą koroną, na czerwonym polu - to herb rodu Colonnów. To szlachecki ród tyrolski, który tu - na Śląsku był zarządcą dóbr królewskich. Cesarz w roku 1645 /w czasie wojny trzydziestoletniej/ oddał w zastaw Władysławowo IV - królowi polskiemu księstwo opolsko-raciborskie. Natomiast Ludwika Maria, żona Władysława - mianowała Kaspra Colonnę zarządcą zastawnych dóbr. Kasper Colonna był właścicielem zamku w Toszku, gdzie w portalu wjazdowym, koronuje przejazd, kolumną herbową Colonnów w owalnym zdobionym kartuszu. Wewnątrz, na dziedzicu podobne herby zdobią portale wejściowe. Colonnowie są właścicielami Zamku w Toszku od 1639 roku.
Ostatni z rodu, Filip hr. Colonna jest powszechnie uważany przez fachowców za twórcę przemysłu hutniczego na Górnym Śląsku. Był tym, który zamieszał w tyglu hutniczym, gdzie tradycje wytopu metalu istniały już od czasów prehistorycznych, a w obszarze dzisiejszej gminy Zawadzkie - Kielcza była miejscem, od którego zaczęły promieniować działania związane z hutnictwem.
Po bezpotomnej śmierci Filipa hr. Colonny, jego majątek w dużej części przypadł Andrzejowi hr. Renardowi, który właśnie zaczął realizować dalej koncepcje Colonny i je rozszerzać.
Renard w 1836 r. założył przy współudziale dyrektora generalnego Franciszka Zawadzkiego, hutę, którą nazwano "Zawadzkiwerk". Uprzednio rozbudował hutę Kolonowskie, Żędowice, jak też zakupił hutę 'Pokój" w Bytomiu. Dlatego też obok kolumny Colonny zaistniało w polu czerwonym /jak ogień/ - złote koło zamachowe - jak mosiężne, o kształcie tamtych XiX-wiecznych.
Symbolika herbu nawiązuje w motywie orła jednogłowego do przynależności Zawadzkiego do ziemi opolskiej i jej piastowskiego rodowodu, zaś w motywie koła zębatego wyraża rolę pracy i postępu technicznego.

 

HERB Z TRZYMACZAMI_v11..gif

 

Do Herbu Wielkiego weszły jako bocznice - trzymacze /suport/ - lwy ukazane na podobieństwo wielu odwzorowań herbowych bocznic z herbu Andrzeja hr. Renarda.U podstawy tarczy i u dolnych, tylnych łap lwów znajduje się wstęga ze złoto kreśloną informacją - Miasto i Gmina

 

 

 

Hejnał

Hejnał gminy wyłoniony został w konkursie ogłoszonym przez Burmistrza Zawadzkiego. Komisja konkursowa pod przewodnictwem Piotra Beiera, Kierownika Orkiestry Dętej Miasta i Gminy Zawadzkie dokonała oceny i wyboru zgłoszonych na konkurs ofert. Autorem hejnału jest Klaudiusz Jania z Radzionkowa, współczesny organista, student Akademii Muzycznej w Katowicach, na kierunku aranżacja i kompozycja. Praca spełniała wszystkie kryteria wymagane przez organizatora tzn.: zawierała się w czasie nie dłuższym niż 3 min., nie był to fragment piosenki, tylko typowy hejnał-sygnał, była to kompozycja poprawna pod kątem muzycznym- określone było metrum, tempo, utwór był rozpisany w partyturze na orkiestrę i poszczególne głosy. Hejnał nawiązuje także do naszego terenu i tradycji hutniczych. Bez żadnych przeróbek w środkowej części utworu można wprowadzić odgłosy podobne do uderzeń hutniczych młotów. Prezentacja pierwszego w historii miasta hejnału odbyła się podczas uroczystej sesji podsumowującej kadencję Rady Miejskiej 2002-2006. Publicznie hejnał odegrany został po raz pierwszy podczas Dni Miasta 2007. Obecnie odtwarzany jest z ratusza w południe.

WAVHejnał bez kowadła.wav (13,13MB)
WAVHejnał jingel orkiestra.wav (1,35MB)
WAVHejnał jingel trąbki long.wav (2,36MB)
WAVHejnał jingel trąbki short.wav (1,52MB)
WAVHejnał końcówka orkiestra.wav (5,38MB)
WAVHejnał końcówka trąbki.wav (7,83MB)
WAVHejnał.wav (13,13MB)Nagrywanie Hejnału miasta Zawadzkie

W nagraniu Hejnału brali udział:
Gerard Szyja - dyrygent, Świerc Beata - flet, Świerzy Jan - klarnet, Beier Piotr - trąbka I, Gomolla Kamil - trąbka II, Zuber Jan - tenor I, Gomolla Mateusz - tenor I, Zienc Marcin - baryton, Banasik Michał - baryton, Kraus Mateusz - saksofon altowy, Schafarzyk Emmanuel - puzon, Kobiński Mateusz - tuba basowa.

Oryginalna wersja Hejnału napisana przez p. Klaudiusza Janię została przerobiona przez Piotra Beiera, otóż w środkowej części utworu dodano grę młotkami na kowadle hutniczym, aby wyeksponować hutnicze korzenie powstania miasta. Kowadło wykonane w naszej hucie podarował na ten cel p. Jan Zuber, 2 młotki Piotr Beier, który wszystko pomalował i zrobił postument z pnia drewnianego aby wszystko było jak w oryginale. Wersję Hejnału z kowadłem orkiestra wykonuje tylko przy największych uroczystościach m.in. z okazji dni miasta. Cały hejnał składa się z 2 części i w zależności od potrzeb można grać każdą część z osobna lub całość. Częste pytania dlaczego orkiestra ma w strojach kapelusze kowbojskie, tu znajdują odpowiedź, otóż kapelusze są częścią stroju hutniczego stąd pomysł kierownika na takie przystrojenie orkiestry, a i wielu kowboi przybyło na dziki zachód wprost ze śląska i to oni tam zawieźli kapelusze.

×

Wyszukaj w serwisie