polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki
 • Kampania informacyjna.jpeg
 • meteorologiczne-alert-uniwersal.png

  Woj. opolskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem

 • 10 Sie 2020

  Informacja o wydaniu decyzji w sprawie zmiany uwarunkowań określonych w decyzji Nr GRO.6220.4.2017.ZP Burmistrza Zawadzkiego
  z dnia 23 marca 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach.

 • meteorologiczne-alert-uniwersal.png

  Woj. opolskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem

 • meteorologiczne-alert-uniwersal.png

  Woj. opolskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach

 • 07 Sie 2020

  Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” ogłasza nabór zgłoszeń w ramach Konkursu Przyznawania Znaku Jakości „Swoje Chwalimy”.
  Konkurs jest częścią procesu certyfikacji produktów, usług i wydarzeń lokalnych prowadzonego na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”.
  Konkurs jest prowadzony zgodnie z obowiązującymi dokumentami (opublikowanymi w załączeniu do niniejszego ogłoszenia oraz dostępnymi w serwisie internetowym swojechwalimy.pl, w zakładce „Certyfikacja”).
  Podmiotem uczestniczącym w procesie Certyfikacji Produktu Lokalnego, w tym w Konkursie może być:
  - osoba fizyczna,
  - instytucja (w tym instytucja publiczna),
  - przedsiębiorca,
  - organizacja pozarządowa
  pod warunkiem zamieszkania lub działania na obszarze Lokalnej Grupy Działania "Kraina Dinozaurów" (gminy: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice), prowadzenia działalności w formach dopuszczonych prawem polskim, akceptującym zapisy Regulaminu Konkursu Przyznawania Znaku Jakości „Swoje chwalimy!”.
  Znak jakości przyznawany jest produktowi, usłudze lub wydarzeniu, posiadającemu określoną jakość, charakter specyficzny dla obszaru powstawania, przyjaznym środowisku.
  W konkursie mogą brać udział jedynie produkty, usługi, wydarzenia, zgłoszone wcześniej do bazy (serwis internetowy swojechwalimy.pl, zakładka „Baza”).
  Podstawą oceny w ramach konkursu jest złożenie w formie papierowej (w biurze Organizatora, Opole, ul. Zajączka 7/1, 45-050 oraz partnera: LGD „Kraina Dinozaurów”, ul. J. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek, lub elektronicznej, na adres poczty elektronicznej:biuro@lgropolszczyzna.pl
  Wypełnione formularze należy składać do dnia 15 września 2020r., do godziny 15.00 (wersje papierowe) lub do godz. 00:00 (wersje elektroniczne). Decyduje data bezpośredniego złożenia formularza. Data ogłoszenia wyników do 30 listopada 2020r.
  Złożone formularze zostaną poddane ocenie prac Komisji zgodnie z opracowanymi dokumentami dotyczącymi procesu certyfikacji (dostępnymi w serwisie internetowym swojechwalimy.pl, w zakładce „Certyfikacja”). Ocena złożonych formularzy odbywa się na podstawie oceny kryteriów.

 • 07 Sie 2020

  Chciałbyś być jednym z policjantów Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich? Teraz masz szansę na zrealizowanie  swojej zawodowej przyszłości. Pewność zatrudnienia, stały dochód a także wpływ na osobisty rozwój i ścieżkę kariery zawodowej poprzez szkolenia i edukację, to niewątpliwie atuty tej pracy.

 • meteorologiczne-alert-uniwersal.png

  Woj. opolskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach

 • OGŁOSZENIE
  Burmistrz Zawadzkiego
  ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze:
  - informatyk (w Zespole informatyków) w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem
   
  OGŁOSZENIE
  Burmistrz Zawadzkiego
  ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze:
  - ds. obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego (w USCOZ) w Urzędzie Miejskim
  w Zawadzkiem.
   
   
  OGŁOSZENIE
  Burmistrz Zawadzkiego
  ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze:
  - ds. wymiaru podatków (w Ref. FN) w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem.

 • Burmistrz Zawadzkiego informuje, iż Rada Miejska w Zawadzkiem podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne w związku z COVID-19.

×

Wyszukaj w serwisie