polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki
 • DSC_0156.jpeg

  W dniu 21 maja br. Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski spotkał się z Dyrektorami szkół prowadzonych przez gminę Zawadzkie. Podczas spotkania omówione zostały sprawy związane z możliwością organizacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych. Ponadto dyskutowano na temat organizacji zajęć opiekuńczo wychowawczych dla uczniów klas I-III i konsultacji dla uczniów klas VIII od dnia 25 maja br. oraz konsultacji dla pozostałych uczniów szkół od dnia 1 czerwca br.

 • DSC_0128.jpeg

  W dniu 12 maja 2020 r. Burmistrz Zawadzkiego Mariusz Stachowski spotkał się z Dyrektorami placówek wychowania przedszkolnego oraz żłobka. Podczas spotkania omówione zostały kwestie związane z uruchomieniem przedszkoli i żłobka przy zachowaniu obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych wynikających z wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Ponadto podsumowano I etap postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez gminę Zawadzkie oraz omówiono sprawy bieżące.

 • zdjęcie.jpeg

  W dniu 13 maja br. w Sali narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem odbyło się spotkanie Burmistrza Zawadzkiego Mariusza Stachowskiego z przedstawicielami: Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Klub Seniora”, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku, a także Zespołu Konsultacyjno-Doradczego Seniorów działającego przy Burmistrzu Zawadzkiego.  

 • DSC_0124.jpeg

  W miniony poniedziałek Burmistrz Zawadzkiego zaprosił do urzędu przedstawicieli klubów sportowych działających na terenie gminy Zawadzkie. W trakcie spotkania omówiono m.in. zasady korzystania z obiektów sportowych w Zawadzkiem w czasie pandemii. Dyskutowano także o problemach klubów wynikających z ograniczeń spowodowanych koronawirusem oraz rozliczeniu dotacji samorządowej w kontekście przepisów zawartych w Tarczy Antykryzysowej.

 • unnamed.jpeg

  Informuje  się że z dniem 11.05.2020 nastąpi rozpoczęcie robót budowlanych polegających na budowie sieci gazowej w miejscowościach Zawadzkie oraz Żędowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901.

 • plakat.jpeg

  W imieniu Marszałka Województwa Opolskiego – Andrzeja Buły oraz Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – Rolanda Wrzeciono, serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu pn. „Program Mentoringu Biznesowego Województwa Opolskiego”. Głównym celem Projektu jest transfer wiedzy i doświadczenia opolskich menadżerów, którzy odnieśli sukces, do małych i średnich firm – przedsiębiorców, którzy swój biznes prowadzą nie dłużej, niż 5 lat.  Rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w Programie potrwa do 23 marca 2020 r.  By zgłosić swój udział trzeba wejść na stronę www.ocrg.opolskie.pl w zakładkę „Projekty”, dalej „Mentoring Biznesowy”, pobrać formularz zgłoszeniowy, wypełnić i przesłać (na mail j.maczko@ocrg.opolskie.pl) lub złożyć osobiście w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki (Opole, ul. Krakowska 38, sekretariat, IV piętro).

 • gl.jpeg

  W dniu 04.03.2020 r. odbyło się dodatkowe spotkanie Burmistrza Zawadzkiego z członkami  Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Kierownikami Referatów Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem oraz jednostek podległych w związku z zagrożeniem korona wirusem.

  Spotkanie miało na celu omówienie najważniejszych kwestii  dot. higieny, sposobu postępowania związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa, a także omówiono ewentualne skutki i zagrożenia z tym związane.

 • 26 Lut 2020
  targi.jpeg
 • Zarząd Stowarzyszenia ogłosił XXII edycję konkursu "Laury Ziemi Strzeleckiej". Mieszkańcy powiatu strzeleckiego mogą zgłaszać kandydatury do nagrody za 2019 rok w pięciu kategoriach:

 • Zapraszamy do udziału w konkursie „Ha Dwa O to jest to! Zatrzymaj wodę na wsi”, którego celem jest zaangażowanie oraz zainspirowanie mieszkańców obszarów wiejskich do podejmowania działań na rzecz optymalnego gospodarowania wodą.

×

Wyszukaj w serwisie