polecamy
Pytania do
Burmistrza
 • Informacja Burmistrza Zawadzkiego o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany uwarunkowań

 • 06 Gru 2019

  Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

 • 05 Gru 2019
  BRN001BA9CB57C0_012767.jpeg

  Informujemy o zmianach godzin funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem w dniu 20 i 24 grudnia br.

 • 03 Gru 2019

  Wykazy nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy Zawadzkie, oznaczonych jako działki Nr: 1953, 1972, 1978, 1979, 2002, 2017 z mapy 6 i Nr: 2751, 2790/3 z mapy 7, obręb Zawadzkie, a także Nr: 267, 268 z mapy 2 i Nr: 762/1, 762/2, 763/1, 763/2 z mapy 3 oraz Nr 2040 z mapy 8, obręb Kielcza, przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne na okres do 3 lat.

 • Na wniosek Burmistrza Zawadzkiego w dniu 9 grudnia 2019 r. o godz. 14.00 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem odbędzie się XIII Sesja Rady Miejskiej. Projekty uchwał dostępne są na stronie www.bip.zawadzkie.pl  , natomiast porządek obrad jest następujący:

 • Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy

 • Informujemy mieszkańców , iż w dniu 29.11.2019 r. zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu w ciągi drogi gminnej nr 105641 O w miejscowości Żędowice, ulica Wojska Polskiego. Wzdłuż drogi gminnej prowadzone będą prace przez Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW – KOM” Sp. z o.o.

 • Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie FIO 2020. Głównym celem programu FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

  Jedna organizacja może złożyć jedną ofertę;

  Termin składania ofert upływa 23 grudnia 2019 r. o godz. 12.00,

  Projekty mogą być realizowane od 1 stycznia do 30 listopada 2020 r.,

  Wysokość dotacji od 20.000 zł do 120 000zł,

  Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

 • timthumb.jpeg

  Z okazji
  Dni Honorowego Krwiodawstwa

  składam wszystkim Honorowym Dawcom Krwi

  najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności.

  To dzięki Waszej ofiarności każdego dnia ratowane jest życie i zdrowie wielu pacjentów.

  Dziękując za Waszą wrażliwość na drugiego człowieka i bezwarunkową pomoc,

  jestem dumny, że w gminie Zawadzkie 100 dawców krwi,

  dzieli się tak cennym darem jakim jest krew,

  biorąc udział w licznych akcjach poboru krwi organizowanych w naszym mieście.

  Życzę, aby Państwa poświęcenie było zawsze doceniane
   i budziło szacunek oraz wdzięczność społeczeństwa,
  a Wam przynosiło nieustającą dumę i satysfakcję.

   

  Burmistrz Zawadzkiego
  Mariusz Stachowski

   

×

Wyszukaj w serwisie