polecamy
Pytania do
Burmistrza
 • W dniu dzisiejszym po raz pierwszy realizowana będzie transmisja online z posiedzeń I Sesji Rady Miejskiej w Zawadzkiem.  

  Transmisję można oglądać pod adresem:  

 • Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika małej retencji Dębie Nr 02-14/P/01/UE/a/10-5, przewidzianego do realizacji na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie, oddział 34j, Leśnictwo Dębie, na nieruchomościach oznaczonych jako działki Nr: 3108 i 3059 z mapy 8, obręb Zawadzkie.

   

 • Plebiscyt Opolski Hipokrates jest organizowany przez redakcję Nowej Trybuny Opolskiej już po raz dziewiąty. To doskonała okazja do podziękowania tym, którzy na co dzień poświęcają wiele, aby ratować nasze życie i zdrowie. Z terenu gminy Zawadzkie do konkursu zostały zgłoszone:

 • Informacja Burmistrza Zawadzkiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika małej retencji Zarzecze Nr 02-14/P/01/UE/a/10-2, przewidzianego do realizacji
  na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie, oddział 402d i 402i, Leśnictwo Zarzecze, na nieruchomościach oznaczonych jako działki Nr: 102, 2284 i 2294 z mapy 12, obręb Żędowice.

   

 • polowanie.jpeg

  Obwieszczenie o terminach i miejscach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 4 „Szarak” w Kielczy oraz Koła Łowieckiego Nr 2 „Daniel” w Zawadzkiem, w sezonie 2018/2019.

 • 13 Lis 2018

  W dniach 14-15 listopada 2018 r. w trybie całodobowym odbędzie się ćwiczenie Renegade-Sarex 18/II z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W przypadku ćwiczebnego zagrożenia z powietrza zostanie nadany sygnał alarmowy - modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut. Sygnałem odwołującym zagrożenie będzie ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

  Komunikat jest ważny od 13-11-2018 07:44:00 do 16-11-2018 23:59:00

 • Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Opolu I sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem odbędzie się w dniu  19 listopada 2018 r.

  o godz. 15.30. Sesja odbędzie się w Sali narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem.

  W załączeniu postanowienie Komisarza Wyborczego wraz z porządkiem obrad:

 • Z uwagi na to, że dzień 12 listopada 2018 r. został uchwalony dniem wolnym od pracy, POPIOŁY z nieruchomości położonych w Kielczy zostaną odebrane w dniu 13 listopada br.,a odpady zmieszane z budynków wielolokalowych w szczególności: Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK”, Wspólnot Mieszkaniowych oraz Budynków Komunalnych zostaną odebrane w dniu 14 listopada br.

 • W związku z ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej dzień 12.11.2018 r. jest dniem wolnym od pracy. Wobec powyższego informuję, że dzień 12 listopada 2018 r. tj. poniedziałek Urząd Miejski w Zawadzkiem będzie nieczynny.

 • Burmistrz Zawadzkiego ogłasza trzeci (III) pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w I kwartale 2018 r., w wyniku wycinki drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy Zawadzkie.

  Pisemne oferty można składać do dnia 23 listopada 2018 r. do godziny 12:00.

×

Wyszukaj w serwisie