polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Burmistrza Zawadzkie zawiadamia, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

PDFobwieszczenie10 kpa.pdf (367,18KB)
 

 

×

Wyszukaj w serwisie