polecamy
Pytania do
Burmistrza
 • główne.jpeg

  22 stycznia odbyło się w Żędowicach zebranie wyborcze. Na stanowisko sołtysa zgłoszona została kandydatura Jerzego Stasza. Wydano 62 karty do głosowania, z czego oddano 44 głosy „za” i 18 głosów „przeciw”. W dalszej części zebrania mieszkańcy sołectwa wybrali także swoich przedstawicieli do Rady Sołeckiej. Zostali nimi Artur Koźlik, Alfons Macioszek, Dawid Paprotny, Kordian Mrochen. Zebranie wyborcze było również okazją do złożenia podziękowań dotychczasowemu sołtysowi Patrykowi Kotylakowi oraz Radzie Sołeckiej.

 • Na mocy uchwały Nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, od dnia 01.01.2020 r. mogą ubiegać się o zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • 21 Sty 2020
  13c07dc57834efe557a25f7bc46ee8ad.jpeg

  Obwieszczenie o terminie i miejscu dodatkowego polowania zbiorowego Koła Łowieckiego Nr 2 „Daniel” w Zawadzkiem, w sezonie 2019/2020

 • Wykaz klubów sportowych, które otrzymały dotację celową na wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Zawadzkie w 2020 roku.

 • 20 Sty 2020
  PLAKAT FERIE 2020.png
 • W dniu 27 stycznia 2020 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem odbędzie się XV Sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad Sesji jest następujący:

 • Screenshot_20200114-132038.png

  Poszukujemy właściciela psa odebranego w sobotę 11 stycznia 2020 r. spod sklepu Netto w Zawadzkiem na zlecenie policji.

 • Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza

 • Burmistrz Zawadzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Zawadzkie w roku 2020 w zakresie:
  1) pomocy społecznej poprzez opiekę nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi;
  3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży;
  4) krajoznawstwa;
  5) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  Jednocześnie przypominamy, że od 1 marca 2019 roku obowiązują nowe formularze ofert i sprawozdań dla organizacji pozarządowych.

   

 • MPI.jpeg
×

Wyszukaj w serwisie