polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Wszelkie informacje na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego

dostępne są na stronie

www.pkw.gov.pl

 

 

Ogłoszenie: W celu umożliwienia zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych lub osoby upoważnione w dniu 2 maja 2014 r. w Urzędzie Miejskim  w Zawadzkiem pełniony będzie dyżur w godzinach od 7.00 do 14.00.


Pliki do pobrania:

PDFInformacja Burmistrza Zawadzkiego w sprawie składów okw.pdf (340,77KB)
PDFInformacja dla niepełnosprawnych.pdf (141,47KB)
PDFInformacja dla osób niepełnosprawnych.pdf (4,29MB)
PDFInformacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowy komisji wyborczych na terenie Gminy Zawadzkie.pdf (178,93KB)
PDFInformacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami osób niepełnosprawnych.pdf (126,61KB)
PDFInformacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.pdf (218,21KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego z dnia 1 kwietnia 2014 r.pdf (353,14KB)
PDFObwieszczenie OKW o zarejestrowanych listach kandydatów w okręgu wyborczym Nr 12.pdf (1,03MB)PDFObwieszczenie PKW z dnia 24 lutego 2014 r.o zarządzeniu Prezydenta RP wyborów do PE.pdf (184,28KB)
PDFUchwała Nr XXIII_202_12 w sprawie podziału Gminy Zawadzkie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych-2.pdf (404,42KB)
PDFudostepnianie spisu wyborcow.pdf (134,75KB)
DOCUpowaznienie do odbioru zaswiadczenia o prawie do glosowania.doc (27,00KB)
DOCWniosek do dopisanie do spisu w obwodzie dla niepełnosprawnych.doc (25,50KB)
DOCWniosek o dopisanie do spisu(czas).doc (13,00KB)
PDFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.pdf (863,13KB)
PDFWniosek o udostepnienie spisu wyborcow.pdf (159,16KB)
DOCWniosek o wydanie zaświadczenia.doc (14,50KB)
JPEGZarządzenie Burmistrza Zawadzkiego w sprawie zmiany składu OKW Nr 5.jpeg (62,01KB)
PDFZarządzenie Nr 733-XXIV-2014 w spr.podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych.pdf (189,11KB)
JPEGZarządzenie Nr 746-XXIV-2014 w spr. wyznaczenia okw dla celów głosowania korespondencyjnego.jpeg (22,44KB)
DOCZgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego.doc (35,50KB)
PDFZgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego.pdf (191,55KB)
PDFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.pdf (722,58KB)
 

×

Wyszukaj w serwisie