polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)  zwołuję Sesję Rady Miejskiej w Zawadzkiem na dzień  12 lutego 2024 r,  godz. 15.00 (sala narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, ul. Dębowa 13).

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2023 r.
 1. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniora w Zawadzkiem” na rok 2024;
 2. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych;
 3. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji;
 4. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP i kandydata na strażaka ratownika OSP z terenu gminy Zawadzkie;
 5. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawadzkie w roku 2024;
 6. w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zawadzkiego.
 1. Sprawozdanie z postępu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych nakładach.
 2. Sprawozdanie ze sprzedaży lokali stanowiących własność gminy Zawadzkie.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Zawadzkiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Przewodniczących Komisji i Radnych.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawy różne i organizacyjne.
 6. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Zakończenie obrad Sesji.     

Przewodniczący

                                                                                   Rady Miejskiej w Zawadzkiem

                                                                                                 Dariusz Zajdel

×

Wyszukaj w serwisie