polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

REJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

PDFREJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTZRENNEGO.pdf


Rada Miejska w Zawadzkiem uchwałą Nr VIII/53/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zawadzkie. Powyższa uchwała została opublikowana pod poz. 2273 w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu  3 lipca 2019 r. Przedmiotowy plan wszedł w życie w dniu 3 sierpnia 2019 r.

PDFPlan dla miasta Zawadzkie.pdf

JPEGmpzp-zawadzkie-rysunek.jpeg

https://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2019/2273/akt.pdf 


Rada Miejska w Zawadzkiem Uchwałą Nr XLIII/383/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żędowice. Powyższa uchwała została opublikowana pod poz. 2013 w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 6 lipca 2018 r. Przedmiotowy plan wszedł w życie w dniu 6 sierpnia 2018 r.

PDFUchwalony MPZP dla wsi Żędowice.pdf

PDFlex-opols-2018-2013-uchwala-w-sprawie-uchwalenia.pdf

mpzp-zedowice.jpeg


Rada Miejska w Zawadzkiem Uchwałą Nr XLI/369/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kielcza. Powyższa uchwała została opublikowana pod poz. 1438 w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 8 maja 2018 r. Przedmiotowy plan wszedł w życie w dniu 8 czerwca 2018 r.

Jednocześnie informuję, iż pismem Nr IN.I.743.35.2018.AD z dnia 30 maja 2018 r. Wojewoda Opolski stwierdził nieważność ww. uchwały w części tekstowej dotyczącej:

  1. § 2 pkt 11 - w zakresie słów (cyt.) „i inne obiekty”;
  2. § 7 pkt 1 lit. e;
  3. § 7 pkt 3 lit. e;
  4. § 7 pkt 4 lit. f;
  5. § 7 pkt 4 lit. e;
  6. § 8 ust. 4 pkt 2;
  7. § 8 ust. 4 pkt 4;
  8. § 9 ust. 2 pkt 1 lit. a - w zakresie symbolu RM;
  9. § 27 pkt 3 lit. g;
  10. § 28 pkt 3 lit. f.

Stwierdzenie nieważności części ww. uchwały określonej przedmiotowym rozstrzygnięciem pozostaje bez wpływu na pozostały zakres tejże uchwały.

 

PDF1. Dz.U.2018.1438.pdf

PDF2. Treść plany dla Kielczy.pdf

JPEG3. rysynek mpzp dla wsi Kielcza.jpeg

PDF4.Pismo Wojewody Opolskiego.pdf

 


 

Rada Miejska w Zawadzkiem Uchwałą Nr XXXIV/319/17 z dnia 25 września 2017 r. uchwaliła „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Strzeleckiej i ul. Opolskiej w Zawadzkiem”. Powyższa uchwała została opublikowana pod poz. 2453 w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 6 października 2017 r. Przedmiotowy plan wszedł w życie w dniu 6 listopada 2017 r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego o uchwaleniu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Strzeleckiej i ul. Opolskiej w Zawadzkiem”.

Obwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego.pdf


PDFZarządzenie 25_XXVI_2016 z dnia 23 lutego 2016 w spr. powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.pdf

 

 


1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy zawadzkie

Rada Miejska w Zawadzkiem Uchwałą Nr XLVII/460/14 z dnia 27 października 2014 r. uchwaliła „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie”,

PDFUchwała - studium 2014 r.pdf

PDFSUiKZP_Kierunki_TEKST_uchwalenie.pdf
PDFSUiKZP_Uwarunkowania_uchwalenie.pdf
PDFSUiKZP_Uzasadnienie.pdf

PDF1_uzytkowanie_uchwalenie.pdf
PDF2_ochrona_uchwalenie.pdf
PDF3_wlasnosc_uchwalenie.pdf
PDFZMIENIONY 4_KIERUNKI_uchwalenie-Model.pdf

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zawadzkie - Plan obowiązuje jedynie dla nieruchomości oznaczonych jako działki Nr: 367/3, 368/1, 368/2 i 369 z mapy 1 oraz Nr: 3111/1 i 3111/2 z mapy 9, obręb Zawadzkie (terenu istniejącego i planowanego do rozbudowy cmentarza).

Burmistrz Zawadzkiego informuje że uchwałą nr XIII/87/07 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 20 grudnia 2007 r. został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta i Gminy Zawadzkie. 

Niniejszy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 9, poz. 232 w dniu 8 lutego 2008 r. i wchodzi w życie po 30 dniach od publikacji tj. 10 marca 2008 r.
Szczegółowych informacji udziela Referat GRO - pok. 303, tel. (77) 4623 145 

DOCuchwala_mpzp_zawadzkie.doc

PDFdziennik9.pdf


ZAWADZKIE

zawadzkie.jpeg   zawadzkie-legenda.jpeg

 

System Informacji Przestrzennej - Portal E-Mapa >>

 

Rada Miejska w Zawadzkiem Uchwałą Nr VII/62/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 roku uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru miasta Zawadzkie, obejmującego część terenów Nadleśnictwa Zawadzkie oraz Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Zawadzkiem.

Niniejszy MPZP został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 87 , poz. 1703 w dniu 4 listopada 2003 r.
 

TREŚĆ PLANU

 

RYSUNKI PLANU
 


 

Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

DOCwniosek-wypis_wyrys.doc

Objaśnienia do wniosku:

DOCwniosek-wypis_wyrys(objasnienia).doc

×

Wyszukaj w serwisie