polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

REJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

PDFREJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTZRENNEGO.pdf (117,24KB)
 

Rejestr i dane przestrzenne dotyczące dokumentów planistycznych dostępny jest na stronie internetowej:

https://zawadzkie.e-mapa.net/wykazplanow/

 


Rada Miejska w Zawadzkiem uchwałą Nr  LVII/385/23 z dnia 25 września 2023 r. uchwaliła zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza. Powyższa uchwała została opublikowana pod poz. 2855 w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu  29 września 2023 r. Przedmiotowa zmiana planu weszła w życie w dniu 14 października 2023 r.

PDFUchwała nr 385 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego dla wsi Kielcza.pdf (1,92MB)

JPEG2_rysunek.jpeg (130,05KB)

PDFWojewoda Opolski - rozstrzygnięcie mpz w. Kielcza.pdf (529,99KB)

GMLLVII.385.23_APP.gml (8,54KB)


Rada Miejska w Zawadzkiem uchwałą Nr LVII/384/23 z dnia 25 września 2023 r. uchwaliła zmianę "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie". Obszar objęty zmianą Studium obejmuje fragment miasta Zawadzkie o powierzchni 0,8436 ha, złożony z działek gruntu Nr: 890, 889/1 i 889/2, położony na południe od linii kolejowej nr 144.

PDFUchwała nr 384 w sprawie zmiany studium.pdf (43,34MB)
PDFzał. 2 Uwarunkowania rozwoju.pdf (22,92MB)
PDFzał. 3 Kierunki zagospodarowania.pdf (19,46MB)
TIFzmiana Studium geo.tif (142,90KB)
JPEGlegenda.jpeg (25,49KB)
XMLAPP-3 dla SUIKZP Zawadzkie.xml (7,86KB)


Rada Miejska w Zawadzkiem uchwałą Nr XLIX/326/22 z dnia 28 listopada 2022 r. uchwaliła zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie. Uchwała została opublikowana pod poz. 3270 w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 28 listopada 2022 r. Przedmiotowa zmiana weszła w życie w dniu 15 grudnia 2022 r.

PDF326 - uchwała podpisana.pdf (996,33KB)
PDFzał. 1 do XLIX.326.22 zmiana mpzp Zawadzkie rysunek planu.pdf (590,53KB)
PDFdz. urz. 3270.pdf (968,03KB)
 


Rada Miejska w Zawadzkiem uchwałą Nr VIII/53/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie. Powyższa uchwała została opublikowana pod poz. 2273 w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu  3 lipca 2019 r. Przedmiotowy plan wszedł w życie w dniu 3 sierpnia 2019 r.

PDFPlan dla miasta Zawadzkie.pdf (14,65MB)

JPEGmpzp-zawadzkie-rysunek.jpeg (160,07KB)

https://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2019/2273/akt.pdf 


Rada Miejska w Zawadzkiem Uchwałą Nr XLIII/383/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żędowice. Powyższa uchwała została opublikowana pod poz. 2013 w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 6 lipca 2018 r. Przedmiotowy plan wszedł w życie w dniu 6 sierpnia 2018 r.

PDFUchwalony MPZP dla wsi Żędowice.pdf (16,49MB)

PDFlex-opols-2018-2013-uchwala-w-sprawie-uchwalenia.pdf (159,58KB)

mpzp-zedowice.jpeg


Rada Miejska w Zawadzkiem Uchwałą Nr XLI/369/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza. Powyższa uchwała została opublikowana pod poz. 1438 w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 8 maja 2018 r. Przedmiotowy plan wszedł w życie w dniu 8 czerwca 2018 r.

Jednocześnie informuję, iż pismem Nr IN.I.743.35.2018.AD z dnia 30 maja 2018 r. Wojewoda Opolski stwierdził nieważność ww. uchwały w części tekstowej dotyczącej:

  1. § 2 pkt 11 - w zakresie słów (cyt.) „i inne obiekty”;
  2. § 7 pkt 1 lit. e;
  3. § 7 pkt 3 lit. e;
  4. § 7 pkt 4 lit. f;
  5. § 7 pkt 4 lit. e;
  6. § 8 ust. 4 pkt 2;
  7. § 8 ust. 4 pkt 4;
  8. § 9 ust. 2 pkt 1 lit. a - w zakresie symbolu RM;
  9. § 27 pkt 3 lit. g;
  10. § 28 pkt 3 lit. f.

Stwierdzenie nieważności części ww. uchwały określonej przedmiotowym rozstrzygnięciem pozostaje bez wpływu na pozostały zakres tejże uchwały.

 

PDF1. Dz.U.2018.1438.pdf (6,83MB)

PDF2. Treść plany dla Kielczy.pdf (6,52MB)

JPEG3. rysynek mpzp dla wsi Kielcza.jpeg (1,87MB)

PDF4.Pismo Wojewody Opolskiego.pdf (1,99MB)

 


 

Rada Miejska w Zawadzkiem Uchwałą Nr XXXIV/319/17 z dnia 25 września 2017 r. uchwaliła „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Strzeleckiej i ul. Opolskiej w Zawadzkiem”. Powyższa uchwała została opublikowana pod poz. 2453 w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 6 października 2017 r. Przedmiotowy plan wszedł w życie w dniu 6 listopada 2017 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o uchwaleniu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Strzeleckiej i ul. Opolskiej w Zawadzkiem”.

Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego.pdf


PDFZarządzenie 25_XXVI_2016 z dnia 23 lutego 2016 w spr. powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.pdf (1,12MB)

 

 


1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy zawadzkie

Rada Miejska w Zawadzkiem Uchwałą Nr XLVII/460/14 z dnia 27 października 2014 r. uchwaliła „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie”,

PDFUchwała - studium 2014 r.pdf (1,41MB)

PDFSUiKZP_Kierunki_TEKST_uchwalenie.pdf (1,28MB)
PDFSUiKZP_Uwarunkowania_uchwalenie.pdf (2,87MB)
PDFSUiKZP_Uzasadnienie.pdf (314,74KB)

PDF1_uzytkowanie_uchwalenie.pdf (7,84MB)
PDF2_ochrona_uchwalenie.pdf (7,52MB)
PDF3_wlasnosc_uchwalenie.pdf (2,28MB)
PDFZMIENIONY 4_KIERUNKI_uchwalenie-Model.pdf (7,67MB)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zawadzkie - Plan obowiązuje jedynie dla nieruchomości oznaczonych jako działki Nr: 367/3, 368/1, 368/2 i 369 z mapy 1 oraz Nr: 3111/1 i 3111/2 z mapy 9, obręb Zawadzkie (terenu istniejącego i planowanego do rozbudowy cmentarza).

Burmistrz Zawadzkiego informuje że uchwałą nr XIII/87/07 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 20 grudnia 2007 r. został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta i Gminy Zawadzkie. 

Niniejszy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 9, poz. 232 w dniu 8 lutego 2008 r. i wchodzi w życie po 30 dniach od publikacji tj. 10 marca 2008 r.

DOCuchwala_mpzp_zawadzkie.doc (581,00KB)

PDFdziennik9.pdf (11,12MB)


ZAWADZKIE

zawadzkie.jpeg zawadzkie-legenda.jpeg

 

System Informacji Przestrzennej - Portal E-Mapa >>

 

Rada Miejska w Zawadzkiem Uchwałą Nr VII/62/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 roku uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru miasta Zawadzkie, obejmującego część terenów Nadleśnictwa Zawadzkie oraz Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Zawadzkiem.

Niniejszy MPZP został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 87 , poz. 1703 w dniu 4 listopada 2003 r.
 

TREŚĆ PLANU

 

RYSUNKI PLANU
 


 

Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

DOCwniosek-wypis_wyrys.doc (112,00KB)

Objaśnienia do wniosku:

DOCwniosek-wypis_wyrys(objasnienia).doc (201,00KB)

×

Wyszukaj w serwisie