polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

REJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

PDFREJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTZRENNEGO.pdf


Rada Miejska w Zawadzkiem uchwałą Nr VIII/53/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie. Powyższa uchwała została opublikowana pod poz. 2273 w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu  3 lipca 2019 r. Przedmiotowy plan wszedł w życie w dniu 3 sierpnia 2019 r.

PDFPlan dla miasta Zawadzkie.pdf

JPEGmpzp-zawadzkie-rysunek.jpeg

https://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2019/2273/akt.pdf 


Rada Miejska w Zawadzkiem Uchwałą Nr XLIII/383/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żędowice. Powyższa uchwała została opublikowana pod poz. 2013 w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 6 lipca 2018 r. Przedmiotowy plan wszedł w życie w dniu 6 sierpnia 2018 r.

PDFUchwalony MPZP dla wsi Żędowice.pdf

PDFlex-opols-2018-2013-uchwala-w-sprawie-uchwalenia.pdf

mpzp-zedowice.jpeg


Rada Miejska w Zawadzkiem Uchwałą Nr XLI/369/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza. Powyższa uchwała została opublikowana pod poz. 1438 w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 8 maja 2018 r. Przedmiotowy plan wszedł w życie w dniu 8 czerwca 2018 r.

Jednocześnie informuję, iż pismem Nr IN.I.743.35.2018.AD z dnia 30 maja 2018 r. Wojewoda Opolski stwierdził nieważność ww. uchwały w części tekstowej dotyczącej:

  1. § 2 pkt 11 - w zakresie słów (cyt.) „i inne obiekty”;
  2. § 7 pkt 1 lit. e;
  3. § 7 pkt 3 lit. e;
  4. § 7 pkt 4 lit. f;
  5. § 7 pkt 4 lit. e;
  6. § 8 ust. 4 pkt 2;
  7. § 8 ust. 4 pkt 4;
  8. § 9 ust. 2 pkt 1 lit. a - w zakresie symbolu RM;
  9. § 27 pkt 3 lit. g;
  10. § 28 pkt 3 lit. f.

Stwierdzenie nieważności części ww. uchwały określonej przedmiotowym rozstrzygnięciem pozostaje bez wpływu na pozostały zakres tejże uchwały.

 

PDF1. Dz.U.2018.1438.pdf

PDF2. Treść plany dla Kielczy.pdf

JPEG3. rysynek mpzp dla wsi Kielcza.jpeg

PDF4.Pismo Wojewody Opolskiego.pdf

 


 

Rada Miejska w Zawadzkiem Uchwałą Nr XXXIV/319/17 z dnia 25 września 2017 r. uchwaliła „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Strzeleckiej i ul. Opolskiej w Zawadzkiem”. Powyższa uchwała została opublikowana pod poz. 2453 w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 6 października 2017 r. Przedmiotowy plan wszedł w życie w dniu 6 listopada 2017 r.
,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-54396606-2', 'zawadzkie.pl'); ga('send', 'pageview');