polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Ogłoszenie Burmistrza Zawadzkiego o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, przewidzianego do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych jako działki Nr: 1142/5 i 1142/6 z mapy 4 oraz 2553/1 z mapy 7, obręb Zawadzkie.

PDFogloszenie o przeprowadzeniu oceny.pdf (298,09KB)
 

×

Wyszukaj w serwisie