polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze wojew.pdf (30,29KB)
PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów do rad - wyciąg.pdf (40,11KB)
PDFInformacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminie Zawadzkie.pdf (164,16KB)
PDFUchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Zawadzkiem z dnia 17 listopada 2014 r. w spr. przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach burmistrza Zawadzkiego w dniu 30.11.2014 r..pdf (217,78KB)
JPEGInformacja o godzinie rozpoczęcia pracy przez OKW w dniu 30.11.2014 r..jpeg (67,67KB)
JPEGInformacja dla osób niepełnosprawnych.jpeg (46,84KB)
PDFInformacje dla osób niepełnosprawnych 2.pdf (1,50MB)
PDFInformacja dla osób niepełnosprawnych 1.pdf (139,24KB)
PDFObwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej o listach zarejestrowanych kandydatów na radnych.pdf (394,86KB)
PDFObwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 24.10.2014.pdf (48,44KB)

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Zawadzkiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

PDFObwieszczenie MKW z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Zawadzkiego.pdf (220,01KB)

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Zawadzkiem w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

PDFObwieszczenie MKW z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Radnych.pdf (27,47KB)

PDFUchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf (1,00MB)
PDFKomunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie terminu losowania numerów list kandydatów na radnych.pdf (152,16KB)
PDFKomunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie terminu losowania składów obwodowych komisji wyborczych.pdf (216,40KB)
PDFObwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania.pdf (388,55KB)
PDFUdostępnienie spisu wyborców - informacja.pdf (192,77KB)
PDFWniosek o udostępnienie spisu wyborców..pdf (115,81KB)
PDFKomunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Zawadzkiem z dnia 22 września 2014 r..pdf (173,22KB)
PDFObwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2014 r.pdf (439,11KB)
PDFObwieszczenie Starosty Strzeleckiego z dnia 29 sierpnia 2014 r.pdf (407,90KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Zawadzkiego z dnia 3 wrzesnia 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych i siedzibie MKW.pdf (352,75KB)
PDFUchwała nr XLV-455-14 w spr. dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego.pdf (482,04KB)
PDFUchwała Nr XLV-456-14 w spr. dostosowania opisu granic obwodów głosowania do stanu faktycznego.pdf (432,24KB)
PDFKalendarz wyborczy.pdf (758,09KB)
PDFZarządzenie w spr. podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.pdf (425,51KB)
PDFInformacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych.pdf (64,60KB)
PDFInformacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.pdf (218,21KB)
PDFInformacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza.pdf (138,37KB)
PDFInformacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego..pdf (62,50KB)
PDFInformacja PKW o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców.pdf (366,41KB)
PDFInformacja PKW o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach.pdf (246,94KB)
PDFInformacja PKW o warunkach udziału obywateli UE niebędących obywatelami polskimi w wyborach.pdf (231,48KB)
PDFInformacja PKW o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na radnych.pdf (147,89KB)
PDFOświadczenie lustracyjne.pdf (99,84KB)
PDFPomocniczy wzór zgłoszenia zamiaru korespondencyjnego dla osób niepełnosprawnych.pdf (191,55KB)
PDFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.pdf (152,07KB)
PDFWzór listy poparcia.pdf (126,22KB)
PDFWzór oświadczenia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców.pdf (184,06KB)
PDFWzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie na burmistrza.pdf (72,26KB)
PDFWzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie na radnego.pdf (75,38KB)
PDFWzór oświadczenia pełnomocnika.pdf (124,36KB)
PDFWzór zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców.pdf (189,67KB)
PDFWzór zgłoszenia kandydata na burmistrza.pdf (92,28KB)
PDFWzór zgłoszenia listy kandydatów na radnych..pdf (129,87KB)
PDFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.pdf (146,61KB)
PDFUchwała RM w Zawadzkiem Nr XXIII-201-12 w spr. podziału Gminy Zawadzkie na okręgi wyborcze,określenie ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym.pdf (456,83KB)
PDFZarządzenie nr 37_14 Wojewody Opolskiego z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r..pdf (170,96KB)
PDFUchwała RM w Zawadzkiem Nr XXIII-202-12 z dnia 30.08.2012 r. w spr. podziału Gminy Zawadzkie na stałe obwody głosowania,ustalenia ich numerów,granic oraz siedzib okw.pdf (409,26KB)
 

 

×

Wyszukaj w serwisie