polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

 
NUMERY ALARMOWE URZĄD MIEJSKI W ZAWADZKIEM SZKOŁY I PRZEDSZKOLA ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ "ZAW-KOM"


 

NUMERY ALARMOWE

 

 
Numer alarmowy - 112
Straż Pożarna - 998
Policja - 997
Pogotowie Ratunkowe - 999
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie wodociągowe - 510 129 755
Pogotowie ciepłownicze - 510 129 758

 

Urząd Miejski w Zawadzkiem

  pokój email telefon
 Burmistrz (BM)
Mariusz Stachowski 203 (77) 46 23 106 (Sekretariat Burmistrza)
Sekretarz Gminy (SG)
Małgorzata Kowalska 106 (77) 46 23 106 (Sekretariat Burmistrza)
Skarbik Gminy (SK)
Karina Nowak 107 (77) 46 23 104
Urząd Stanu Cywilnego (USC)
Violetta Turek - Kierownik USC 206 (77) 46 23 126
Referat Finansowo-Budżetowy (FN)
Halina CytackaKierownik referatu 109 (77) 46 23 151
Joanna KnolStanowisko ds. księgowości budżetu-wydatki (BW) 108 (77) 46 23 152
Janina ChlebowskaStanowisko ds. wymiaru podatków i płac (WPł) 112 (77) 46 23 154
Regina Padus Stanowsiko ds. wymiaru podatków (WP) 112 (77) 46 23 155
Jolanta KoselStanowisko ds. wymiaru podatku i opłat oraz księgowości (WO) 113 (77) 46 23 156
Helena BryśStanowisko ds. księgowości podatkowej (KS) 113 (77) 46 23 156
Agnieszka SzatonStanowisko ds. księgowości i budżetu-dochody i wydatki (BD) 108 (77) 46 23 152
Małgorzata Socha - Stanowisko ds. rozliczeń kasowych (RK) 114 (77) 46 23 158
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (GRO)
Karina Bartoszek - Kierownik Referatu 300 (77) 46 23 141
Justyna Mnich Stanowisko ds. gospodarowania mieniem gminnym (G) 301 (77) 46 23 142
Anna Guzy - Stanowisko ds. gospodarki gruntami (GG) 301 (77) 46 23 143
Marian Szymski - Stanowisko ds. geodezji i kartografii (GK) 302 (77) 46 23 144
Beata Karlińska Stanowisko ds. planowania przestrzennego (ZP) 303 (77) 46 23 145
Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa (ROŚ) 303


(77) 46 23 146
Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy (GP)
Marek Matuszczak Kierownik referatu 102 (77) 46 23 111
Punkt Obsługi Petenta 101 (77) 46 23 105
Sabina Skrabania Stanowisko ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi i promocji gospodarczej (WO)
101 (77) 46 23 113
Barbara Skwara Stanowisko ds. ewidencji
działalności gospodarczej i rozwiązywania problemów alkoholowych (ED)
101
(77) 46 23 113
Izabela Kołodziej Stanowisko ds.
pozyskiwania środków pozabudżetowych i rozwoju gminy
101 (77) 46 23 111
Referat Spraw Obywatelskich (SO)
Kierownik Referatu 111 (77) 46 23 131
Beata Buczek - Stanowisko ds. ewidencji ludności (EL) 111 (77) 46 23 131
Żaneta Drab Stanowisko ds. Obrony
Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej
110 (77) 46 23 113
512 333 568
Samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych i Spraw Komunalnych
Dorota Klyssek 103 (77) 46 23 138
Samodzielne stanowisko ds. Administracyjno-Gospodarczych (AG)
Iwona Brolik w zastepstwie Henryka Bartoszka 306 (77) 46 23 137
Samodzielne stanowisko ds. Obsługi Informatycznej (OI)
Damian Dubiel 006 (77) 46 23 109
Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty i Wychowania (OW)
Sonia Kaczmarczyk 105 (77) 46 23 123
Samodzielne Stanowisko ds. Rozliczania Jednostek Szkolnych
Izabela Guzy 105 (77) 46 23 123
Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Biura Rady Miejskiej (BRM)
Joanna Zawadzka 207 (77) 46 23 117
Samodzielne Stanowisko ds. Organizacyjnych i Obsługi Sekretariatu (OS)
Danuta Labus 202 (77) 46 23 106
Samodzielne Stanowisko ds. Kadr i Archiwizacji akt (KA)
Danuta Szymanowska 306 (77) 46 23 107
Samodzielne stanowisko ds. remontowo-budowlanych (RB)
Krzysztof Wiktorzak 103 (77) 46 23 136
Samodzielne stanowisko ds. ds. kontroli wewnętrznej (KW)
Joanna Wyrwich 306 (77) 46 23 110
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Joanna Zawadzka 207 (77) 46 23 117

 


Publiczna Szkoła PodstawowaSZKOŁY, PRZEDSZKOLA

47-120 Zawadzkie, ul. Opolska 47
tel. (77) 46 16 375

Publiczne Gimnazjum Nr1
47-120 Zawadzkie, ul. Opolska 47
tel. (77) 46 16 212

 

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Żędowicach
47-120 Żędowice, ul. Strzelecka 35
tel. (77) 46 16 796

 

Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. Wincentego z Kielczy

47-126 Kielcza, ul. Szkolna 1
tel. (77) 46 36 894

 

 

Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddz. Integracyjnym
47-120 Zawadzkie, ul. Padarewskiego 1
tel. (77) 46 16 485

 

Publiczne Przedszkole Nr 3 z Oddz. Żłobkowym
47-120 Zawadzkie, ul. Harcerska 7
tel. (77) 46 16 497

 

Publiczne Przedszkole w Żędowicach
47-120 Żędowice, ul. Strzelecka 17
tel. (77) 46 16 720

 

Publiczne Przedszkole w Kielczy
47-126 Kielcza, ul. Ks.Wajdy 29
tel. (77) 46 36 878

 

Liceum Ogólnokształcące
47-120 Zawadzkie, ul. Krótka
tel. (77) 46 16 430

 

Zespół Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej
47-120 Zawadzkie, ul. Czarna 2
tel./fax (77) 462 00 49

 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ "ZAW-KOM" SP. Z O.O

 

Sekretariat
77/ 4622 200 - 201
nr fax: 77/ 4633 504


 

×

Wyszukaj w serwisie