polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Masz pytanie do burmistrza?

Zachęcamy do zadania go poprzez wypełnienie poniższego formularza. Podaj swoje dane, wybierz jakiego tematu się tyczy, a następnie wprowadź treść pytania. Przed wysłaniem formularza, prosimy o sprawdzenie w sekcji pod formularzem, czy odpowiedź na dane pytanie nie została wcześniej udzielona.

Wcześniej zadane pytania i odpowiedzi na nie będą publikowane pod formularzem.

 

Pola formularza oznaczone * są wymagane

Panie Burmistrzu, proszę o odpowiedz w sekcji „Pytania do burmistrza”, czy jest możliwość utwardzenia i zlikwidowania dziur na drodze prowadzącej do starej gospody w Kielczy przy ul. Dobrego Pasterza? Ta droga od wielu lat nie jest remontowana, przy tej drodze stacjonuje sprzęt utrzymania dróg (odśnieżania i beczkowóz) z firmy ZAW-KOM. Proponuje, aby Gmina wspólnie z "ZAW-KOM" Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. zadbała o ten teren. Być może dobrym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie odpadów – zfrezowin asfaltu powstałych podczas remontu drogi 901. Z poważaniem Sławomir

Dzień dobry.

W odpowiedzi na Pana pytanie, informuję, iż w tegorocznym budżecie nie posiadamy już środków na cele remontowe, a więc nie ma możliwości wykonania przedmiotowego zadania.

Pozdrawiam

Mariusz Stachowski

Burmistrz Zawadzkiego

Data odpowiedzi: 16.11.2023

Dzień dobry W nawiązaniu do informacji z dnia 8.11.2023 o podpisaniu umowy na remont drogi 901 z Kielczy do Żędowic proszę o informację jak będzie zorganizowany objazd do Zawadzkiego dla mieszkańców Kielczy. Doświadczeni z jeszcze trwającego remontu drogi 901 z Zawadzkiego do Żędowic nie są niestety zbyt pozytywne.

 

Dzień dobry Panie Adamie.

W nawiązaniu do Pana pytania, informuję, iż inwestorem zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice-Kielcza jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu. Jako zarządca przedmiotowej drogi, jak również inwestor zadania, zobligowany jest do zaplanowania i zorganizowania czasowej zmiany organizacji ruchu na przedmiotowym odcinku. Na dzień dzisiejszy ZDW w Opolu jeszcze nie wyznaczyło oficjalnego objazdu drogi 901. W momencie pojawienia się jakichkolwiek informacji w tym zakresie zostaną one udostępnione na stronie internetowej gminy Zawadzkie, jak i w social mediach.

W chwili obecnej prowadzimy rozmowy z ZDW dotyczące usprawnienia ruchu na remontowanym odcinku.

 

Pozdrawiam

Mariusz Stachowski

Burmistrz Zawadzkiego

Data odpowiedzi: 16.11.2023

Witam jestem mieszkańcem Kielczy z ul. Księdza Wajdy. W przyszłym roku zaplanowany jest remont ul. Torowej w Kielczy (remontowany odcinek znajduje się 300 metrów od mojego domu). Mieszkam przy ,,łączniku” który jest odcinkiem drogi bez asfaltu, gdy przychodzi deszcz użytkowanie drogi staje się naprawdę uciążliwe. Przy wymienionym odcinku drogi znajdują się 3 budynki mieszkalne Ks. Wajdy 4,6 i 6A. W związku z planowanym remontem moje pytanie brzmi czy jest możliwy również remont naszego około 100 metrowego odcinka czy jest to nierealne w nadchodzącym budżecie ?

Dzień dobry Panie Mateuszu.

W planie budżetu gminy Zawadzkie na 2024 r. przewidziano inwestycje pn. „Rozbudowa ul. Torowej w Kielczy”. Na realizację ww. zadania pozyskano środki zewnętrzne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dofinansowany zakres robót nie obejmuje wskazanego przez Pana odcinka drogi, jednakże będę chciał pozyskać środki na ten cel w przyszłym roku.

 

Pozdrawiam

Mariusz Stachowski

Burmistrz Zawadzkiego

Data odpowiedzi: 16.11.2023

Dzień Dobry. Proszę o udzielenie publicznej informacji w temacie wykorzystania możliwości otrzymywania grantów z Funduszy Norweskich. Czy w latach za obecnej kadencji Pana Burmistrza zdobyto jakieś granty ( jakie ) i czy Gmina nasza złożyła jakieś wnioski w ogłaszanych naborach przez wymienione Fundusze. Załączam poglądowy link.https://www.eog.gov.pl/media/93450/Nabory_MF_EOG_NMF_2014-2021_18-08-2020.pdf
Dzień dobry. Bardzo dziękuję za Pana zaangażowaniem w sprawy samorządowe i jednocześnie informuję, że instrumenty finansowe takie, jak Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) czy Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego są znane gminie Zawadzkie. Śledzimy ogłaszane nabory wniosków – w odniesieniu do bieżących potrzeb oraz możliwości finansowych gminy. W czasie trwania aktualnej kadencji Burmistrza Zawadzkiego gmina Zawadzkie przygotowywała wniosek o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 na „Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”. Wnioskiem objęte miały być budynki szkół podstawowych w Zawadzkiem i w Kielczy, jednakże w trakcie przygotowania wniosku, bazując na audytach energetycznych obu placówek stwierdzono, iż wartość całkowita projektu jest znacznie mniejsza od wymaganej minimalnej kwoty dofinansowania, czyli 500.000 euro, tj. 2.157.950 zł. Mając niniejsze na uwadze, ze względów formalnych wniosek podlegałby odrzuceniu w trakcie oceny, dlatego odstąpiliśmy od składania wniosku. Tym niemniej, w dalszym ciągu szukamy możliwości pozyskania bezzwrotnego wsparcia (dotacje) działań samorządowych i nie tylko w ramach Funduszy Norweskich. Mamy nadzieję, że planowane przedsięwzięcia gminy na najbliższe lata wpiszą się w obszary priorytetowe, w których wdrażane są oraz będą w kolejnych latach Fundusze EOG, norweskie i inne. Istotnym jest jednak również, aby gmina Zawadzkie miała narzędzia i możliwości (w tym finansowe) spełnienia postawionych wymogów. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 3.10.2020 r. Data odpowiedzi: 19.10.2020 r
Dzień Dobry. Proszę o udzielenie publicznej informacji w temacie wykorzystania możliwości otrzymywania grantów z Funduszy Norweskich. Czy w latach za obecnej kadencji Pana Burmistrza zdobyto jakieś granty ( jakie ) i czy Gmina nasza złożyła jakieś wnioski w ogłaszanych naborach przez wymienione Fundusze. Załączam poglądowy link.https://www.eog.gov.pl/media/93450/Nabory_MF_EOG_NMF_2014-2021_18-08-2020.pdf
Dzień dobry. Bardzo dziękuję za Pana zaangażowaniem w sprawy samorządowe i jednocześnie informuję, że instrumenty finansowe takie, jak Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) czy Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego są znane gminie Zawadzkie. Śledzimy ogłaszane nabory wniosków – w odniesieniu do bieżących potrzeb oraz możliwości finansowych gminy. W czasie trwania aktualnej kadencji Burmistrza Zawadzkiego gmina Zawadzkie przygotowywała wniosek o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 na „Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”. Wnioskiem objęte miały być budynki szkół podstawowych w Zawadzkiem i w Kielczy, jednakże w trakcie przygotowania wniosku, bazując na audytach energetycznych obu placówek stwierdzono, iż wartość całkowita projektu jest znacznie mniejsza od wymaganej minimalnej kwoty dofinansowania, czyli 500.000 euro, tj. 2.157.950 zł. Mając niniejsze na uwadze, ze względów formalnych wniosek podlegałby odrzuceniu w trakcie oceny, dlatego odstąpiliśmy od składania wniosku. Tym niemniej, w dalszym ciągu szukamy możliwości pozyskania bezzwrotnego wsparcia (dotacje) działań samorządowych i nie tylko w ramach Funduszy Norweskich. Mamy nadzieję, że planowane przedsięwzięcia gminy na najbliższe lata wpiszą się w obszary priorytetowe, w których wdrażane są oraz będą w kolejnych latach Fundusze EOG, norweskie i inne. Istotnym jest jednak również, aby gmina Zawadzkie miała narzędzia i możliwości (w tym finansowe) spełnienia postawionych wymogów. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 3.10.2020 r. Data odpowiedzi: 19.10.2020 r
Strona internetowa oraz Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu miejskiego zostały dostosowane do Ustawy o dostępności osób ze szczególnymi potrzebami. Zgodnie z wymaganiami ustawy strony umożliwiają zmienną kontrastu kolorystycznego, zmianę wielkości czcionki oraz zmianę odstępów w celu ułatwienia czytania osobom niedowidzącym. Nagrania publikowane na stronie po 23 września 2020 roku wyposażone są w napisy umożliwiające zapoznanie się z treścią przez osoby niesłyszące.
Dzień dobry. W odpowiedzi na Państwa pytanie w sprawie udrożnienia Kanału Hutniczego na odcinku od Żędowic do ul. Kilińskiego w Zawadzkiem, informuję, iż Kanał Hutniczy co prawda leży na terenie administracyjnym gminy Zawadzkie, lecz stanowi własność Skarbu Państwa. Państwa wniosek zostanie przekazany do jednostek sprawujących uprawnienia właścicielskie wobec Kanału Hutniczego. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 10.10.2020 r. Data odpowiedzi: 19.10.2020 r.
Proszę rozważyć możliwość umieszczania na stronie internetowej informacje która apteka jest czynna w niedziele i święta
Szanowna Pani, informuję, iż na stronie internetowej www.zawadzkie.pl pod następującym linkiem: https://zawadzkie.pl/424/375/opieka-zdrowotna-w-gminie-zawadzkie.html - znajduje się aktualna informacja na temat godzin pracy poszczególnych aptek w gminie Zawadzkie. Informację tę zamieszczam również poniżej. Pracownik Urzędu poczynił aktualne ustalenia w przedmiocie pełnienia dyżurów w niedziele i święta (dyżury nocne nie są pełnione). Przedstawiciele trzech z pięciu aptek działających na terenie miasta Zawadzkie wskazali, iż w niedziele i święta pełnią umowne dyżury – rotacyjnie, każda apteka co piątą niedzielę, po 1 godzinie w ciągu dnia. Dyżury zamienne w niedziele i święta, w godzinach od 16.00 do 17.00, pełnią następujące apteki: Apteka Cef@rm 36,6 w Zawadzkiem (przy ulicy Dworcowej 6), Apteka Na Schodkach w Zawadzkiem (przy ulicy Opolskiej 18) oraz Dobra Apteka w Zawadzkiem (przy ulicy Opolskiej 55/2). Informację na temat tego, która apteka spośród wskazanych jest czynna w danym dniu należy weryfikować na bieżąco z pracownikami aptek. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu. W celu umożliwienia zapoznania się z jej treścią, przekazujemy jako załącznik w pliku Uchwałę Nr XIV/144/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2020 roku, a także aktualny komunikat Starosty Strzeleckiego dotyczący realizacji dyżurów przyjętych uchwałą. Poniżej wykaz aptek funkcjonujących na terenie gminy Zawadzkie: Apteka Nowa w Zawadzkiem przy ulicy Opolskiej 70 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 19.00 sobota 8.00 – 13.00 tel.77 46 16 869 Apteka Cef@rm 36,6 w Zawadzkiem przy ulicy Dworcowej 6 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00 sobota 8.00 – 14.00 tel. 77 46 34 453 Apteka Gemini w Zawadzkiem przy ulicy Opolskiej 34 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00 sobota 8.00 – 14.00 tel. 77 46 16 868 Apteka Na Schodkach w Zawadzkiem przy ulicy Opolskiej 18 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 sobota 8.00 – 12.00 tel. 77 88 77 067 Dobra Apteka w Zawadzkiem przy ulicy Opolskiej 55/2 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00 sobota 8.00 – 15.00 tel. 77 45 55 004 Punkt apteczny Lekostrefa w Kielczy, ul. Opolska 32 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 17.30 sobota 8.30 – 12.30 tel. 511 726 633 Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia. Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania:27.09.2020 Data odpowiedzi:14.10.2020
Dzień Dobry. W związku z ogłoszeniem w dn. 09.07.2020 przez Wojewodę Opolskiego kolejnego naboru wniosków na dofinansowanie remontów dróg gminnych z rządowego programu FDS mam zapytanie : Czy Burmistrz jako osoba odpowiedzialna za stan dróg w Gminie, swoim lub swoich podwładnych działaniem złożył wniosek na remont kolejnej drogi w naszej gminie z wymienionego funduszu?. Jeśli tak, proszę o podanie nazwy drogi lub ulicy i w jakiej miejscowości, jeśli nie , proszę umotywować dlaczego. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry! W nawiązaniu do Pana pytania, informuję iż gmina Zawadzkie złożyła wnioski aplikacyjne w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wnioski dotyczyły: - remontu nawierzchni jezdni i chodników ulicy 1 Maja w Zawadzkiem wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, - remontu nawierzchni jezdni i chodników ulicy Mickiewicza w Zawadzkiem wraz z przebudową kanalizacji deszczowej. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 30.09.2020 r Data odpowiedzi: 05.10.2020 r
Proszę o informacje: - kto wydał decyzję w tej sprawie ? - czy i kto (personalnie , konkretnie) wykonał odbiór wykonanych prac ?? Zapraszam do Żędowic na zdemolowaną ulicę Powstańców i poświęcenie godzinki na obserwację tego burdelu , który Pan Burmistrz zafundował mieszkańcom :(( Praktycznie na całej długości wykonawca tychże robót uszkodził asfaltową nawierzchnię w co najmniej kilkunastu jeśli nie kilkudziesięciu miejscach ! Bezmyślne, sztampowe działania przeprowadzono , mimo faktu , że w wielu miejscach bezpośrednio przylegające pobocze czy powierzchnia przy poboczu jest dużo wyżej niż "zeskrobany" pasek , co bez wątpienia zaskutkuje odwrotnie proporcjonalnie do zamierzonego planu Praktycznie na całej długości ul. Powstańców nawierzchnia wymagała pilnej naprawy - w tej chwili , po wykonanych pracach uszkodzeń jest 50% więcej - bezsensowna jest "TEORIA zapobiegania" przy takich strukturalnych istniejących uszkodzeniach :( Zapraszam na obserwację co dzieje się teraz (po zdemolowaniu trawiastych poboczy) na tej ulicy ..jakich ewolucji cyrkowych dokonywać muszą obecnie kierowcy oraz liczna grupa pieszych by nie pozabijać siebie wzajemnie ....przecież to jest ABSURD w najwyższym tego słowa znaczeniu . Bezmyślność , nieudolność, bylejakość :(( Pomijam bezsens tego typu operacji i ewidentne marrnotrawstwo publicznych środków finansowych . Nawet stosowany park maszynowy nadawał się może na prace w ogródku działkowym , na pewno nie na tego rodzaju prace ...np. stosowana "ubijarka" zagęszczarka gruntu mogła być używana jako zabawka ...nawet wykorzystywane na prywatnych posesjach tego typu maszyny mają min. 5 krotnie większą masę , wielkość , wydajność i SKUTECZNOŚĆ ....improwizacja, którą nam zafundowano nie skutkuje niczym ...zdemolowane pobocza są w tragicznym stanie , ponieważ takowym sprzętem nie da się wykonać żadnej normalnej pracy Wnosimy o szczegółową kontrolę wykonanych prac, szczegółową kontrolę i weryfikację nawierzchni ulicy Powstańców ( z uwzględnieniem uszkodzeń spowodowanych przez ostatnio wykonane roboty) oraz ocenę bezpieczeństwa ruchu drogowo -pieszego na tej ulicy , szczególnie obecnie , po destrukcji istniejącego stanu poboczy i pilne zastosowanie rozwiązania , które ten fatalny obecnie stan poprawi póki nie pojawi się pierwsza ofiara (bądź ofiary) tragicznego w naszej ocenie pomysłu W oczekiwaniu na szybką , konkretną reakcję i działanie **********
Dzień dobry, w odpowiedzi na wiadomość e-mail z dnia 20 sierpnia 2020 r. informuję iż ścinka poboczy na ulicy Powstańców Śląskich w Żędowicach była jednym z elementów remontu dróg w naszej gminnie w tym roku. Z opinii osób dokonujących odbioru (Inspektora ds. inwestycji i remontu dróg oraz Inspektora nadzorującego remont) wynika, iż usługa została wykonana poprawnie. Przeprowadzona ścinka poboczy została wykonana poprawnie (pobocza uzyskały prawidłowy spadek), co zapewnia prawidłowy spływ wód opadowych i roztopowych. Wspólnie z Sołtysem szukamy sposobu na doraźne rozwiązanie problemu, jednakże wszystkie te zabiegi wymagają wcześniejszego wzmocnienia krawędzi jezdni. W chwili obecnej gmina nie posiada środków na dodatkowe remonty, lecz w przyszłym roku powrócimy do sprawy. Mając na uwadze przyszłość tej części miejscowości będę czynił starania, aby pozyskać środki finansowe na gruntowny remont w/w drogi uwzględniając budowę chodników oraz oświetlenia. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 20.08.2020 r. Data odpowiedzi: 03.09.2020 r.
Proszę o informacje: - kto wydał decyzję w tej sprawie ? - czy i kto (personalnie , konkretnie) wykonał odbiór wykonanych prac ?? Zapraszam do Żędowic na zdemolowaną ulicę Powstańców i poświęcenie godzinki na obserwację tego burdelu , który Pan Burmistrz zafundował mieszkańcom :(( Praktycznie na całej długości wykonawca tychże robót uszkodził asfaltową nawierzchnię w co najmniej kilkunastu jeśli nie kilkudziesięciu miejscach ! Bezmyślne, sztampowe działania przeprowadzono , mimo faktu , że w wielu miejscach bezpośrednio przylegające pobocze czy powierzchnia przy poboczu jest dużo wyżej niż "zeskrobany" pasek , co bez wątpienia zaskutkuje odwrotnie proporcjonalnie do zamierzonego planu Praktycznie na całej długości ul. Powstańców nawierzchnia wymagała pilnej naprawy - w tej chwili , po wykonanych pracach uszkodzeń jest 50% więcej - bezsensowna jest "TEORIA zapobiegania" przy takich strukturalnych istniejących uszkodzeniach :( Zapraszam na obserwację co dzieje się teraz (po zdemolowaniu trawiastych poboczy) na tej ulicy ..jakich ewolucji cyrkowych dokonywać muszą obecnie kierowcy oraz liczna grupa pieszych by nie pozabijać siebie wzajemnie ....przecież to jest ABSURD w najwyższym tego słowa znaczeniu . Bezmyślność , nieudolność, bylejakość :(( Pomijam bezsens tego typu operacji i ewidentne marrnotrawstwo publicznych środków finansowych . Nawet stosowany park maszynowy nadawał się może na prace w ogródku działkowym , na pewno nie na tego rodzaju prace ...np. stosowana "ubijarka" zagęszczarka gruntu mogła być używana jako zabawka ...nawet wykorzystywane na prywatnych posesjach tego typu maszyny mają min. 5 krotnie większą masę , wielkość , wydajność i SKUTECZNOŚĆ ....improwizacja, którą nam zafundowano nie skutkuje niczym ...zdemolowane pobocza są w tragicznym stanie , ponieważ takowym sprzętem nie da się wykonać żadnej normalnej pracy Wnosimy o szczegółową kontrolę wykonanych prac, szczegółową kontrolę i weryfikację nawierzchni ulicy Powstańców ( z uwzględnieniem uszkodzeń spowodowanych przez ostatnio wykonane roboty) oraz ocenę bezpieczeństwa ruchu drogowo -pieszego na tej ulicy , szczególnie obecnie , po destrukcji istniejącego stanu poboczy i pilne zastosowanie rozwiązania , które ten fatalny obecnie stan poprawi póki nie pojawi się pierwsza ofiara (bądź ofiary) tragicznego w naszej ocenie pomysłu W oczekiwaniu na szybką , konkretną reakcję i działanie **********
Dzień dobry, w odpowiedzi na wiadomość e-mail z dnia 20 sierpnia 2020 r. informuję iż ścinka poboczy na ulicy Powstańców Śląskich w Żędowicach była jednym z elementów remontu dróg w naszej gminnie w tym roku. Z opinii osób dokonujących odbioru (Inspektora ds. inwestycji i remontu dróg oraz Inspektora nadzorującego remont) wynika, iż usługa została wykonana poprawnie. Przeprowadzona ścinka poboczy została wykonana poprawnie (pobocza uzyskały prawidłowy spadek), co zapewnia prawidłowy spływ wód opadowych i roztopowych. Wspólnie z Sołtysem szukamy sposobu na doraźne rozwiązanie problemu, jednakże wszystkie te zabiegi wymagają wcześniejszego wzmocnienia krawędzi jezdni. W chwili obecnej gmina nie posiada środków na dodatkowe remonty, lecz w przyszłym roku powrócimy do sprawy. Mając na uwadze przyszłość tej części miejscowości będę czynił starania, aby pozyskać środki finansowe na gruntowny remont w/w drogi uwzględniając budowę chodników oraz oświetlenia. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 20.08.2020 r. Data odpowiedzi: 03.09.2020 r.
Witam,w okolicach dworca licznie rozmnożyły się bezdomne koty,jak gmina zareaguje na ten poważny problem...?
Dzień dobry W odpowiedzi na pytanie w sprawie kotów licznie występujących w okolicach dworca PKP w Zawadzkiem informuję, że pracownicy Urzędu Miejskiego w najbliższym czasie dokonają monitoringu kotów przebywających w okolicach dworca PKP w Zawadzkiem. Następnie we współpracy z weterynarzem oraz firmą odławiającą bezdomne zwierzęta, podjęte zostaną stosowne działania w powyższej sprawie. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania. 01.09.2020r. Data odpowiedzi: 01.09.2020r.
Witam,w okolicach dworca licznie rozmnożyły się bezdomne koty,jak gmina zareaguje na ten poważny problem...?
Dzień dobry W odpowiedzi na pytanie w sprawie kotów licznie występujących w okolicach dworca PKP w Zawadzkiem informuję, że pracownicy Urzędu Miejskiego w najbliższym czasie dokonają monitoringu kotów przebywających w okolicach dworca PKP w Zawadzkiem. Następnie we współpracy z weterynarzem oraz firmą odławiającą bezdomne zwierzęta, podjęte zostaną stosowne działania w powyższej sprawie. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania. 01.09.2020r. Data odpowiedzi: 01.09.2020r.
itam, Pana Burmistrza. Moje pytanie dotyczy działek budowlanych. Czy w najbliższym czasie jest przewidziane uzbrojenie innych działek budowlanych niż te które są przy ulicy Paderewskiego? Pozdrawiam
pytanie@zawadzkie.pl 10:33 (2 godziny temu) do it Do odpowiedzi „pytanie do Burmistrza” Dzięki DL From: Mariusz Stachowski Sent: Monday, July 27, 2020 9:52 AM To: pytanie@zawadzkie.pl Subject: RE: UWAGA: Pytanie do burmistrza - odpowiedź Dzień dobry. W odpowiedzi informuję, iż przygotowujemy się do uzbrojenia terenu leżącego przy stawie hutniczym w Zawadzkiem. Opracowana została koncepcja zabudowy tego terenu, jednakże ze względu na wysokie koszty uzbrojenia zmuszony jestem szukać środków zewnętrznych na ten cel. Jeśli tylko pozyskamy środki na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz ulic i chodników od razu przechodzimy do budowy. Proszę śledzić stronę internetową – www.zawadzkie.pl. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 23.07.2020 r. Data odpowiedzi: 27.07.2020 r.
itam, Pana Burmistrza. Moje pytanie dotyczy działek budowlanych. Czy w najbliższym czasie jest przewidziane uzbrojenie innych działek budowlanych niż te które są przy ulicy Paderewskiego? Pozdrawiam
pytanie@zawadzkie.pl 10:33 (2 godziny temu) do it Do odpowiedzi „pytanie do Burmistrza” Dzięki DL From: Mariusz Stachowski Sent: Monday, July 27, 2020 9:52 AM To: pytanie@zawadzkie.pl Subject: RE: UWAGA: Pytanie do burmistrza - odpowiedź Dzień dobry. W odpowiedzi informuję, iż przygotowujemy się do uzbrojenia terenu leżącego przy stawie hutniczym w Zawadzkiem. Opracowana została koncepcja zabudowy tego terenu, jednakże ze względu na wysokie koszty uzbrojenia zmuszony jestem szukać środków zewnętrznych na ten cel. Jeśli tylko pozyskamy środki na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz ulic i chodników od razu przechodzimy do budowy. Proszę śledzić stronę internetową – www.zawadzkie.pl. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 23.07.2020 r. Data odpowiedzi: 27.07.2020 r.
Panie burmistrzu, co to za dziadostwo się odbyło z tymi odpadami gabarytowymi? Według rozpiski do gabarytów należą odpady budowlane, tj. papa, okna czy styropian. Dlaczego więc nie odebrano mi tego z placu. Płacić rachunki jesteśmy zobligowani a w razie obsuwy monity. A wy robicie sobie z ludzi jaja.
Dzień dobry! W odpowiedzi na Pana pytanie dot. zbiórki odpadów wielkogabarytowych i nieodebrania odpadów budowlanych i rozbiórkowych spod posesji informuję, że zbiórką objazdową przeprowadzaną w miesiącu kwietniu objęte były wyłącznie odpady wielkogabarytowe bez odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Podpisana z wykonawcą umowa nie przewidywała zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych w formie objazdowej – spod posesji. Powyższa informacja była przekazana mieszkańcom poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej gminy Zawadzkie, w aplikacji mobilnej gminy Zawadzkie oraz na FB gminy Zawadzkie. Ponadto o zbiórce odpadów wielkogabarytowych z wyłączeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych informowały także ogłoszenia wywieszone na tablicach ogłoszeń na terenie gminy oraz informacje podane do publicznej widomości przez Z.G.K. „ZAW-KOM" Sp. z o .o. (na stronie internetowej oraz FB). Wobec powyższego, informuję Pana, że odpady budowlane i rozbiórkowe będzie Pan mógł oddać podczas zbiórki mobilnej, która odbędzie się w dniu 29.05.2020 r. na terenie targowiska miejskiego w Zawadzkiem lub 01.06.2020 r. na terenie parkingu przy zbiegu ul. Ks. Wajdy i Strzeleckiej w Żędowicach. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 07.05.2020 Data odpowiedzi: 07.05.2020
W nawiązaniu do problemu poruszonego przez mojego przedmówcę, proszę o konkretne odpowiedzi, których tam zabrakło: 1. Czy Burmistrz Zawadzkiego bierze pod uwagę wprowadzenie rozwiązania wzorem Krakowa- zakaz ogrzewania domów węglem i drewnem? 2. Czy planowany jest zakup drona umożliwiającego badanie emisji spalin w czasie rzeczywistym, w odróżnieniu od planowanych kontroli palenisk dających niezbyt wymierne efekty? 3. Czy Burmistrz Zawadzkiego wprowadzi rozwiązania promujące ekologiczne ogrzewania domu,np: obniżenie podatku od nieruchomości, lub obniżenie kosztów wywozu śmieci dla tych, którzy ogrzewają dom ekologicznie, nie wytwarzają popiołu? 4. Czy planowane dotacje na wymianę źródeł ciepła będą mogły obejmować także inwestycje poczynione w ubiegłym roku? dziękuję
W odpowiedzi na Pana pytania w sprawie poprawy jakości powietrza na terenie gminy Zawadzkie, skierowane do Burmistrza Zawadzkiego drogą elektroniczną w dniu 8 stycznia 2020 r. informuję, co następuje: Burmistrz Zawadzkiego nie jest osobą kompetentną do wprowadzenia zakazu ogrzewania domów paliwami stałymi (węgiel, drewno). Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) wyłącznie sejmik województwa może podjąć uchwałę wprowadzającą ograniczenia lub zakazy w sferze eksploatacji instalacji do spalania paliw. Aktualnie, z uwagi na przekroczenia obowiązujących poziomów dopuszczalnych stężeń pyłów dla strefy opolskiej i dla strefy miasta Opole, Zarząd Województwa Opolskiego przystąpił do opracowania projektu uchwały w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz z harmonogramem spotkań, które dostępne są do wglądu w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (adres: Opole, ul. Hallera 9, budynek A, pok. 108) oraz na stronie internetowej (www.bip.opolskie.pl w zakładce: Menu podmiotowe – Strategie, programy, plany, sprawozdania i opracowania – Ochrona środowiska – Programy Ochrony Powietrza). Uwagi i wnioski do sporządzanego Programu może wnosić każdy do dnia 5 lutego 2020 r. Zakup drona antysmogowego to bardzo wysoki wydatek. Dodatkowo należy doliczyć koszt przeszkolenia pracownika (uzyskanie świadectwa kwalifikacji operatorów dronów UAVO) oraz niezbędne ubezpieczenie. W bieżącym roku budżetowym gmina Zawadzkie nie posiada środków na zakup drona antysmogowego. W chwili obecnej trwają prace nad zmianą regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła, realizowanych na terenie gminy Zawadzkie. Po podjęciu stosownej uchwały nowe zasady udzielania dotacji zostaną podane do publicznej wiadomości. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 08.01.2020 r. Data odpowiedzi: 17.01.2020 r.
Witam, Temat: SMOG lub bardziej konkretnie - wspólne trucie się mieszkańców Pytanie: co konkretnie zrobiono w naszym mieście/Gminie w walce ze smogiem ? Tylko proszę nie pisać o instalacji czujników, bo to tak jak instalowanie czujników poziomu wody podczas powodzi, które informują że się za chwilę się utopimy. To nie jest śmieszne ... Trzeba chcieć cokolwiek zrobić, jak ze wszystkim w życiu ... Udawać można i wielu, albo co gorsza większość tak robi. A skoro nic nie możecie, bo tak najczęściej można usłyszeć z ust włodarzy, to podajcie się do dymisji. Nikt przecież nie każe ani zabieagać o bycie burmistrzem/radnym itp., ani zajmować tych stanowisk. Jak widać na przykładzie innych miast, można coś próbować zrobić np. kontrole dronami jakości spalin/ uchwały jak w Krakowie itp. Czekam z niecierpliwością na odpowiedź ...
Dzień dobry! W odpowiedzi na pytanie w sprawie kierunku poprawy jakości powietrza na terenie gminy Zawadzkie informuję, iż gmina Zawadzkie stale podejmuje szereg czynności zapobiegających zanieczyszczeniu powietrza na jej terenie. Jednym z ważniejszych działań w przedmiotowej materii było dążenie do ograniczenia niskiej emisji realizowane poprzez dofinansowanie osobom fizycznym części kosztów inwestycji polegających na wymianie kotłów zwykłych na kotły ekologiczne, wprowadzenie bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii, a także kosztów przyłączenia obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej. W latach 2007-2017 wymieniono na terenie gminy Zawadzkie 127 kotłów zwykłych – na kotły ekologiczne. W 2020 r. gmina Zawadzkie ponownie będzie udzielała dotacji na wymianę starych nośników energii na kotły ekologiczne. Na zgłoszenia mieszkańców prowadzone są doraźne kontrole w budynkach jednorodzinnych, mające na celu weryfikację jakości spalanych paliw. Prowadzone są także akcje edukacyjno-informacyjne wśród dzieci i młodzieży mające na celu propagowanie ochrony powietrza (w grudniu 2019 r. w Kinoteatrze w Zawadzkiem odbył się spektakl ekologiczny pn. „Podniebna misja”, poruszający tematy zanieczyszczenia powietrza i segregacji odpadów). Gmina Zawadzkie czyni ponadto starania o rozbudowę sieci gazowej. W 2020 r. rozpocznie się rozbudowa sieci gazowej w miejscowości Żędowice. Z poważaniem Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 18.12.2019 r. Data odpowiedzi: 30.12.2019r.
W związku z wynikami ogłoszonego zamówienia na wywóz śmieci w okresie 01.01.20 do 30.06.20 mam i projektem cen mam pytanie i bardzo proszę o niezwłoczną odpowiedż, jeszcze przed posiedzeniem RM w 09.12.19. Zgodnie z ogłoszonym zamówieniem Dz.U / S S202 z dn.18.10.19 Nr.492030-2019-PL w punkcie IV.2.3 na str.5/7 zobowiązano się do: wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału WYBRANYM kandydatom. Proszę o odpowiedż na pytania: 1. Do ilu i jakich ( wymienić z nazwy ) firm Gmina wysłała zaproszenia do złożenia oferty na wywóz śmieci. 2. Do ilu i jakich WYBRANYCH firm ( podać nazwy firm ) wysłano prośby o wzięcie udziału w złożeniu oferty na wywóz śmieci w wymienionym okresie. Proszę podać też daty wysłania pism do wszystkich ewentualnie przez pana Burmistrza wymienionych firm. Dziękuję bardzo i oczekuję na odpowiedź. Pozdrawiam.
Dzień dobry! W odpowiedzi na zadane pytania, informuję, że gmina Zawadzkie nie wysyłała zaproszeń do składania ofert ŻADNYM WYKONAWCOM. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (tzw. procedura otwarta). Każdy Wykonawca zainteresowany zamówieniem mógł przystąpić do postępowania o udzielenie zamówienia i złożyć swoją ofertę. W treści przywołanego ogłoszenia o zamówieniu w pkt. IV.2.3 zapis „szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom” to jedynie nagłówek tego punktu – zgodnie z wzorem formularza ogłoszenia, który nie został wypełniony przez Zamawiającego, gdyż przeznaczony jest do innych trybów udzielania zamówień publicznych, a nie dla trybu przetargu nieograniczonego. Zamawiający nie może dokonywać modyfikacji wzoru formularza przeznaczonego do publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data odpowiedzi: 09.12.2019 r.
Szanowny Panie Burmistrzu, jak długo jeszcze będziemy zmuszeni do oglądania ,,potencjalnych kandydatów" na plakatach wyborczych wiszących tu i ówdzie? Słupy przy ulicach i drogach gminnych nie są chyba terenami prywatnymi, więc wypadałoby żeby osoby tak aktywnie prowadzące swoje kampanie wyborcze posprzątały po sobie do porządku. Mieszkańcy nie muszą chyba oglądać pani Cz. czy pana K. do następnych wyborów? Z poważaniem
Dzień dobry! Informuje, iż plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy są obowiązani usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów (oznacza to, że w przypadku wyborów parlamentarnych w 2019 roku, mieli na to czas do 12 listopada br.). Obowiązek ten nie dotyczy jednak sytuacji, w której plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej znajdują się na nieruchomościach, obiektach lub urządzeniach niebędących własnością Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub stowarzyszeń, komunalnych osób prawnych oraz spółek, w których większość akcji lub udziałów ma Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, oraz fundacji utworzonych przez organy władzy publicznej. Pozostawienie plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych po upływie terminu następuje za zgodą właściciela. Podstawa prawna: art.110 § 6 i 6a ustawy z dnia 5 sty cznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684). W wielu przypadkach „przypominamy” komitetom wyborczym o ich obowiązkach. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 20.11.2019 Data odpowiedzi: 21.11.2019
Dzień dobry, czy w związku z budową centrum przesiadkowego zostanie zwiększona liczba połączeń autobusowych lub zostaną utworzone nowe? Moja propozycja to połączenia do: - Lublińca (zatrzymują się tak pociągi InterCity), - Tarnowskich Gór (dołączenie do Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach), - Strzelec Opolskich (większa liczba połączeń, tańsze bilety), - Gliwic.
Dzień dobry! W odpowiedzi na zadane pytanie informuję, iż przebudowa drogi gminnej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc postojowych na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego jest zadaniem inwestycyjnym w ramach, którego nie przewidziano działań związanych ze zmianą ilości kursów komunikacji publicznej. Zadanie obejmuje wykonanie placu centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym wraz z odcinkiem ulicy Dworcowej: wykonanie wyspy rozdzielającej ruch, zatoki autobusowej dla min. 2 autobusów, chodników, nawierzchni jezdni, stanowiska postojowego dla rowerzystów oraz miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa o publicznym transporcie zbiorowym), gmina zorganizowała lokalny transport publiczny na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich (na własnym terenie) oraz przekazała organizację autobusowego transportu publicznego do Związku Powiatowo-Gminnego "JEDŹ Z NAMI". Nowe połączenia wymagają przede wszystkim uzasadnienia ekonomicznego oraz rozeznania wśród mieszkańców odnośnie korzystania z poszczególnych tras. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 06.11.2019 r. Data odpowiedzi:07.11.2019r
Witam czy moglby Pan zrobic porzadek z droga przy bloku 5 ul Powstancow Sl z tylu przy parkingach sa straszne dziury dzis moje dziecko sie przewrocilo i potłukło doslownie dziura na dziurze
Dzień dobry! Szanowna Pani, informuję, iż odcinek drogi od żłobka do garaży przy bloku nr 19 jest przewidziany do remontu w 2020 r. Zadanie to zostało zgłoszone do Funduszu Dróg Samorządowych. Mam nadzieję, ze otrzymamy dofinansowanie, gdyż to warunkuje realizację zadania. Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 14.10.2019r Data odpowiedzi: 18.10.2019r.
Dzień Dobry. Na majowym spotkaniu Burmistrza z mieszkańcami Zawadzkiego w sali OPS poruszany był temat ochrony środowiska, konkretnie zanieczyszczenia powietrza przez palenie węglem w piecach domowych. Burmistrz informował o instalacji czujnika dokonującego pomiary zanieczyszczeń na budynku UMiG. Z uwagi na niedrogi koszt instalacji czujnika ( ok.1500zł ) zgłosiłem wniosek o instalację takich samych na osiedlu przy ulicy Bogusławskiego oraz Siedlongi. Cel to uświadomienie mieszkańcom jakim powietrzem oddychają w okresie grzewczym. Proszę zatem o odpowiedż : czy wniosek mój został zrealizowany, czy zainstalowano czujniki we wskazanych miejscach miasta. Dziękuję i pozdrawiam.
Dzień dobry! W nawiązaniu do Pana wniosku, informuję, iż montaż dodatkowych czujników jakości powietrza jest możliwy, lecz nie wskazany w miejscach zaproponowanych przez Pana. Z informacji otrzymanej od producenta wynika, iż czujnik analizuje skład powietrza w obrębie 1 km od miejsca montażu. Można pomyśleć o ewentualnym przeniesieniu w/w czujników w inne miejsce, lecz warunkowane to jest dostępem do zasilania elektrycznego, natomiast, jeśli mielibyśmy montować dodatkowe czujniki to na pewno w innych lokalizacjach. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania:16.08.2019r. Data odpowiedzi: 19.08.2019r.
W dniu 26.07.2019 został ogłoszony przez Wojewodę opolskiego kolejny nabór wniosków na remonty dróg lokalnych ( gminnych) z FDS. Minął już 30 dniowy termin składania wniosków, składam więc zapytanie do Pana Burmistrza: Czy został lub zostały złożone jakieś wnioski, jeśli tak proszę o odpowiedż na jakie drogi z wymienieniem ich nazw i ewentualnych remontowanych odcinków. Mieszkańców ul.Powstańców Śląskich z Zawadzkiego, temat ów bardzo interesuje.
Dzień dobry, w odpowiedzi na pytanie informuję, iż gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn.: Remont ulicy Powstańców Śląskich w Zawadzkiem. Wnioskiem objęto odcinek ulic od żłobka wzdłuż bloków nr 3, 3a i 17. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 04.09.2019 r. Data odpowiedzi: 06.09.2019 r.
Panie co z tym parkingiem w Kielczy koło szkoły? Rok szkolny się zaczął tam od 2 miesięcy nic nie zrobione do porządku żadnych krawężników najazdowych, tluczen nie dokonca nawieziony same braki!!! Zróbcie solidny parking, bo miejsca dużo!!!
Szanowny Panie! W odpowiedzi na Pana pytanie, informuję, iż utwardzenie miejsca parkingowego jest zorganizowane przez Sołtysa i Radę Sołecką i finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Kielcza. Z informacji pozyskanych od Sołtysa, informuję, iż w dniu 14 września o godz. 10.00 odbędzie się porządkowanie terenu przyległego do szkoły i przedszkola. Sołtys , Panie Dyrektor PSP i PP oraz rodzice zapraszają wszystkich chętnych do pomocy. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 03.09.2019 r. Data odpowiedzi: 06.09.2019 r.
Ostatnio informował Pan iż na terenie miasta i gminy okresowo przebywa sporo osób nie mieszkających tu na stałe a posiadających posesje na terenie gminy. Ponieważ jest oczywistym iż osoby te również „produkują” odpady, chciałem zapytać dlaczego dla tych osób gmina/Zaw-Kom nie proponuje im odpłatnego, na określony okres czasu (np. 1 m-c), wywozu odpadów.
Dzień dobry! W odpowiedzi na pytanie dotyczące odpłatnego wywozu odpadów z nieruchomości od osób czasowo przebywających na terenie gminy, informuję, że na podstawie art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Powyższą deklarację, może to być również deklaracja na okres czasowy np. na 1 lub 2 miesięcy, można złożyć w tut. Urzędzie lub w Zakładzie Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o.. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami w gminie Zawadzkie wynosi: 18,00 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość na terenie gminy Zawadzkie, na której powstają odpady – w przypadku deklaracji selektywnej zbiórki odpadów i 30,50 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość na terenie gminy Zawadzkie, na której powstają odpady – w przypadku zadeklarowania zbiórki odpadów bez selekcji. Takie informacje powinien uczciwie zgłosić każdy mieszkaniec danej nieruchomości nawet jeśli będzie przebywał na niej tylko np. 1 miesiąc”. Nadmieniam, że tutejszy Urząd weryfikuje wszystkie zgłoszone przez mieszkańców nieprawidłowości. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 07.08.2019r. Data odpowiedzi: 12.08.2019r.
Panie Burmistrzu, nie wiem na ile ta informacja będzie dla Pana ważna ale daję znać, że w dalszym ciągu lina na placu zabaw w Kielczy nie została napięta/ naciągnięta. Proszę zadbać, aby dzieci mogły cieszyć się tym placem zabaw i z wakacji.
Dzień dobry! W odpowiedzi informuję, że zgłoszenie zostało przekazane do firmy montującej przedmiotowe urządzenie. Przedstawiciel firmy poinformował, że brygada jest obecnie na urlopie i będzie dostępna od 06.08. 2019 r. w pracy. A zgłoszone usterki na placu zabaw zostaną usunięte do dnia 10.08.2019 r. Biorąc pod uwagę troskę o zdrowie dzieci korzystających z placu zabaw proszę o zgłaszanie wszelkich uwag gospodarzowi obiektu. Gospodarzem obiektu jest Prezes OSP Kielcza. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 24.07.2019r. Data odpowiedzi: 01.08.2019r.
Propozycja zmiany systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Obecny system poważnie utrudnia pozbycia się odpadów wielkogabarytowych m. innymi osobom: starszym czy nie posiadającym możliwości transportowych. Moja propozycja, to odbiór odpadów wielkogabarytowych spod posesji, po uprzednim zgłoszeniu potrzeby odbioru: telefonicznie, sms-em lub e-Mailem w UMiG lub Zaw-kom. W/w instytucja-e posiadając wykazy osób posiadających książeczki opłat za śmieci będą miały możliwość wysłania pojazdu zbierającego odpady wielkogabarytowe pod adres wynikający ze zgłoszenia. W przypadku negatywnego rozpatrzenia mojej propozycji, poza słowem „nie czy nie przewiduje się“, proszę o jasne i zwięzłe wyjaśnienie podjętej decyzji. Data wysłania: 08.07.2019
Dzień dobry! W odpowiedzi na zadane pytanie, informuję, iż wywołany przez Pana temat był wielokrotnie poruszany przez mieszkańców, w tym i Radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem, dlatego w chwili obecnej przygotowujemy dokumentację przetargową na odbiór i zagospodarowanie śmieci w 2020 roku uwzględniając odbiór odpadów wielkogabarytowych spod posesji. W tym miejscu przypominam, iż wszelkie zmiany w systemie, który musi się bilansować będą wymagały zmiany cen. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 08.07.2019r. Data odpowiedzi: 01.08.2019r.
Kiedy na ul. Szymanowskiego, na odcinku od torów kolejowych do ul. Opolskiej, zainstalowane zostanie oświetlenie drogowe. Data wysłania: 10.07.2019
Dzień dobry! W odpowiedzi, informuję, iż budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Szymanowskiego w Zawadzkiem przewidziana jest w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej pod nazwą „ Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa dróg gminnych na osiedlu mieszkaniowym, ulice: 1-go Maja, Kani, Sienkiewicza, Lawendowa, Moniuszki, Szaflika, Szymanowskiego, w Zawadzkiem” . W pierwszej kolejności do realizacji wytypowane są dwie ulice 1- go Maja i Mickiewicza ze względu na planowaną w przyszłym roku przebudowę kanalizacji sanitarnej. Kolejne działania w ramach w/w projektu realizowane będą w ramach posiadanych środków. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 10.07.2019r. Data odpowiedzi: 01.08.2019r.
Kiedy na ul. Szymanowskiego, na odcinku od torów kolejowych do ul. Opolskiej, zainstalowane zostanie oświetlenie drogowe. Data wysłania: 10.07.2019
Dzień dobry! W odpowiedzi, informuję, iż budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Szymanowskiego w Zawadzkiem przewidziana jest w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej pod nazwą „ Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa dróg gminnych na osiedlu mieszkaniowym, ulice: 1-go Maja, Kani, Sienkiewicza, Lawendowa, Moniuszki, Szaflika, Szymanowskiego, w Zawadzkiem” . W pierwszej kolejności do realizacji wytypowane są dwie ulice 1- go Maja i Mickiewicza ze względu na planowaną w przyszłym roku przebudowę kanalizacji sanitarnej. Kolejne działania w ramach w/w projektu realizowane będą w ramach posiadanych środków. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 10.07.2019r. Data odpowiedzi: 01.08.2019r.
Dzień dobry. Panie Burmistrzu o gazyfikacji Żedowic można trochę informacji znaleźć na stronie ale mam pytanie o dalsze plany ....dotyczące Kielczy. Jak by mógł Pan nakreślić w kilku słowach ewentualną perspektywę dalszej inwestycji sieci gazowej. Mieszkańcy Kielczy oddawali deklaracje o chęci przyłączenia się do sieci gazowej Czy ilość chętnych do przyłączenia wystarcza do wprowadzenia inwestycji w życie jeśli tak to jaka by to była perspektywa czasowa Mieszkaniec Kielczy.
Dzień dobry! W odpowiedzi na Pana pytanie , informuję, iż w chwili obecnej trwają rozmowy z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa w sprawie zaprojektowania i wybudowania gazociągu z Żędowic do Kielczy (odcinek Zawadzkie – Żędowice jest w trakcie projektowania). O wynikach tych rozmów poinformuję w sposób zwyczajowo przyjęty. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 22.07.2019r. Data odpowiedzi: 01.08.2019r.
Z Strzelca Oplskiego nr. 1030 (24) z dnia 11.06.2019: "Firma Tauron wykonała długo wyczekiwaną analizę oświetlenia ulicznego w gminie Kolonowskie. Obecnie mamy 683 latarnie sodowe, które wymienione zostaną na ledowe. Szacowany koszt wymiany to 800 tysięcy złotych. Uzyskane oszczędności w zużyciu prądu pozwolą na spłatę kosztów wymiany w ciągu około ośmiu lat." Podjęcie identycznych działań proponowałem Panu 3 lata temu. Czy UM przewiduje w najbliższym czasie podjęcie działań mających na celu oszczędzanie energii elektrycznej i na nią wydatków z kasy miasta.
Dzień dobry. W odpowiedzi na zadane pytanie, informuję, że gmina w najbliższym czasie nie zamierza modernizować oświetlenia ulicznego dróg gminnych. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data odpowiedzi::03.07.2019 r.
"Dzień dobry, Panie Grzegorzu, dziękuję za obywatelską postawę i jednocześnie informuję, iż inwestycja nie jest jeszcze zakończona. Dobiega końca realizacja I etapu związanego z robotami budowlanymi. W II etapie zostaną nasadzone byliny i kwiaty na utworzonej rabacie i w donicach. Zakończenie prac winno nastąpić do dnia 10.06.2019r. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania:1.06.2019 r. Data odpowiedzi: 3.06.2019 r." jest 29 czerwca 2019 r. ziele i chwasty mają się coraz lepiej na "rabatach". A kwiatów nie widać! 10.06.3019 r. dawno minął, pytanie chyba zbędne...
Dzień dobry, I etap inwestycji został zakończony w terminie do 10.06.2019 r. II etap inwestycji (sadzenie roślin) zostanie zrealizowany do dnia 31.07.2019 r. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data odpowiedzi::3.07.2019 r.
1. Znaczna ilość zapadniętych studzienek deszczowych wzdłuż ul. Opolskiej stanowi poważne zagrożenie w ruchu drogowym. Kiedy można spodziewać się usunięcia tego mankamentu? 2. Obserwując zachowania kierujących pojazdami na osiedlach Zawadzkiego, na drogach z pierwszeństwem przejazdu (nadmierna prędkość), chciałem zapytać o wprowadzenie na skrzyżowania osiedli "zasady prawej ręki". Temat ten był już wielokrotnie poruszany, niestety bez widocznych efektów dla poprawy bezpieczeństwa. 3. Na 2019 r. obiecał Pan, w celu "rozładowania skrzyżowania Opolska/handlowa", rozpatrzenie i ewentualną realizację dodatkowego wyjazdu z parkingu Biedronki w kierunku Opolska 61a - d. Co dalej z tym tematem? 4. Kiedy zlikwidowany zostanie "mostek" i będzie wykonane połączenie drogowe ul. Stawowej z Powstańców 17-19 z chodnikiem, co wynika m. innymi z przeprowadzonej ankiety? 5. Jaki sens ma łatanie dziur grysem asfaltowym na ul. 1. Maja i Mickiewicza kiedy wiadomo iż na początku 2020 r. ulice te, ze wzgl. na roboty kanalizacyjne, będą robione na nowo? 6. Czy w ramach prac wym. w pkt. 5 planowany jest remont ul. Szymanowskiego wraz z wykonaniem oświetlenia? 7. Jakie dodatkowe zadania (np. sieć telef./internet, oświetlenie drogowe, chodniki, deszczówka, itp.) wykonane będą w ramach zadania określonego w pkt. 5?
Dzień dobry, poniżej przedstawiam odpowiedzi na zadane pytania: 1.Znaczna ilość zapadniętych studzienek deszczowych wzdłuż ul. Opolskiej stanowi poważne zagrożenie w ruchu drogowym. Kiedy można spodziewać się usunięcia tego mankamentu? Odp.: Regulacja zapadniętych wpustów ulicznych wzdłuż ul. Opolskiej zostanie usunięta przez ZDW w ramach bieżącego utrzymania drogi. Na chwilę obecną nie jestem w stanie podać konkretnej daty realizacji, gdyż ZDW wykonuje również inne zadania przy użyciu pracowników odpowiedzialnych za bieżące utrzymanie dróg. 2.Obserwując zachowania kierujących pojazdami na osiedlach Zawadzkiego, na drogach z pierwszeństwem przejazdu (nadmierna prędkość), chciałem zapytać o wprowadzenie na skrzyżowania osiedli "zasady prawej ręki". Temat ten był już wielokrotnie poruszany, niestety bez widocznych efektów dla poprawy bezpieczeństwa. Odp.: W najbliższym czasie w tym temacie gmina nie zamierza podejmować żadnych kroków. 3.Na 2019 r. obiecał Pan, w celu "rozładowania skrzyżowania Opolska/handlowa", rozpatrzenie i ewentualną realizację dodatkowego wyjazdu z parkingu Biedronki w kierunku Opolska 61a - d. Co dalej z tym tematem? Odp.: Temat ten wymaga w pierwszej kolejności uregulowania spraw własnościowych działki na której można by wykonać zjazd do parkingu Biedronki od strony ul. Opolskiej. Planujemy zrealizować to zadanie w przyszłym roku. 4.Kiedy zlikwidowany zostanie "mostek" i będzie wykonane połączenie drogowe ul. Stawowej z Powstańców 17-19 z chodnikiem, co wynika m. innymi z przeprowadzonej ankiety? Odp.: Ze względu na zaplanowane zadania inwestycyjne sprawa zlikwidowania mostka i wykonania drogi została odsunięta w czasie. 5.Jaki sens ma łatanie dziur grysem asfaltowym na ul. 1. Maja i Mickiewicza kiedy wiadomo iż na początku 2020 r. ulice te, ze wzgl. na roboty kanalizacyjne, będą robione na nowo? Odp.: Uzupełnianie ubytków emulsją asfaltową i grysami kamiennymi na ul. 1 Maja i Mickiewicza zostało przeprowadzone na prośbę mieszkańców, którzy zgłaszali potrzebę uzupełnienia ubytków występujących w jezdni. 6.Czy w ramach prac wym. w pkt. 5 planowany jest remont ul. Szymanowskiego wraz z wykonaniem oświetlenia? Odp.: Nie. 7.Jakie dodatkowe zadania (np. sieć telef./internet, oświetlenie drogowe, chodniki, deszczówka, itp.) wykonane będą w ramach zadania określonego w pkt. 5? Odp.: Wszystko to co Pan wymienił w swoim pytaniu. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania:10.06.2019r. Data odpowiedzi::12.06.2019r.
Dzień dobry,mam pytanie do pana burmistrza ,bo widziałem że nadzorował ta inwestycje.chodzi o skwer na Nowym Osiedlu przy Lewiatanie, czy to już jest skończone?kostki leżą luźne,chwasty zaczynają wyrastac,trochę to szpeci ,dziękuję i pozdrawiam, Grzegorz
Dzień dobry, Panie Grzegorzu, dziękuję za obywatelską postawę i jednocześnie informuję, iż inwestycja nie jest jeszcze zakończona. Dobiega końca realizacja I etapu związanego z robotami budowlanymi. W II etapie zostaną nasadzone byliny i kwiaty na utworzonej rabacie i w donicach. Zakończenie prac winno nastąpić do dnia 10.06.2019r. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania:1.06.2019 r. Data odpowiedzi: 3.06.2019 r.
Dzień dobry,mam pytanie do pana burmistrza ,bo widziałem że nadzorował ta inwestycje.chodzi o skwer na Nowym Osiedlu przy Lewiatanie, czy to już jest skończone?kostki leżą luźne,chwasty zaczynają wyrastac,trochę to szpeci ,dziękuję i pozdrawiam, Grzegorz
Dzień dobry, Panie Grzegorzu, dziękuję za obywatelską postawę i jednocześnie informuję, iż inwestycja nie jest jeszcze zakończona. Dobiega końca realizacja I etapu związanego z robotami budowlanymi. W II etapie zostaną nasadzone byliny i kwiaty na utworzonej rabacie i w donicach. Zakończenie prac winno nastąpić do dnia 10.06.2019r. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego
Panie Burmistrzu proszę o naciągniecie liny do zjeżdżania dla dzieci na placu zabaw w Kielczy. Krzysztof
Dzień dobry! W odpowiedzi na Pana emaila, informuję, że przegląd i naciągnięcie liny nastąpi w najbliższym czasie. Pana uwaga została przekazana firmie która montowała to urządzenie. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania:29.05.2019r. Data odpowiedzi: 31.05.2019r.
Witam, zakład energetyczny poinformował nas, że nosi się z zamiarem zbycia działki nr 372/3 przyległej do stacji przekaźnikowej wysokiego napięcia w Zawadzkiem. Na dzień dzisiejszy użytkujemy ten teren jako działki ogrodowe ponad 40 lat i chcielibyśmy utrzymać ten sten rzeczy, jednakże na zasadach jak inne tego typu tereny w Zawadzkiem. Chcielibyśmy wiedzieć czy znany jest Panu ten temat i czy jest możliwość by miasto przejęło tę działkę, a dotychczasowi użytkownicy nadal je uprawiali i płacili odpowiednie opłaty z tego tytułu tak jak ma to miejsce np. z działką 371/80. Pozdrawiam Adam Pamuła
Dzień dobry, w odpowiedzi na zadane pytanie, informuję, iż nieruchomość oznaczona jako działka Nr 372/3 przylega bezpośrednio do zakładu energetycznego w Zawadzkiem. Przedmiotowa nieruchomość jest użytkowana od wielu lat przez osoby zamieszkałe na ul. Nowe Osiedle w Zawadzkiem. Działka nie ma dostępu do drogi publicznej, więc w przypadku przejęcia nieruchomości na rzecz gminy Zawadzkie byłby problem z jej sprzedażą. Z tego samego powodu gmina do tej pory nie może sprzedać ogródków dzierżawionych położonych w bezpośrednim w sąsiedztwie. Ponadto na przedmiotowej nieruchomości użytkownicy wybudowali obiekty budowalne (szopy, altanki, wc itp), które prawdopodobnie nie miały (nie mają) pozwolenia (samowole budowalne). Informuję również, iż jesteśmy po rozmowie z przedstawicielem spółki Tauron. W chwili obecnej spółka nie rozważa możliwości sprzedaży przedmiotowej nieruchomości i tylko użytkownicy mogą rozmawiać z właścicielem działki tj. Spółką Tauron o możliwości podpisania stosownych umów dzierżawy bądź też bezpośrednio od spółki zakupić całą nieruchomość. Jeżeli będą podjęte takie decyzje, to prawdopodobnie będzie to przetarg nieograniczony z prawem pierwokupu dla gminy. Jednakże spółka w ramach przygotowania nieruchomości do sprzedaży nakaże użytkownikom rozebrać wszystkie obiekty. Na tym etapie spółka nie jest w stanie potwierdzić, co zamierza zrobić z tą działką i czy w ogóle będzie ją zbywać. W pierwszej kolejności będą podejmowane rozmowy z użytkownikami. Podsumowując, warunkiem niezbędnym do podejmowania decyzji tego typu jest uporządkowana sytuacja prawna (droga dojazdowa) oraz zapewnienie środków na wykup terenu. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania:8.03.2019r. Data odpowiedzi: 15.03.2019r.
Na kiedy zaplanowane jest czyszczenie dróg z piasku? Czy jest szansa na poinformowanie, służb publicznych, mieszkańców czy też przedsiębiorców o takiej akcji, aby auta nie stały na ulicach?
Dzień dobry, zamiatanie pozimowe dróg planowane jest w dniach 25.03 – 05.04.2019 r. Informacja o rozpoczęciu zamiatania ulic zostanie tradycyjnie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 02.03.2019 r. Data odpowiedzi: 06.03.2019 r.
Proszę o zgłoszenie placu zabaw w parku miejskim do konkursu NIVEA gdzie jest szansa na wygranie podwórka talentów NIVEA. Każde z Podwórek Talentów NIVEA ma wartość aż 250 000 zł i dzięki nowoczesnym urządzeniom na 3 różnych strefach - sportowej, naukowej, artystycznej - z uśmiechem kształtuje sprawność, wiedzę oraz wyobraźnię dzieci.
Dzień dobry, w odpowiedzi na Pana emaila informuję, że znany nam jest temat projektu Podwórka talentów Nivea. Pragnę przypomnieć, że jest to inicjatywa wymagająca wielkiego zaangażowania ze strony mieszkańców. W tej sprawie wysłaliśmy informacje o możliwości zgłoszenia do uprawnionych przez regulamin konkursu instytucji: spółdzielni, wspólnot, szkół i czekamy na informacje zwrotne o chęci udziału w projekcie. Pragnę jednak podkreślić, że powodzenie w konkursie zależy wyłącznie od wspólnego zaangażowania mieszkańców całej gminy. Doświadczyliśmy już dwukrotnie, że niestety nie wystarcza mobilizacja części mieszkańców (najczęściej pracowników instytucji zgłaszających i ich rodzin) ani jednorazowe oddanie głosu. Zastanawiamy się także nad uczestnictwem w konkursie wybierając ścieżkę jurorską – przygotowanie filmu bądź prezentacji. W tej kwestii zwróciliśmy się do podmiotów, mogłyby zaangażować się w przygotowanie prezentacji multimedialnej, zgodnie z wytycznymi regulaminu. Jeśli znajdzie się podmiot chętny, to jako gmina wesprzemy jej przygotowanie. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania:02.03.2019 r. Data odpowiedzi: 05.03.2019 r.
Proszę o wyjaśnienia dotyczące drogi dojazdowej do posesji przy ul Lublinieckiej 13 w Zawadzkiem. Do tej drogi Pan Żyłka przypisal sobie własność prywatna i ma problemy z dojazdem prze ze mnie do własnej posesji. Proszę w odpowiedzi o mapkę z wyraźnie zaznaczona droga dojazdowa do ww posesji, jednocześnie proszę potraktować ta sprawę jako priorytetowa i ważna gdysz nie spoczne na żadnej nawet najwyższej instytucji w Rzeczypospolitej aby ta sprawę wyjaśnić i mieć potwierdzenie na papierze.
Dzień dobry, w odpowiedzi na zapytanie przesłane drogą elektroniczną w dniu 6 lutego 2019 r. informuję, iż droga stanowiąca dojazd do posesji przy ul. Lublinieckiej 13 w Zawadzkiem, usytuowana w działce gruntu Nr 3147/5 z mapy 1, obręb Zawadzkie, stanowi własność gminy Zawadzkie - w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej. Z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców tego rejonu utrudnienia w dojeździe do zabudowy mieszkaniowej rozpocząłem procedurę związaną z nabyciem prawa użytkowania wieczystego ww. drogi na rzecz gminy Zawadzkie. Aktualnie trwa regulacja geodezyjna granic nieruchomości, która umożliwi gminie Zawadzkie nabycie działki Nr 3147/5, celem zapewnienia mieszkańcom nieruchomości położonych przy ul. Lublinieckiej 11-13 w Zawadzkiem dogodnego dojazdu do posesji. Nabycie ww. nieruchomości nastąpi w roku 2019. Informuję ponadto, że mapkę obrazującą przebieg przedmiotowej drogi można nabyć w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 06.02.2019r. Data odpowiedzi: 08.02.2019r.
Proszę o wyjaśnienia dotyczące drogi dojazdowej do posesji przy ul Lublinieckiej 13 w Zawadzkiem. Do tej drogi Pan Żyłka przypisal sobie własność prywatna i ma problemy z dojazdem prze ze mnie do własnej posesji. Proszę w odpowiedzi o mapkę z wyraźnie zaznaczona droga dojazdowa do ww posesji, jednocześnie proszę potraktować ta sprawę jako priorytetowa i ważna gdysz nie spoczne na żadnej nawet najwyższej instytucji w Rzeczypospolitej aby ta sprawę wyjaśnić i mieć potwierdzenie na papierze.
Dzień dobry, w odpowiedzi na zapytanie przesłane drogą elektroniczną w dniu 6 lutego 2019 r. informuję, iż droga stanowiąca dojazd do posesji przy ul. Lublinieckiej 13 w Zawadzkiem, usytuowana w działce gruntu Nr 3147/5 z mapy 1, obręb Zawadzkie, stanowi własność gminy Zawadzkie - w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej. Z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców tego rejonu utrudnienia w dojeździe do zabudowy mieszkaniowej rozpocząłem procedurę związaną z nabyciem prawa użytkowania wieczystego ww. drogi na rzecz gminy Zawadzkie. Aktualnie trwa regulacja geodezyjna granic nieruchomości, która umożliwi gminie Zawadzkie nabycie działki Nr 3147/5, celem zapewnienia mieszkańcom nieruchomości położonych przy ul. Lublinieckiej 11-13 w Zawadzkiem dogodnego dojazdu do posesji. Nabycie ww. nieruchomości nastąpi w roku 2019. Informuję ponadto, że mapkę obrazującą przebieg przedmiotowej drogi można nabyć w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 06.02.2019r. Data odpowiedzi: 08.02.2019r.
Dzień dobry, ostatnio dzwoniłam do żłobka z zapytaniem o godziny ich pracy. Ku mojemu zdziwieniu okazało się, że żłobek jest otwarty od 6 rano. Moje pytanie brzmi dlaczego ? Niektórzy rodzice pracują od 6, więc wyklucza to możliwość posłania dziecka do żłobka, ponieważ nie mogą być w dwóch miejscach na raz.
Dzień dobry, w odpowiedzi na maila informuję, iż: Statut Żłobka Publicznego ustanowiony Uchwałą nr XXXIII/314/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem w rozdziale 5 § 12.2 zawiera zapis: W Regulaminie Organizacyjnym Dyrektor Żłobka ustala godziny pracy Żłobka, biorąc pod uwagę opinie rodziców. Pani Dyrektor poinformowała mnie również, iż swoje opinie rodzice wyrazili na pierwszym zebraniu ( zanim jeszcze uruchomiono żłobek) i nie było potrzeby wcześniejszego otwarcia placówki. Żłobek Publiczny w Zawadzkiem pracuje w godzinach 6.00 - 16.00. Również w trakcie roku funkcjonowania placówki, żaden z rodziców dzieci uczęszczających do żłobka nie sygnalizował potrzeby wcześniejszego otwarcia placówki. Dzieci zaczynają schodzić się około godziny 6.15. Nie wykluczam, że w przyszłości godziny pracy żłobka mogą ulec zmianie, jednakże warunkowane jest to wolą większości rodziców oraz zabezpieczeniem finansowym. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 06.02.2019r. Data odpowiedzi: 07.02.2019r.
Dzień dobry, ostatnio dzwoniłam do żłobka z zapytaniem o godziny ich pracy. Ku mojemu zdziwieniu okazało się, że żłobek jest otwarty od 6 rano. Moje pytanie brzmi dlaczego ? Niektórzy rodzice pracują od 6, więc wyklucza to możliwość posłania dziecka do żłobka, ponieważ nie mogą być w dwóch miejscach na raz.
Dzień dobry, w odpowiedzi na maila informuję, iż: Statut Żłobka Publicznego ustanowiony Uchwałą nr XXXIII/314/17 Rady Miejskiej w Zawadzkiem w rozdziale 5 § 12.2 zawiera zapis: W Regulaminie Organizacyjnym Dyrektor Żłobka ustala godziny pracy Żłobka, biorąc pod uwagę opinie rodziców. Pani Dyrektor poinformowała mnie również, iż swoje opinie rodzice wyrazili na pierwszym zebraniu ( zanim jeszcze uruchomiono żłobek) i nie było potrzeby wcześniejszego otwarcia placówki. Żłobek Publiczny w Zawadzkiem pracuje w godzinach 6.00 - 16.00. Również w trakcie roku funkcjonowania placówki, żaden z rodziców dzieci uczęszczających do żłobka nie sygnalizował potrzeby wcześniejszego otwarcia placówki. Dzieci zaczynają schodzić się około godziny 6.15. Nie wykluczam, że w przyszłości godziny pracy żłobka mogą ulec zmianie, jednakże warunkowane jest to wolą większości rodziców oraz zabezpieczeniem finansowym. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 06.02.2019r. Data odpowiedzi: 07.02.2019r.
Czy gmina Zawadzkie oferuje mieszkańcom bonifikaty za jednorazowa wpłatę przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności?
Dzień dobry, w odpowiedzi na zapytanie skierowane drogą elektroniczną w dniu 23 stycznia 2019 r. informuję, iż kwestia ewentualnego wprowadzenia bonifikat dla mieszkańców gminy Zawadzkie za jednorazową wpłatę opłaty przekształceniowej zostanie rozstrzygnięta w I kwartale 2019 r. Sprawy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów reguluje nowa ustawa, która moc obowiązującą uzyskała 1 stycznia 2019 r. Ustawa ta w przypadku gruntu stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego nie wprowadza obowiązku udzielania bonifikaty, lecz jedynie dopuszcza taką możliwość, pozostawiając decyzję w rękach właściwego organu (art. 9 ust. 4 ustawy). Podjęcie decyzji o obniżeniu dochodów gminy przez wprowadzenie bonifikat, o których mowa wyżej, poprzedzona musi być dogłębną analizą, przeprowadzoną bez pośpiechu. Zgodnie z przepisami ww. ustawy, burmistrz ma obowiązek wydać zaświadczenie potwierdzające przekształcenie (zawierające również informację o wysokości i okresie wnoszenia opłaty przekształceniowej) w terminie do 31 grudnia 2019 r., natomiast opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do 29 lutego 2020 r. Mając na uwadze fakt, iż problematyka, o której mowa wyżej jest aktualnie tematem wielu szkoleń, w których uczestniczą również pracownicy tutejszego urzędu, kwestie dotyczące ewentualnych bonifikat zostaną rozstrzygnięte w późniejszym terminie. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania:23.01.2019r. Data odpowiedzi: 29.01.2019 r.
Czy gmina Zawadzkie oferuje mieszkańcom bonifikaty za jednorazowa wpłatę przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności?
Dzień dobry, w odpowiedzi na zapytanie skierowane drogą elektroniczną w dniu 23 stycznia 2019 r. informuję, iż kwestia ewentualnego wprowadzenia bonifikat dla mieszkańców gminy Zawadzkie za jednorazową wpłatę opłaty przekształceniowej zostanie rozstrzygnięta w I kwartale 2019 r. Sprawy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów reguluje nowa ustawa, która moc obowiązującą uzyskała 1 stycznia 2019 r. Ustawa ta w przypadku gruntu stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego nie wprowadza obowiązku udzielania bonifikaty, lecz jedynie dopuszcza taką możliwość, pozostawiając decyzję w rękach właściwego organu (art. 9 ust. 4 ustawy). Podjęcie decyzji o obniżeniu dochodów gminy przez wprowadzenie bonifikat, o których mowa wyżej, poprzedzona musi być dogłębną analizą, przeprowadzoną bez pośpiechu. Zgodnie z przepisami ww. ustawy, burmistrz ma obowiązek wydać zaświadczenie potwierdzające przekształcenie (zawierające również informację o wysokości i okresie wnoszenia opłaty przekształceniowej) w terminie do 31 grudnia 2019 r., natomiast opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do 29 lutego 2020 r. Mając na uwadze fakt, iż problematyka, o której mowa wyżej jest aktualnie tematem wielu szkoleń, w których uczestniczą również pracownicy tutejszego urzędu, kwestie dotyczące ewentualnych bonifikat zostaną rozstrzygnięte w późniejszym terminie. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania:23.01.2019r. Data odpowiedzi: 29.01.2019 r.
Czy gmina Zawadzkie oferuje mieszkańcom bonifikaty za jednorazowa wpłatę przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności?
Dzień dobry, w odpowiedzi na zapytanie skierowane drogą elektroniczną w dniu 23 stycznia 2019 r. informuję, iż kwestia ewentualnego wprowadzenia bonifikat dla mieszkańców gminy Zawadzkie za jednorazową wpłatę opłaty przekształceniowej zostanie rozstrzygnięta w I kwartale 2019 r. Sprawy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów reguluje nowa ustawa, która moc obowiązującą uzyskała 1 stycznia 2019 r. Ustawa ta w przypadku gruntu stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego nie wprowadza obowiązku udzielania bonifikaty, lecz jedynie dopuszcza taką możliwość, pozostawiając decyzję w rękach właściwego organu (art. 9 ust. 4 ustawy). Podjęcie decyzji o obniżeniu dochodów gminy przez wprowadzenie bonifikat, o których mowa wyżej, poprzedzona musi być dogłębną analizą, przeprowadzoną bez pośpiechu. Zgodnie z przepisami ww. ustawy, burmistrz ma obowiązek wydać zaświadczenie potwierdzające przekształcenie (zawierające również informację o wysokości i okresie wnoszenia opłaty przekształceniowej) w terminie do 31 grudnia 2019 r., natomiast opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do 29 lutego 2020 r. Mając na uwadze fakt, iż problematyka, o której mowa wyżej jest aktualnie tematem wielu szkoleń, w których uczestniczą również pracownicy tutejszego urzędu, kwestie dotyczące ewentualnych bonifikat zostaną rozstrzygnięte w późniejszym terminie. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego
dzień dobry chciałbym dowiedzieć się, jakie kroki podejmuje/podejmie gmina w najbliższej przyszłości w kierunku poprawy jakości powietrza, wyeliminowania przestarzałych źródeł ciepła na ekologiczne? czy przewidujecie dofinansowanie na instalację OZE, a także czy ze strony gminy czynione są starania o rozszerzenie sieci gazociągu- w szczególności chodzi mi o okolicę ul. chopina, os. świerkle, gdzie mieszkam. pozdrawiam i oczekuję na odpowiedź
Dzień dobry w Nowym Roku! Z małym opóźnieniem, lecz wyczerpująco przekazuje odpowiedź na pytanie w sprawie kierunku poprawy jakości powietrza na terenie gminy Zawadzkie informuję, iż gmina Zawadzkie stale podejmuje szereg czynności zapobiegających zanieczyszczeniu powietrza na jej terenie. Jednym z ważniejszych działań w przedmiotowej materii było dążenie do ograniczenia niskiej emisji realizowane poprzez dofinansowanie osobom fizycznym części kosztów inwestycji polegających na wymianie kotłów zwykłych na kotły ekologiczne, wprowadzenie bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii (solary, pompy ciepła), a także kosztów przyłączenia obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej. W latach 2007-2017 wymieniono na terenie gminy Zawadzkie 127 kotłów zwykłych – na kotły ekologiczne. Ze względu na uruchomienie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu programu PROSUMENT, a następnie we wrześniu 2018 r. rządowego programu „Czyste Powietrze”, zrezygnowano z udzielania dotacji na ten cel z budżetu gminy. „Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program obejmuje termomodernizację budynków jednorodzinnych (docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej), wymianę starych pieców na kotły na paliwa stałe, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe czy pompy ciepła oraz instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej). Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Formą wsparcia finansowego może być dotacja lub pożyczka, której wysokość jest zależna od kwoty miesięcznego dochodu na osobę. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi 7 tys. zł, natomiast górna granica, od której jest liczona wysokość dotacji, wynosi 53 tys. zł. Program „Czyste Powietrze” ma trwać do końca 2029 r., a na jego realizację Ministerstwo Środowiska przeznaczy 103 mld zł. W chwili obecnej program jest zawieszony, lecz z zapowiedzi Ministerstwa wynika, iż od lutego będą przyjmowane wnioski. Na terenie gminy Zawadzkie (w każdej miejscowości), zostały zainstalowane czujniki pomiaru powietrza. Urządzenia dokonują pomiarów stężenia w powietrzu pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10. Informacje o stanie powietrza atmosferycznego są przez ww. urządzenia odczytywane i aktualizowane na bieżąco, a następnie udostępniane mieszkańcom gminy za pośrednictwem aplikacji możliwej do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem. Planowana sieć czujników pozwala mieszkańcom gminy Zawadzkie na sprawdzanie aktualnego stanu powietrza przed wyjściem z domu czy podjęciem aktywności fizycznej na powietrzu. Na zgłoszenia mieszkańców prowadzone są doraźne kontrole w budynkach jednorodzinnych, mające na celu weryfikację jakości spalanych paliw. Prowadzone są także akcje edukacyjno-informacyjne wśród dzieci i młodzieży mające na celu propagowanie ochrony powietrza (w grudniu 2018 r. w Kinoteatrze w Zawadzkiem odbył się spektakl ekologiczny pn. „Czarownica Niska Emisja”, poruszający tematy zanieczyszczenia powietrza i segregacji odpadów). Gmina Zawadzkie czyni ponadto starania o rozszerzenie sieci gazowej. Wiosną br. zorganizowane zostaną spotkania z mieszkańcami gminy, zainteresowanymi podłączeniem do sieci gazowej. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 4.12.2018 r. Data odpowiedzi:9.01.2019 r.
Panie kiedy w koncu zrobicie ta kanalizacje ;ciag dalszy w Kielczy????Jak dlugo mozna czekac w innych gminach juz zrobili kolejna kanalizacje nowa np.Gogolin a unas jak w sredniowieczu.Czy Panu nie ma wstyd ze to tak dlugo sie ciagnie mamy 21 wiek!!!????
Dzień dobry! W odpowiedzi na zapytanie sprawie wybudowania kanalizacji w drugiej części Kielczy, informuję, że nie mogę odnieść się do konkretnego przypadku nie znając adresu ani nazwiska pytającego. Nie mniej informuję, że na dzień dzisiejszy dwa ogłoszone przetargi na budowę kanalizacji zakończyły się unieważnieniem, ze względu na cenę przewyższającą kosztorys ofertowy o ponad 50%. Ponadto dzisiejsza sytuacja na rynku firm budowlano-montażowych jest taka – że w przetargu startuje jedna firma z wygórowaną ceną, gdy 6-7 lat temu zainteresowanych było parę firm. Spółka jako inwestor główny, żeby rozpocząć prace musi mieć zabezpieczenie finansowe wykonywanych robót, które w przyszłości musi być spłacone z opłat mieszkańców za odbiór ścieków. Myślę że pytający nie chciałby, żeby cena ścieków przewyższała jego możliwości płatnicze, ponadto nie zatrudniałby firmy do robót budowlanych nie mając pokrycia finansowego na zapłacenie rachunku. W Gminie w ciągu ostatnich lat skanalizowano Żędowice i połowę Kielczy za ponad 22,5 mln zł – spłata zaciągniętych na ten cel pożyczek trwa do dzisiaj. Ze względów położenia geograficznego – nie było innej możliwości podłączenia kolejnych odbiorców do naszej oczyszczalni. W najbliższym czasie zostaną podjęte decyzje o dalszym kanalizowaniu Kielczy o czym poinformujemy na łamach Krajobrazów Zawadzkiego. Z poważaniem Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 28.11.2018 r. Data odpowiedzi: 29.11.2018 r.
Panie kiedy w koncu zrobicie ta kanalizacje ;ciag dalszy w Kielczy????Jak dlugo mozna czekac w innych gminach juz zrobili kolejna kanalizacje nowa np.Gogolin a unas jak w sredniowieczu.Czy Panu nie ma wstyd ze to tak dlugo sie ciagnie mamy 21 wiek!!!????
Dzień dobry! W odpowiedzi na zapytanie sprawie wybudowania kanalizacji w drugiej części Kielczy, informuję, że nie mogę odnieść się do konkretnego przypadku nie znając adresu ani nazwiska pytającego. Nie mniej informuję, że na dzień dzisiejszy dwa ogłoszone przetargi na budowę kanalizacji zakończyły się unieważnieniem, ze względu na cenę przewyższającą kosztorys ofertowy o ponad 50%. Ponadto dzisiejsza sytuacja na rynku firm budowlano-montażowych jest taka – że w przetargu startuje jedna firma z wygórowaną ceną, gdy 6-7 lat temu zainteresowanych było parę firm. Spółka jako inwestor główny, żeby rozpocząć prace musi mieć zabezpieczenie finansowe wykonywanych robót, które w przyszłości musi być spłacone z opłat mieszkańców za odbiór ścieków. Myślę że pytający nie chciałby, żeby cena ścieków przewyższała jego możliwości płatnicze, ponadto nie zatrudniałby firmy do robót budowlanych nie mając pokrycia finansowego na zapłacenie rachunku. W Gminie w ciągu ostatnich lat skanalizowano Żędowice i połowę Kielczy za ponad 22,5 mln zł – spłata zaciągniętych na ten cel pożyczek trwa do dzisiaj. Ze względów położenia geograficznego – nie było innej możliwości podłączenia kolejnych odbiorców do naszej oczyszczalni. W najbliższym czasie zostaną podjęte decyzje o dalszym kanalizowaniu Kielczy o czym poinformujemy na łamach Krajobrazów Zawadzkiego. Z poważaniem Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 28.11.2018 r. Data odpowiedzi: 29.11.2018 r.
Panie Burmistrzu, znalazłem w internecie informacje o nauce j. angielskiego prowadzone dla osób dorosłych w gminach Opolszczyzny za darmo w ramach funduszy europejskich. Chętnie wziąłbym udział w nauce j. angielskiego np. dla osób z obszarów wiejskich. Proszę i informacje czy nasza gmina przystąpiła/ przystąpi też do podobnego programu nauki j. angielskiego. Np. http://www.nysa.eu/aktualnosc-9899-szkolenia_z_jezyka_angielskiego.html http://korfantow.pl/4486/kurs-jezyka-angielskiego-wspolfinansowany-przez-unie-europejska.html https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/bezplatne-kursy-jezykowe-dla-osob-doroslych-w-wojewodztwie-opolskim/ http://opolskiebezbarier.pl/o-projekcie/ http://masterlang.pl/opolskiejezyki/regulamin-rekrutacji-i-udzialu-w-projekcie/
Dzień dobry! W odpowiedzi na zadane pytanie, informuję co następuję: Realizatorem projektu są: Centrum Usług Językowych „ALBION” S.C. Podleśny D. – Madzia M.; Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe MASTERLANG. Kontakt: Centrum Szkoleniowe MASTERLANG, telefon: 533 394 981 (kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-15), e-mail: opolskie.jezyki@masterlang.eu Centrum Usług Językowych „ALBION”, telefon: 608 493 347 (kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach: 9-17), e-mail: opolskiejezyki@albionplanet.pl Rekrutację Uczestników Projektu prowadzą Realizatorzy Projektu w sposób ciągły do momentu zrekrutowania wymaganej liczby Uczestników Projektu, tj.: 900 osób, jednak nie później niż do 28 lutego 2019 r. Rekrutacja na terenie gminy jeszcze się nie odbyła, formularze można wysyłać na adresy kontaktowe podane powyżej. Materiały informacyjne gmina otrzyma od realizatorów projektu. Szczegóły: http://albionplanet.pl/opolskiejezyki/. Myślę, że przedstawiona informacja pozwoli Panu zrealizować swoje plany. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 6.11.2018 r. Data odpowiedzi: 8.11.2018 r.
Panie Burmistrzu, kiedy planuje Pan remont drogi pod blokami na ul. Powstańców Śląskich 3, 3A, 17? Droga ta jest drogą często uczęszczaną przez dzieci (szkoła), a także przez mieszkańców innych bloków - jako droga dojazdowa. Remont żłobka - kanalizacji, dodatkowo spowodował uszkodzenia na drodze, a kostka do dziś nie doczekała się prawidłowego ułożenia (wysypany gruz - kamienie). Dojście mieszkańców do koszy na śmieci, a także uczniów do szkoły odbywa się po nierównej powierzchni wciąż zapadającej się drogi... Czekamy na remont... Chodzi o nasze bezpieczeństwo, pozdrawiam
Dzień dobry. W odpowiedzi na zadane pytanie, informuję, że dla drogi pod blokami 3, 3A i 17 jest opracowana dokumentacja projektowa zezwalająca na przeprowadzenie kompleksowej przebudowy istniejącej nawierzchni. Mając na uwadze zaplanowane inne inwestycje poprawiające bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców, informuję, że gmina planuje ubiegać się o środki zewnętrzne na remont ul. Powstańców Śl. prowadzącej do bloków 3, 3A, 17 i żłobka. Aby aplikowanie o środki było możliwe musi zakończyć się procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Zawadzkiego. Procedura jest w toku. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 22.10.2018 r. Data odpowiedzi: 26.10.2018 r.
Dzień dobry chciałem się zapytać o faktyczne koszta uruchomienia placu zabaw w Kielczy. Gdy przeczytałem że inwestycja to 50000 lekko się załamałem bo koszt "zabawek" mieści się w 25000 i to z górką a gdzie reszta pieniędzy, plac jest "Straży" , zwyczajnie nie widać tych pieniędzy. Gdzie zachowane normy bezpieczeństwa ( szkło spotyka się średnio raz na m2) pękającę belki ... no i słowa by w końcu było sprawiedliwie w Kielczy, Żędowicach i w Zawadzkiem lekko trąciły wyborami. Data pytania: 20.08.2018r
Dzień dobry! W odpowiedzi na skierowane pytanie, informuję, że całkowity koszt utworzenia placu zabaw w Kielczy wyniósł: 53.540,00 zł. Na kwotę tą składają się: dostawa i montaż urządzeń zabawowych – 46.740,00 zł przygotowanie terenu pod plac zabaw wraz z dostawą piasku do stref bezpieczeństwa – 6800 zł. Ponadto w związku z budową placu zabaw zostanie ustawione ogrodzenie wydzielające plac zabaw od pozostałej części terenu OSP Kielcza, którego wartość wyniesie 8.800 zł. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Data odpowiedzi: 03.09.2018r.
Dzień dobry chciałem się zapytać o faktyczne koszta uruchomienia placu zabaw w Kielczy. Gdy przeczytałem że inwestycja to 50000 lekko się załamałem bo koszt "zabawek" mieści się w 25000 i to z górką a gdzie reszta pieniędzy, plac jest "Straży" , zwyczajnie nie widać tych pieniędzy. Gdzie zachowane normy bezpieczeństwa ( szkło spotyka się średnio raz na m2) pękającę belki ... no i słowa by w końcu było sprawiedliwie w Kielczy, Żędowicach i w Zawadzkiem lekko trąciły wyborami. Data pytania: 20.08.2018r
Dzień dobry! W odpowiedzi na skierowane pytanie, informuję, że całkowity koszt utworzenia placu zabaw w Kielczy wyniósł: 53.540,00 zł. Na kwotę tą składają się: dostawa i montaż urządzeń zabawowych – 46.740,00 zł przygotowanie terenu pod plac zabaw wraz z dostawą piasku do stref bezpieczeństwa – 6800 zł. Ponadto w związku z budową placu zabaw zostanie ustawione ogrodzenie wydzielające plac zabaw od pozostałej części terenu OSP Kielcza, którego wartość wyniesie 8.800 zł. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Data odpowiedzi: 03.09.2018r.
Co z sugerowanym wykonaniem wyjazdu z parkingu Biedronki w stronę ul. Opolskiej 61 a-g, co spowodowałoby odciążenie skrzyżowania Opolska/Handlowa?
Dzień dobry, w odpowiedzi na pytanie informuje, że wykonanie wyjazdu z parkingu Biedronki w stronę ul. Opolskiej 61 a-g, na dzień dzisiejszy jest w tym roku nie możliwe, ze względu na brak środków w budżecie. Do tematu można wrócić w przyszłym budżecie. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego
Panie burmistrzu bylo juz pytanie odnosnie sprzatania po swoim psie ale ludzie nadal nie sprzataja wychodzac z dzieckiem przed blok gdzie jest trawa natrafi sie na psia kupe i prosze sobie wyobrazic jak dziecko jest brudne bo to tylko but ale jak sie przewroci to i ubrania juz niewiem gdzie ja mam z tym dzieckiem wychodzic, na placu zabaw jest to samo. Ten problem pojawia sie codziennie. Prosze o interwencje. Pozdrawiam
Zdaję sobie sprawę, że artykuł w lokalnej gazecie nie załatwi sprawę, lecz może da do myślenia wszystkim posiadaczom czworonogów. Zwrócę się również do SM „HUTNIK”, która jest administratorem terenów osiedlowych z prośbą o przypomnienie ciążącego na właścicielu czworonoga obowiązku sprzątania odchodów po swoim psie. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego data pytania: 13.07.2018 r.; data odpowiedzi: 17.07.2018 r.
Witam co dalej z nieprzyjętymi dziećmi do przedszkola czy nowy oddział zostanie utworzony bo chodzą słuchy iż chce pan dzieci z zawadzkiego dać do przedszkoli do żędowic i kielczy aby pozbyć się problemu kiedy otrzymamy informacje na ten temat?
Dzień dobry! W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że w miesiącu maju br. podjąłem decyzję o uruchomieniu od dnia 1 września br. czwartego oddziału przedszkolnego w miejsce dotychczasowego oddziału żłobkowego w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Zawadzkiem. W nowym oddziale miejsce znajdzie 25 dzieci (o czym informowaliśmy w majowym wydaniu „Krajobrazów Zawadzkiego”. Z uwagi, iż liczba nowoutworzonych miejsc nadal nie zaspokaja zgłoszonego zapotrzebowania, dlatego w chwili obecnej wysyłane zostały pisma do rodziców, w celu ostatecznego potwierdzenia chęci umieszczenia dziecka w nowym oddziale, który planujemy zorganizować w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzkiem. Wszelkich informacji w tej sprawie udziela pracownik UM pod numerem telefonu 77 / 4623 122. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 21.06.2018r. Data odpowiedzi: 2.07.2018r.
Witam co dalej z nieprzyjętymi dziećmi do przedszkola czy nowy oddział zostanie utworzony bo chodzą słuchy iż chce pan dzieci z zawadzkiego dać do przedszkoli do żędowic i kielczy aby pozbyć się problemu kiedy otrzymamy informacje na ten temat?
Dzień dobry! W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że w miesiącu maju br. podjęto decyzję o uruchomieniu od dnia 1 września br. czwartego oddziału przedszkolnego w miejsce dotychczasowego oddziału żłobkowego w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Zawadzkiem. W nowym oddziale miejsce znajdzie 25 dzieci (o czym informowaliśmy w majowym wydaniu „Krajobrazów Zawadzkiego”). Z uwagi na to, iż chętnych jest więcej niż miejsc rozpatruję uruchomienie jeszcze jednego oddziału w budynku szkoły podstawowej w Zawadzkiem. W chwili obecnej służby Urzędu pracują nad kosztami tego przedsięwzięcia tj. dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących wymagań technicznych, higieniczno-sanitarnych i przeciwpożarowych. Tak więc informuję Pana, że samorząd „nie chce pozbyć się problemu”, lecz sukcesywnie nad nim pracuje. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 21.06.2018 r Data odpowiedzi: 21.06.2018 r
A co z parkingiem na nowym osiedlu miał Pan być na spotkaniu z mieszkańcami ale nie dotarł Pan na nie czy jest jakaś szansa aby ten parking powstał w najbliższym czasie czy spółdzielnia z gmina nie mogła by zrobić tego przy podziale kosztów i jeszcze druga sprawa obiecywał pan kilka miesięcy temu plac zabaw przy udziale spółdzielni hutnik na powstańców widzę że plac zabaw nie powstaje czy w takim razie niedało by rady przenieść tych środków na te 9 miejsc postojowych niewiem czy pan z utrzymania dróg przekazywał pomysł wysypania tego miejsca frezowinami lub tłuczniem.?
Dzień dobry! Ze względu na ograniczone środki finansowe wykonanie parkingu/ miejsc postojowych przy ul. Nowe Osiedle 2 będzie możliwe po pomyślnym rozstrzygnięciu przetargów. Co do placów zabaw, to informuję, iż poszukujemy środków zewnętrznych na ten cel. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania:01.06.2018r. Data odpowiedzi: 08.06.2018r.
Witam skoro niema pieniędzy na parking na nowym osiedlu może warto spróbować je zdobyć z dotacji unijnej skoro jest to teren miasta przykład http://www.eglos.pl/dofinansowanie-budowy-parkingow-w-jaktorowie/0,-509,1/
Dzień dobry! Szanowny Panie Kamilu, informuję, iż gmina Zawadzkie otrzymała już dofinansowanie na tzw. Centrum Przesiadkowe w podobnym programie w ramach Subregionu Kędzierzyńsko – Strzeleckiego. Z uwagi na wysokie ceny ofert przetargowych ogłosimy w najbliższym czasie kolejny przetarg, w ramach, którego wybudowany zostanie parking wraz z infrastrukturą przy Kinoteatrze. Zakończenie zadania planujemy do końca 2019 roku. Teren przyległy do sklepu „Lewiatan” i baru „Flinstons” na N. Osiedlu planujemy w ramach złożonego wniosku do LGD przeistoczyć w mini skwer z miejscem do odpoczynku. Mam nadzieję, że mieszkańcy N. Osiedla docenią starania w włączą się w poprawy estetyki w tym miejscu. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania:01.05.2018r. Data odpowiedzi: 01.05.2018r.
Mam pytanie czy powstanie ten park street workout czy nie bo czekamy z niecierpliwością.
Dzień dobry! Szymon, jestem żywo zainteresowany utworzeniem takiego Parku, lecz musisz wcześniej spotkać się z Dyrektorem GOSiT – u i z nim uzgodnić szczegóły. Takie są procedury. Dodatkowo, na naszym terenie działa Zespół ds. Młodzieży przy Burmistrzu, który też powinien Ci pomóc – tel. do koordynatora w UM - 77 4623117 p. Joanna Zawadzka. Czekam w szybką „twoją „ reakcję. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 30.05.2018r. Data odpowiedzi: 01.06.2018 r.
Witam, czy w Zawadzkiem będzie kiedyś basen?
Dzień dobry! W odpowiedzi na pytanie, „czy w Zawadzkiem będzie kiedyś basen”, odpowiadam, w niedalekiej przyszłości będzie basen. Obecnie mieszkańcy mogą korzystać z obiektu na osiedlu. Uruchomienie basenu dużego w obecnym stanie technicznym jest nie możliwe. Remont, modernizacja, lub budowa nowego obiektu basenowego, może nastąpić dopiero po zakończeniu termomodernizacji Hali Sportowej. Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 16.05.2018r Data odpowiedzi: 30.05.2018 r.
Witam, kiedy zostaną wysprzątane ulice z piachu zalegającego po zimie?
Dzień dobry, odpowiadając na zadane pytanie informuję, że obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy na zamiatanie pozimowe dróg. Przewidziany termin wykonania usługi został ustalony na dzień 30.04.2018 r. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania:16.04.2018 r. Data odpowiedzi: 18.04.2018 r.
Dzień dobry Panie Burmistrzu chciałabym sie zapytać czy na terenie gminy zawadzie mozna rozpalać ogniska ?
Dzień dobry! Na terenie gminy Zawadzkie można rozpalać ogniska na prywatnej posesji (ogniska do celów rekreacyjnych), niezbędne jest jednak spełnienie kilku warunków. Jedynym dopuszczalnym opałem jest drewno. Zabronione jest spalanie śmieci oraz bioodpadów, czyli liści i gałęzi (gmina Zawadzkie prowadzi odbiór tego typu odpadów). Ważne jest także zachowanie określonych przepisami odległości, tj. od granicy działki co najmniej 4 metry, od pól 10 metrów a od granicy lasu 100 metrów. Jednocześnie należy pamiętać, aby nadmierna ilość dymu nie stwarzała uciążliwości dla sąsiadów oraz nie ograniczała widoczności kierowcom. Jednocześnie przypominam o całkowitym zakazie wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania:08.04.2018 r. Data odpowiedzi: 09.04.2018 r.
Pomiar prędkości na Opolskiej - ponowienie tematu z forum Co sie stało z tablicą swietlną z pomiarem prędkosci funkcjonujacą na ul. Opolskiej po prawej stronie przed Paderewskiego ?. Od jakiegoś czasu już jej brak a działała całkiem sprawnie , zwłaszcza na rajdowców . Widac to było zwłaszcza po swiatłach stopu w chwili zauwazenia pomiaru. Podobnie oddziaływała tablica bramowa na wjezdzie do Lublińca od strony Częstochowy, pokazując predkość oraz dodatkowo minimalną liczbę punktów karnych które otrzymałby kierowca w przypadku rzeczywistego mandatu . Może przywrócić tablicę dla poprawy bezpieczeństwa w rejonie Orlenu ?
Dzień dobry. W odpowiedzi na e-mail informuję, że tablica służąca do pomiaru prędkości ustawiona przy ul. Opolskiej 75 w Zawadzkiem była ustawiona w związku z realizacją wspólnego projektu Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich i firmy LIFOR Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, polegającego na przeprowadzeniu okresowego pomiaru natężenia ruchu drogowego i pomiaru prędkości, przy użyciu licznika ruchu drogowego wraz z radarowymi wyświetlaczami prędkości rzeczywistej. Po zakończeniu projektu została zdemontowana. Na chwilę obecną gminę nie stać na to, aby takie urządzenie wynająć lub zakupić. Do tematu wrócimy w czasie remontowania drogi 901. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 29.03.2018 r. Data odpowiedzi: 9.04.2018 r.
Ponowienie pytania z forum: po co podwójna linia przy Pepco? Dlaczego przy Pepco wymalowaną podwójną ciągłą? Przecież z tego powodu nie wolno do Pepco wjechać od Powstańców, a wyjechać w stronę Biedronki. Pomijając głupi fakt, że nie pozwala ona na wyprzedzenie w tym miejscu zwykłego rowerzysty. Efekt jest taki, że wszyscy ignorują przepisy, a urząd uczy ludzi braku szacunku do prawa. Linia ciągła nie ma w tym miejscu zupełnie sensu. Zresztą trochę dalej, za skrzyżowaniem w stronę Manhatanu jest już przerywana. Dlaczego tutaj też takiej nie ma?
W odpowiedzi na zadane pytanie informuję, że linia podwójna ciągła P-4 była wprowadzona zanim jeszcze powstał obiekt usługowo-handlowy przy ul. Nowej. Właściciel tego obiektu tworząc wjazd na swój teren mógł dokonać zmiany organizacji ruchu aby wjazd do obiektu był możliwy od strony ul. Powstańców Śl. Ponadto linia podwójna ciągła P-4 jest zasadna na tym odcinku ul. Nowej, gdyż występują na nim dwa łuki poziome, które determinują zakaz przejeżdżania pojazdów na przeciwległy pas ruchu, w tym także wyprzedzania. Do tego dochodzą dwa wjazdy/wyjazdy z przedmiotowego obiektu usługowo-handlowego w pobliżu których też musi być wyznaczona linia podwójna ciągła uniemożliwiająca wyprzedzanie. W chwili obecnej rozważana jest zmiana organizacji ruchu na tym odcinku. Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 29.03.2018 r. Data odpowiedzi: 9.04.2018 r.
Szanowny Panie Burmistrzu, ponieważ nie funkcjonuje zakładka "pytanie do burmistrza" na forum zawadzkie i nie można prowadzić rozmowy wśród mieszkańców na zasadzie dyskusji na dany temat, jestem zmuszony odnieść się tutaj do ostatniego pytania zadanego w sprawie nowego HARMONOGRAMU ZBIÓRKI ODPADÓW IV-VI, a w szczególności punkt odnoszący się do wywozu odpadów wielkogabarytowych. Chciałbym wyrazić również swoje niezadowolenie w tej kwestii . Dlaczego płacąc tak duże stawki za wywóz śmieci w naszej gminie mieszkańcy są jeszcze zmuszani do dostarczania odpadów w jakiś szczególny punkt? Jak się to ma do osób starszych mieszkających np: na drugim końcu Zawadzkiego, którzy nie posiadają transportu? Rozumiem, że teraz mam jeszcze samemu targać np: telewizor do specjalnie wyznaczonego punktu i jeszcze przedstawiać książeczkę opłat albo naliczenie czynszu (przecież te śmieci nie przywożą mieszkańcy Lublińca), ponieważ firma nie potrafi zapewnić już nawet zbiórki takich odpadów raz w roku? Moim zdaniem jedno, wielkie nieporozumienie. Teraz mamy wozić odpady wielkogabarytowe na plac targowy, a za około 2 lata do Kielczy?? . Jeżeli rzeczywiście istnieje ryzyko wzrostu opłaty za wywóz śmieci to może gmina powinna poszukać innej firmy odpowiedzialnej za wywóz śmieci ponieważ firma REMONDIS jest zbyt droga dla naszej gminy?? Swoją drogą czy obecna gospodarka odpadami jest rozwiązana w odpowiedni sposób? Czy częstotliwość wywozu śmieci jest odpowiednia? Mam wątpliwości co do tego, ponieważ ilekroć przejeżdża się obok kontenerów na śmieci np: na Powstańców czy Nowym Osiedlu widać jak wiele z nich jest przepełniona, a obok leżą góry śmieci...
Dzień dobry! W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, co następuje: Wprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych w formie tzw. „mobilnej zbiórki” podyktowana jest względami finansowymi. Aby obniżyć koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w gminie, które ciągle rosną zdecydowano przyjąć powyższe rozwiązanie. Pozwoli to, miejmy nadzieję, na ograniczenie kosztów, które docelowo muszą być pokrywane z opłaty za gospodarowanie odpadami ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Zatem wprowadzenie nowego rozwiązania ma również na celu uniknięcie podnoszenia „opłaty śmieciowej” dla mieszkańców. Dla przypomnienia ów system musi się bilanosować. Wymóg udokumentowania zapłaty opłaty śmieciowej przez mieszkańca gminy Zawadzkie oddającego odpady w mobilnym punkcie zbiórki jest wynikiem uszczelnienia funkcjonującego w gminie systemu. Powyższe ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w której osoba nieuiszczająca opłaty śmieciowej zechce oddać swoje odpady w dniu zbiórki (np. w sytuacji osób przebywających na stałe poza granicami kraju, przyjeżdżającymi do gminy Zawadzkie na krótki okres czasu). Mamy również sygnały mieszkańców o tym, że odpady są podrzucane przez osoby niezamieszkałe na terenie gminy. W takiej sytuacji od osób, które nie udokumentują zapłaty opłaty śmieciowej w gminie Zawadzkie odpady nie będą przyjmowane. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOKa) jest obowiązkiem gminy, dlatego gmina przystąpiła do opracowania dokumentacji projektowej na budowę PSZOK i wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie do jego budowy w ramach RPO WO. Biorąc pod uwagę, fakt że gmina otrzymała dofinansowanie, PSZOK zostanie wybudowany zgodnie z projektem na terenie istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Kielczy. To właśnie do PSZOK – a mieszkańcy będą zobowiązani oddawać między innymi odpady wielkogabarytowe. W podnoszonej przez Pana kwestii dotyczącej zmiany firmy świadczącej usługi odbioru i transportu śmieci w celu obniżenia kosztów funkcjonowania systemu, wyjaśniam, iż podmiot świadczący zarówno usługi zagospodarowania odpadów jak też odbioru i transportu odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Zawadzkie jest wyłaniany w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z wymogami ustawowymi, z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania stron. Gmina ogłaszając przetarg nie ma wpływu na ilość i cenę otrzymanych ofert. Wysoka Pana zdaniem cena opłaty śmieciowej nie jest wynikiem świadczenia usługi przez firmę REMONDIS, a stanowi bilans cenowy za wykonanie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów zgodnie z przyjętym w gminie Zawadzkie Regulaminem utrzymania czystości i porządku. Gmina Zawadzkie – jako nieliczna w okolicy- wprowadzając nowy system gospodarowania odpadów nie wprowadziła limitów na odbierane odpady. Każdy mieszkaniec uiszczający opłatę śmieciową ma możliwość oddawania każdej ilości odpadów objętych systemem gospodarowania. Ponadto w gminie Zawadzkie mieszkaniec nie musi kupować we własnym zakresie pojemników i worków do segregacji odpadów - one również finansowane są z opłaty za gospodarowanie odpadami. W sąsiednich gminach mieszkańcy zobowiązani są we własnym zakresie zaopatrzyć się w pojemniki i worki na odpady. Na wysokość opłaty śmieciowej ma także wpływ odległość gminy Zawadzkie od Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, do których muszą być przekazywane odpady, a których gmina nie może dobrowolnie zmienić, gdyż są przypisane w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. Gmina nie ma również wpływu na wysokość opłaty za zagospodarowanie, którą instalacje te naliczają za przekazane im odpady. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych przyjęta w harmonogramach jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Kwestia zalegających odpadów na wskazanych przez Pana terenach nie jest wynikiem złej częstotliwości odbierania odpadów. Szanowny Panie, przy okazji spraw związanych z utrzymaniem porządku na terenie gminy Zawadzkie proszę o pobranie aplikacji mobilnej gminy Zawadzkie, w której udostępniono harmonogram wywozu nieczystości z podziałem na regiony z funkcją powiadamiania o zbliżającym się terminie wywozu. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytanie:8.04.2018r. Data odpowiedzi: 9.04.2018r.
Panie Burmistrzu, chciałbym się podzielić moimi uwagami. 1. Dostałem terminarz wywozu odpadów na najbliższy okres. Musze, wyrazić moje głębokie zdziwienie i niezrozumienie odnośnie zaproponowanego rozwiązania odbioru odpadów wielkogabarytowych. Takie rozwiązanie generuje duże problemy i koszty indywidualnie dla każdego mieszkańca, który musi wynająć i opłacić dodatkowy transport aby dostarczyć odpady wielkogabarytowe np. na boisko w Kielczy. Jest to kłopot dla każdego mieszkańca, nie mówiąc już o starszych osobach. Podsumowując , myślę, ze poprzednie rozwiązanie odbierania odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z ulic było o wiele lepsze. 2. Mam pytanie kiedy w BIP pokaże się lista kandydatów i wyniki konkursu na dyrektorów placówek oświatowych w gminie Zawadzkie (Zarządzenie 390/XXVIII/2018) ?
Dzień dobry, mając na uwadze wysoką stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jaką płacą właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Zawadzkie, a także fakt, iż system gospodarowania odpadami musi być pokrywany wyłącznie z opłat za gospodarowanie odpadami, przyjęto rozwiązanie tzw. zbiórki mobilnej, które mamy nadzieję pozwoli na utrzymanie dotychczasowej stawki na tym samym poziomie. Wysokość opłat tzw. śmieciowych w naszej gminie to efekt kompromisu pomiędzy stawką a zakresem i formą zbiórki (zbieramy bez ograniczeń). Ponadto zbiórka odpadów wielkogabarytowych w przyjętej formie pozwoli na przygotowanie mieszkańców do oddawania odpadów wielkogabarytowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który gmina planuje utworzyć w roku 2020 na składowisku odpadów komunalnych w Kielczy. W odpowiedzi na Pana drugie pytanie, informuję, iż wyniki konkursów zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 6 kwietnia br. tj. po przeprowadzeniu postępowań konkursowych w dniu 4 i 5 kwietnia br. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania:03.04.2018r. Data odpowiedzi: 05.04.2018r.
Witam. Kiedy w pełni będzie można korzystać z aplikacji gminnej tak to jest w innych gminach?? ( termin wywozu odpadów, zgłoszenia awarii itp.)
Dzień dobry! W odpowiedzi na zapytanie, informuję, iż od kwietnia zostanie uruchomiona kolejna odsłona naszej aplikacji dot. gospodarki śmieciowej. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania:22.03.2018r Data odpowiedzi: 27.03.2018r
Dzień dobry. Ostatnio podczas spotkania w szkole w Kielczy dowiedziałem się o konieczności cięć budżetowych na bieżący rok. Zastanawiam się czy nie prościej było by utworzyć Zespół Szkolno-Przedszkolny z jednym dyrektorem. Szkoła w Kielczy jest mała a przedszkole to dwa oddziały po 25 osób. Uważam że spokojnie jeden dyrektor z właściwymi predyspozycjami jest w stanie poprowadzić taką placówkę. Poza tym mimo, że obie placówki funkcjonują pod wspólnym adresem widać ogromną barierę mentalną i społeczną, która szkodzi rozwoju naszych dzieci. W zasadzie nie widać efektów współpracy. Pytanie końcowe czy konieczne jest opłacanie dwóch dyrektorów na tak małą ilość dzieci. Szkoła i przedszkole ma dużo większe potrzeby np. zatrudnienie psychologa przynajmniej na 1/2 etatu oraz zabezpieczenie i wsparcie uczniów zdolnych i zagrożonych, rozwój technologiczny.
Dzień dobry! W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, iż połączenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego z Kielczy w Kielczy i Przedszkola Publicznego w Kielczy poprzez utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kielczy było rozpatrywana przez organ prowadzący. Ostatecznie taka decyzja nie zapadła z powodów proceduralnych. W ocenie organu prowadzącego zasadnym jest aby dwie, mało liczne placówki połączyć w zespół, którym kierowałby operatywny i energiczny dyrektor. Zapewniam, że przedmiotowa sprawa zostanie ponownie rozpatrzona po przeprowadzeniu postępowań konkursowych na stanowiska dyrektorów w/w placówek oświatowych. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania:22.03.2018 r. Data odpowiedzi: 27.03.2018 r.
Szanowny Panie Burmistrzu, pierwszy kwartał 2018 mija. Co może nam Pan nowego powiedzieć w kontekście poniżej przytoczonej pańskiej wypowiedzi. Pozdrawiam Informacja z września 2017; "W odpowiedzi na zapytanie dotyczące informacji o stanie realizacji ustaleń ostatniej ankiety dot. połączenia drogi osiedlowej z ul. Stawową i likwidacji "mostka", informuję, że w nawiązaniu do przeprowadzonej ankiety w dniu 19.04.2017 r. zostało zorganizowane spotkanie z mieszkańcami ul. Powstańców Śląskich w przedmiotowej sprawie. Zebrami mieszkańcy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem do realizacji wariantu nr 3, tj. usunięcia istniejących barierek i likwidacji ciągu pieszo-rowerowego, wykonania drogi będącej łącznikiem ulicy Stawowej i osiedla Powstańców Śląskich z możliwością dojazdu jedynie do bloków nr 17 i 19. Aby uniemożliwić przejazd tą drogą do pozostałych bloków należy na wysokości miejsc parkingowych 17-ki zamknąć ją barierką, klombami itp. Ustaliliśmy, że temat powróci wraz z planowaniem budżetu na 2018 rok."
Dzień dobry! W odpowiedzi na zadane pytanie, informuję, iż w tym roku nie jesteśmy w stanie zrealizować zaplanowanego zadania. Zgadzam się co do istoty rzeczy, lecz zaangażowanie spraw inwestycyjnych w tym roku nie pozwala rozpoczynać nowych. W pierwszej kolejności realizować będziemy Centrum Przesiadkowe, a następnie termomodernizację Hali Sportowej, jednakże należy mieć na uwadze stale rosnące ceny artykułów i usług. W momencie pozyskania projektów inwestycyjnych dot. w/w inwestycji określimy, w jakim zakresie będziemy realizować te zadania. Mam nadzieje, że mieszkańcy przyjmą tę informację ze zrozumieniem. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania:24.03.2018 Data odpowiedzi: 27.03.2018
Szanowny Panie Burmistrzu, pierwszy kwartał 2018 mija. Co może nam Pan nowego powiedzieć w kontekście poniżej przytoczonej pańskiej wypowiedzi. Pozdrawiam Informacja z września 2017; "W odpowiedzi na zapytanie dotyczące informacji o stanie realizacji ustaleń ostatniej ankiety dot. połączenia drogi osiedlowej z ul. Stawową i likwidacji "mostka", informuję, że w nawiązaniu do przeprowadzonej ankiety w dniu 19.04.2017 r. zostało zorganizowane spotkanie z mieszkańcami ul. Powstańców Śląskich w przedmiotowej sprawie. Zebrami mieszkańcy jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem do realizacji wariantu nr 3, tj. usunięcia istniejących barierek i likwidacji ciągu pieszo-rowerowego, wykonania drogi będącej łącznikiem ulicy Stawowej i osiedla Powstańców Śląskich z możliwością dojazdu jedynie do bloków nr 17 i 19. Aby uniemożliwić przejazd tą drogą do pozostałych bloków należy na wysokości miejsc parkingowych 17-ki zamknąć ją barierką, klombami itp. Ustaliliśmy, że temat powróci wraz z planowaniem budżetu na 2018 rok."
Dzień dobry! W odpowiedzi na zadane pytanie, informuję, iż w tym roku nie jesteśmy w stanie zrealizować zaplanowanego zadania. Zgadzam się co do istoty rzeczy, lecz zaangażowanie spraw inwestycyjnych w tym roku nie pozwala rozpoczynać nowych. W pierwszej kolejności realizować będziemy Centrum Przesiadkowe, a następnie termomodernizację Hali Sportowej, jednakże należy mieć na uwadze stale rosnące ceny artykułów i usług. W momencie pozyskania projektów inwestycyjnych dot. w/w inwestycji określimy, w jakim zakresie będziemy realizować te zadania. Mam nadzieje, że mieszkańcy przyjmą tę informację ze zrozumieniem. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego
Witam. Chciałem zapytać dlaczego drogi w Sołectwie Kielcza nie są posypywane, mimo iż w telewizji, radiu i gdziekolwiek by nie usłyszeć ostrzegają że będą mrozy i marznące deszcze. Między innymi dziś rano jadąc ulicą Wiosenną w kierunku Krupskiego Młyna było szklanka. Pojazd jadący przede mną z prędkością ok. 30km/h chcąc skręcić w ul.Powstańców nie miał szans ponieważ było tak ślisko że udało mu się wykręcić i musiał jechać prosto żeby nie wylądować w drzewie. Jakie Gmina robi w tym kierunku postępowania? Tyle dobrych rzeczy można przeczytać na stronie tej Gminy o bezpieczeństwie, kulturze sporcie i innych rzeczach ale jak się to ma do rzeczywistości? Proszę o odpowiedź. Z poważaniem Konopka.R
Dzień dobry, w odpowiedzi na Pana pytanie informuję, że stan gminnych dróg na terenie sołectwa Kielcza w okresie zimowym monitorowany jest na bieżąco. W zależności od zaistniałych warunków atmosferycznych (opady śniegu, opady marznącego deszczu ze śniegiem, opady marznącego deszczu) podejmowane są działania stosowne do tego, aby ciągi i tereny komunikacyjne były w stanie umożliwiającym bezproblemowe korzystanie z nich w godz. od 5:30 do 22:30. Ponadto informuję, że wszelkie zgłoszenia i uwagi związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników będących w zarządzie gminy Zawadzkie należy kierować w godz. pracy Urzędu pod numer tel.: 77 46 23 136, po godz. pracy Urzędu oraz w dni wolne od pracy pod numer tel.: 512 942 737 oraz do Sołtysa Kielczy p. Jana Czanguleita tel. 607 546 739. Jednocześnie wyjaśniam, że za stan ul. Wiosennej w Kielczy odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Powiatowych w Strzelcach Opolskich, gdyż jest to droga powiatowa. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 06.03.2018r. Data odpowiedzi: 07.03.2018r.
Czy gminna będzie starała się o dotację na upiększanie miasta?
Dzień dobry, w odpowiedzi na Pana pytanie, informuje, iż środki wskazane przez Pana nie są na upiększanie miast, a na realizację kompleksowych projektów inwestycyjnych (projektów rewitalizacyjnych) wynikających z Lokalnych lub Gminnych Programów Rewitalizacji, które będą się przyczyniać do aktywizacji środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jako gmina również przymierzaliśmy się do skorzystania z tych środków, jednakże w chwili obecnej realizujemy dwa duże i kosztowne zadania w ramach Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, tj. Termomodernizacja Hali Sportowej oraz budowa Centrum Przesiadkowego w Zawadzkiem, dlatego w chwili obecnej nie możemy realizować innych zadań. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Data pytania: 02.03.2018 r. Data odpowiedzi: 07.03.2018r.
dotyczy: Placu zabaw w Kielczy Panie Burmistrzu, Przeczytałem dodatek do Krajobrazów Zawadzkiego, życzę aby te wszystkie zamierzenia w gminie udało się pomyślnie zrealizować. Jestem mieszkańcem Kielczy, cieszę się że w końcu dzieci doczekają się otwartego Placu zabaw. Moim zdaniem lokalizacja placu zabaw w OSP nie jest dobra. Teren dużego boiska w Kielczy, moim zdaniem będzie korzystniejszą lokalizacją. Dojazd do tego miejsca jest bezproblemowy z każdej strony wsi, droga jest mniej uczęszczana – dojazd jest drogą boczną – więc dzieci moim zdaniem będą miały większe bezpieczeństwo podczas dojazdu/ wyjazdu do placu zabaw jak i w trakcie obecności na placu zabaw i wokół niego. Sławomir
Dzień dobry Panie Sławomirze! Nie chciałbym polemizować w tej sprawie, lecz pragnę przypomnieć, iż wybór miejsca pod plac zabaw dokonali mieszkańcy Kielczy na Zebraniu Wiejskim. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 22.02.2018r., Data odpowiedzi: 23.02.2018r.
Panie Burmistrzu. Na ulicy Kani w Zawadzkiem między 8 a 10 numerem od ponad 2 tygodni lampa nie działa . Zgłaszałem parę razy na Gminie pod numerem tel. 774623136 ,zgłoszenie zostało odebrane ale żadnej reakcji do dnia dzisiejszego tj. 08.02 br. nie ma. Panie Burmistrzu proszę o interwencję.
Dzień dobry! W odpowiedzi na Pana pytanie, informuję, iż lampa będzie naprawiona w dniu dzisiejszym. Taką informację uzyskał pracownik Referatu KI w tutejszym Urzędzie Miejskim. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 08.02.2018, Data odpowiedzi: 09.02.2018
Kiedy remont drogi zawadzkie - lubliniec, obiecywal Pan inwestycje pod koniec roku2017! i co?
Dzień dobry! Bardzo przepraszam, ale nie wiem i jaki remont Pan pyta? Proszę o więcej szczegółów. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 7.02.208 r, Data odpowiedzi: 08.02.2018r.
Nie da się odpowiedzieć na pytanie zadane przez kogo innego, więc stawiam nowe. Chodzi o propozycję ruchu jednokierunkowego koło Biedronki. Uważam ten pomysł za zły, ponieważ wedle proponowanej koncepcji cały ruch zostanie skierowany na ul. Powstańców i przez Manhatan. Auta wyjeżdżające z Biedronki mają w tej chwili tylko kilkanaście metrów do Opolskiej, po zrobieniu jej jednokierunkową będą musiały objeżdżać obok Pepco, później koło żłobka, co niepotrzebnie nasili ruch na osiedlu. Cała strefa Biedronkowo -Pepcowa powinna zostać objęta strefą 30km/h (a nie 40, jak jest obecnie - to pozostałość z czasów, gdy dozwolona prędkość w mieście wynosiła 60). Bardzo dobry jest również pomysł ze skrzyżowaniami równorzędnymi. Obok Pepco należy zlikwidować podwójną ciągłą (pisaliśmy o tym już na forum) i zastąpić ją przerywaną. Zastanowić się można nad zrobieniem wyniesionych przejść dla pieszych (na poziomie chodników), co dodatkowo uspokoi ruch samochodowy. Zresztą pomysłów jest sporo, wiele z nich sprawdzonych w praktyce. Ubolewam, że w Zawadzkiem nikt tą tematyką nie chce się zająć. Czy burmistrz się tego tematu podejmie?
Dzień dobry! Szanowny Panie, w tym zakresie było już wiele propozycji, lecz do tej pory nie zdecydowaliśmy się na zmianę organizacji ruchu w obrębie Biedronki i Pepco (ruch jednokierunkowy). Z chwilą otwarcie Żłobka będziemy obserwować ruch w tym rejonie, w celu poprawy bezpieczeństwa zarówno mieszkańcom osiedla, jak i rodzicom dowożących dzieci do Żłobka. Co do likwidacji podwójnej linii ciągłej, uważam za celowe działanie, lecz musimy te zmiany skonsultować. Kolejnym tematem poruszonym w tym poście jest wyniesienie przejeść dla pieszych. Otóż, zgadzam się, że jest to najlepsza metoda spowolnienia ruchu, lecz w chwili obecnej mamy tyle innych, równie ważnych zadań, że środków zwyczajnie nie starczy. W chwili obecnej powołałem zespół ds. likwidacji barier architektonicznych, który w pierwszej kolejności musi wskazać problemy osób niepełnosprawnych w dostępie do budynków użyteczności publicznej na terenie naszej gminy. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 26.01.2018r., Data odpowiedzi:06.02.2018r.
Witam. Mam pytanie odnosie wyprowadzania psow. Ja osobiscie nie posiadam psa ale denerwuje mnie to ze kiedy wychodze z dzieckiem na spacer i jest to albo deptak albo chodnik przy opolskiej zawsze natrafie na psia kupe czy wlasciciele zwierzat nie maja obowiazku posprzatac po swoim psie? Rozumiem zeby gdzies z boku pies narobil ale zeby na srodku chodnika? Chodzi mi glownie o dzieci ktore moglyby w to wdepnac prosze na to zwrocic uwage bo zdarza sie to w kazdy dzien. Pozdrawiam
Dzień dobry! W odpowiedzi na zadane pytanie informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciel zwierzęcia ma obowiązek posprzątania po swoim pupilu. Sprzątanie po psie powinno być czynnością rutynową, która nikogo nie powinna zaskakiwać ani zadziwiać. Niemniej jednak dla naszego społeczeństwa wciąż sprzątanie po psie wydaje się czymś nienaturalnym. Oczywiście nie należy wrzucać wszystkich do jednego worka - co bardziej świadomi właściciele praktykują sprzątanie po psie i nie potrzebują do tego celu specjalnych dyrektyw i upomnień. Problem jest niezwykle palący i trudno znaleźć skuteczne dlań rozwiązanie. Na dzień dzisiejszy w sklepach zoologicznych możemy dostać gotowe zestawy do sprzątania po psie, które zawierają nie tylko torebki, ale także łopatki, zbieraczki i rękawiczki. Dzięki temu możemy zachować maksymalny poziom higieny, a następnie wyrzucić zużytą torebkę do najbliższego kosza na śmieci. Pani Karolino, w następnych wydaniach Krajobrazów Zawadzkiego poruszymy ten problem, z nadzieją na duży odzew. Za nie przestrzeganie przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku policja może nałożyć karę grzywny. Z poważaniem Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 29.01.2018, Data odpowiedzi: 6.02.2018 r.
Witam Panie Burmistrzu, jestesmy właśnie po spotkaniu z Panią Dyrektor nowo otwartego żłobka. Pojawili się na nim również rodzice maluszków chodzących do Oddziału Żłobkowego. Zaniepokoiła nas informacja o tym, że dotychczasowe opiekunki naszych dzieci przechodzą do nowo otwartego żłobka. Stąd moje pytanie, kto w takim razie będzie się opiekował dziećmi, które w oddziale żłobkowym pozostaną? Czy zmiana nastąpi z dnia na dzień? A pewnego dnia nowe opiekunki powitają w drzwiach nasze dzieciaczki? Dlaczego nas o tym wcześniej nie poinformowano? Czy już nikt nie bierze pod uwagę dobra dzieci? Zabiera się nam personel, któremu ufamy, do którego przyzwyczajone są i kochają nasze dzieci. Prosimy o ponowne rozważenie tej decyzji.
Dzień dobry! Panie, które obecnie pracują w oddziale żłobkowym same z własnej i nieprzymuszonej woli podjęły decyzję o zmianie miejsca pracy i przejściu do nowej placówki. Złożyły w tej sprawie pismo, podania. Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 3 z odziałem żłobkowym zadeklarowała, że uzupełni swoją kadrę na miejsce odchodzących Pań. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 01.02.2018r. Data odpowiedzi: 05.06.2018r.
Na ulicy Dębowej, nie działa lampa, a konkretnie 2 lampa od ulicy Opolskiej. Czy da się coś z tym zrobić?
Dzień dobry, w odpowiedzi na zadane pytanie, informuję, że po otrzymaniu niniejszego pytania nieświecąca lampa została zgłoszona do naprawy. Awaria została usunięta w dniu dzisiejszym. Ponadto informuję, że bezpośrednio mieszkańcy mogą zgłaszać awarię oświetlenia ulicznego pod numerem 991 lub bezpośrednio w tutejszym urzędzie pod numerem tel. 77 46 23 136 lub 77 46 23 138. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 29.01.2018, Data odpowiedzi: 30.01.2018
Witam Panie Burmistrzu jak wygląda sprawa żłobka ? Cały czas brak informacji , a mamy już koniec stycznia. Czy została wybrana nowa Pani dyrektor? Czy wnioski będą ponownie składane ? Czy są jakieś informacje na temat zebrania organizacyjnego? Najważniejsze pytanie kiedy w końcu żłobek zostanie otwarty?
Dzień dobry! W odpowiedzi na Pani pytanie, informuję, iż Pani Dyrektor Żłobka została wybrana, natomiast w tej chwili jest zajęta organizacją pracy Żłobka ( NIP, konto bankowe, itd. oraz sprawy organizacyjne). Co do wniosków, to przypominam, iż spotkanie które odbyło się 19 grudnia 2017 roku w Urzędzie Miejskim było spotkaniem informacyjnym. Myślę, że z chwilą rozpoczęcia działalności będzie trzeba jeszcze raz złożyć wnioski, lecz o tym zdecyduję Pani Dyrektor. Wszelkie informacje już niedługo na stronie Urzędu. W rozmowie z Panią Dyrektor Żłobka ustaliliśmy, iż otwarcie nastąpi w lutym. Jeszcze raz bardzo przepraszam za całe zamieszanie z otwarciem, lecz myślę, że wszystko jest już w porządku. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 25.01.2018r. Data odpowiedzi: 25.01.2018r.
Witam Panie Burmistrzu jak wygląda sprawa żłobka ? Cały czas brak informacji , a mamy już koniec stycznia. Czy została wybrana nowa Pani dyrektor? Czy wnioski będą ponownie składane ? Czy są jakieś informacje na temat zebrania organizacyjnego? Najważniejsze pytanie kiedy w końcu żłobek zostanie otwarty?
Dzień dobry! W odpowiedzi na Pani pytanie, informuję, iż Pani Dyrektor Żłobka została wybrana, natomiast w tej chwili jest zajęta organizacją pracy Żłobka ( NIP, konto bankowe, itd. oraz sprawy organizacyjne). Co do wniosków, to przypominam, iż spotkanie które odbyło się 19 grudnia 2017 roku w Urzędzie Miejskim było spotkaniem informacyjnym. Myślę, że z chwilą rozpoczęcia działalności będzie trzeba jeszcze raz złożyć wnioski, lecz o tym zdecyduję Pani Dyrektor. Wszelkie informacje już niedługo na stronie Urzędu. W rozmowie z Panią Dyrektor Żłobka ustaliliśmy, iż otwarcie nastąpi w lutym. Jeszcze raz bardzo przepraszam za całe zamieszanie z otwarciem, lecz myślę, że wszystko jest już w porządku. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 25.01.2018r. Data odpowiedzi: 25.01.2018r.
Czy i kiedy będzie działać winda w kinoteatrze? Problem z windą pojawia się cyklicznie pozbawiając tym samym osoby niepełnosprawne ruchowo możliwości udziału w imprezach organizowanych w kinoteatrze. Pytanie ponawiam, ponieważ na poprzednie od 10 dni nie otrzymałam odpowiedzi, a chcielibyśmy uczestniczyć w koncercie org. 11 lutego.
Dzień dobry, w odpowiedzi na Pani emaila informuję, iż firma konserwująca i naprawiająca dźwigi podała ostateczny termin realizacji naprawy do 5 lutego 2018 r. włącznie z badaniami dopuszczającymi UDT Proszę również mieć na uwadze fakt, że przy niskich temperaturach otoczenia użytkowanie windy może być utrudnione z przyczyn technologicznych ( gęstnienie oleju w siłownikach). Niezależnie od tego pracownicy GOSiT wspierają mieszkańców podczas organizowanych w Kinoteatrze imprez. Szanowana Pani, Pani sugestie dot. likwidacji barier architektonicznych traktuję bardzo poważnie, dlatego w najbliższym czasie dokonamy przeglądu chodników, miejsc parkingowych oraz wejść do budynków użyteczności publicznej w celu poprawy dostępu osób niepełnosprawnych do tych instytucji. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 22.01.2018r. Data odpowiedzi: 24.01.2018r.
Czy i kiedy będzie działać winda w kinoteatrze? Problem z windą pojawia się cyklicznie pozbawiając tym samym osoby niepełnosprawne ruchowo możliwości udziału w imprezach organizowanych w kinoteatrze. Pytanie ponawiam, ponieważ na poprzednie od 10 dni nie otrzymałam odpowiedzi, a chcielibyśmy uczestniczyć w koncercie org. 11 lutego.
Dzień dobry, w odpowiedzi na Pani emaila informuję, iż firma konserwująca i naprawiająca dźwigi podała ostateczny termin realizacji naprawy do 5 lutego 2018 r. włącznie z badaniami dopuszczającymi UDT Proszę również mieć na uwadze fakt, że przy niskich temperaturach otoczenia użytkowanie windy może być utrudnione z przyczyn technologicznych ( gęstnienie oleju w siłownikach). Niezależnie od tego pracownicy GOSiT wspierają mieszkańców podczas organizowanych w Kinoteatrze imprez. Szanowana Pani, Pani sugestie dot. likwidacji barier architektonicznych traktuję bardzo poważnie, dlatego w najbliższym czasie dokonamy przeglądu chodników, miejsc parkingowych oraz wejść do budynków użyteczności publicznej w celu poprawy dostępu osób niepełnosprawnych do tych instytucji. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 22.01.2017r. Data odpowiedzi: 24.01.2017r.
Poniżej przesyłam propozycje zmian w ruchu drogowym na terenie miasta i gminy: 1. Lokalizacja przejścia dla pieszych na wysokości centrum ogrodniczego. - uważam iż przejście to zostało źle zlokalizowane i powinn być przesunięte w kierunku skrzyżowania przy stacji benzynowej tak, aby umożliwić mieszkańcom usytuowanych tam bloków mieszkalnych oraz lokalu gastronomicznego i lodziarni, możliwość bezpiecznego przejścia przez ul. Opolską przy tym skrzyżowaniu. 2. Zmiana regulacji ruchu na kolizyjnym skrzyżowaniu Opolska / Handlowa (dojazd do Biedronki, Polo, targowiska i osiedla mieszkalnego). - wprowadzenie ruchu jednokierunkowego od ul. Opolskiej do ul. Nowej (w tym nakaz jazdy w prawo wyjeżdżając od Biedronki), zmniejszyło by kolizyjność na tym niefortunnym skrzyżowaniu. Wyjazd do ul. Opolskiej odbywał by się ul. Nową (w lewo i w prawo do ul. Powstańców i w przeciwnym kierunku). Powyższe rozwiązanie rozładowało by ruch na tym skrzeżowaniu i poprawiło by bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych na ul. Opolskiej. 3. Wprowadzenie skrzyżowań równorzędnych we wszystkich możliwych miejscach na terenie miasta i gminy (wielokrotnie stawiany postulat – zawsze bez odpowiedzi) - niektóre zalety: poprawa bezpieczeństwa, wyciszenie ruchu, zmniejszenie ilości znaków drogowych.
Witam! Informuję, iż Pana sugestie zawarte w emailu zostały przekazane do rozpatrzenia przez Komisję Samorządności i Porządku Publicznego oraz pracownika Referatu Komunalnego. Po analizie zebranego materiału podejmę stosowne decyzje. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 16.01.2018r. Data odpowiedzi: 18.01.2018
Drogi Burmistrzu pisze do pana z zapytaniem czy jest mozliwe postawienia silowni zewnetrznej street workout
Dzień dobry! Proszę w tej sprawie zwrócić się do Dyrektora GOSiT – u. Proszę również o przedstawienie Dyrektorowi projektu, kosztorysu oraz ewentualnej lokalizacji. Mam nadzieję, że wspólnie jesteśmy w stanie zrealizować marzenie kilku osób, które w tej sprawie się już zwracały. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 17.01.2018, Data odpowiedzi:18.01.2018 r.
Drogi Burmistrzu pisze do pana z zapytaniem czy jest mozliwe postawienia silowni zewnetrznej street workout
Dzień dobry! Proszę w tej sprawie zwrócić się do Dyrektora GOSiT – u. Proszę również o przedstawienie Dyrektorowi projektu, kosztorysu oraz ewentualnej lokalizacji. Mam nadzieję, że wspólnie jesteśmy w stanie zrealizować marzenie kilku osób, które w tej sprawie się już zwracały. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 17.01.2018, Data odpowiedzi:18.01.2018 r.
Drogi Burmistrzu pisze do pana z zapytaniem czy jest mozliwe postawienia silowni zewnetrznej street workout
Dzień dobry! Proszę w tej sprawie zwrócić się do Dyrektora GOSiT – u. Proszę również o przedstawienie Dyrektorowi projektu, kosztorysu oraz ewentualnej lokalizacji. Mam nadzieję, że wspólnie jesteśmy w stanie zrealizować marzenie kilku osób, które w tej sprawie się już zwracały. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 17.01.2018, Data odpowiedzi:18.01.2018 r.
Po ostatnich opadach śniegu, obserwując panoramą Zawadzkiego, można zauważyć które obiekty mają dobrą a które złą izolację termiczną ostatniej kondygnacji. Jakie działania sa planowane w w tym zakresie?
Witam, w odpowiedzi na maila informuję, że w bieżącym roku przygotowujemy się jedynie do termomodernizacji Hali Sportowej, jednakże temat termomodernizacji pozostałych budynków pozostaje otwarty. Trzeba też mieć na uwadze, że większość budynków swoją świetność ma już za sobą, a więc ze względu na ograniczone środki finansowe w pierwszej kolejności realizujemy remonty bieżące. W chwili obecnej nie posiadamy pieniędzy na inne zadania niż te, które zostały zaplanowane w budżecie na 2018 rok. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 16.01.2018, Data odpowiedzi: 18.01.2018r
Wraz z remontem drogi od granicy z woj. Śląskim były obiecywane mieszkańcom Kielczy jak i Żędowic chodniki aż po samo Zawadzkie. Droga jest, a gdzie chodniki?
Dzień dobry! W nawiązaniu do Pani pytania, pragnę nadmienić, że jest to I etap modernizacji drogi Nr 901 i od samego początku projekt zakładał przebudowę drogi, lecz bez budowy chodników, czy ścieżek rowerowych. W drugim etapie od Zawadzkiego do Żędowic planowany jest chodnik. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 16.01.2018 ,Data odpowiedzi: 17.01.2018
Witam! Nowy rok za pasem, a ja chciałbym podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat Dni Gminy, pierszą sprawą jest termin przedstawienia dokładnego planu, myślę że w roku 2017 było to za późno! Drugą spawą jest wybór „gwiazdy” wydawać się może że jest
Na obecnym etapie organizacji "Dni Gminy 2018" został powołany zespół ds. organizacji wydarzenia. Zespół ustalił datę, harmonogram organizacyjny oraz program imprezy wedle którego zawierane są stopniowo umowy. Do końca stycznia zespół powinien ustalić wszystkie kluczowe decyzje oraz zawrzeć zobowiązania z artystami, cateringiem oraz obsługą techniczną podczas wydarzenia. Już w najbliższym czasie przedstawię szczegóły organizacji Dni Gminy 2018. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 4.01.2018, data odpowiedzi: 15.01.2018r
Jadąc dzisiaj to jest 10.01.18 o godzinie 16:20 przez Zawadzkie główną drogą nie były zapalone latarnie. Przy takiej pogodzie naprawdę ciężko zauważyć przechodnia wchodzącego na pasy. Czy znowu musi dojść do jakiejś tragedii żeby coś z tym zrobić?
Dzień dobry, w odpowiedzi na zadane pytanie informuję, w tym dniu nie stwierdzono żadnej awarii oświetlenia ulicznego dotyczącego przedmiotowego terenu gminy. Jednocześnie przypominam, iż oświetleniem ulicznym steruje układ fotokomórek który, mógł odczytać, że natężenie świata naturalnego w danym dniu jest na tyle duże ze można opóźnić moment zapalenia oświetlenia ulicznego. Fotokomórka ma możliwość opóźnienia lub przyśpieszenia momentu zapalania się oświetlenia ulicznego do 15 min od czasu astronomicznego zachodu lub wschodu słońca. Panie Marku, ulica Opolska jest we władaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich i to do nich należy kierować wszelkie uwagi związane z poprawą jakości oświetlenia. My ze swej strony robimy wszystko, by poprawić jakość poruszania się po głównej drodze naszego miasta m.in. doświetliliśmy przejście dla pieszych obok szkoły podstawowej, jednakże dalsze prace muszą być podjęte przez zarządcę drogi. W dniu dzisiejszym wysyłamy kolejne pismo w tej sprawie. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 10.01.2018r, Data Odpowiedzi: 15.01.2018r.
Wczoraj okolo godziny 22 brak wody nowe osiedle nikt o niczym nie informuje ani na stronie urzędu ani zawkomu dzownię na awaryjny do zawkomu i pytam o powod braku wody a pan nato ze czyszczą wieże ciśnień. Pytam dlaczego zawkom nikogo o tym nie informuje
Dzień dobry, w odpowiedzi przekazuję informację pozyskaną ze spółki Zaw – Kom. Cytat: „W odpowiedzi na pytanie mieszkańca, informuję, że w dniu wczorajszym spółka dokonała obniżenia poziomu wody w wieży ciśnień w celu wykonania ekspertyzy wewnętrznej powłoki zbiornika wieżowego - przez firmę zewnętrzną. Czynności wykonywano nocą, aby nie utrudniać odbioru wody mieszkańcom. Nasze wskazania na wieży ciśnień nie zanotowały braku dostarczanej wody do mieszkań. Jeśli na ostatnich piętrach nie było wody – to była to sytuacja incydentalna i chwilowa (od momentu obniżenia poziomu wody (ciśnienia) do włączenia się studni nr 1). Sytuacja ta nie wymagała wcześniejszego informowania mieszkańców o działaniach spółki a działania są podejmowane właśnie celem zapewnienia mieszkańcom nieprzerwanej i bezpiecznej dostawy wody. Za ewentualne chwilowe niedogodności przepraszamy”. Pozdrawiam i mam nadzieję, że sytuacja się więcej nie powtórzy. Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data pytania: 8.01.2018r Data odpowiedzi: 9.01.2018r Data zadania pytania:
W związku z tym, że spotkanie dotyczące żłobka zostało odwołane, proszę o informację kiedy i gdzie będą dostępne listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do żłobka?
Bardzo przepraszam za zaistniałą sytuację i obiecuję, że zrobię wszystko, żeby Żłobek rozpoczął swoją działalność w możliwie szybkim czasie. W chwili obecnej ogłoszony jest kolejny nabór na Dyrektora Żłobka. Myślę, że tym razem skutecznie zatrudnimy Dyrektora i kadrę oraz rozpoczniemy nabór. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego Data zadania pytania: 3.01.2018r. Data udzielenia odpowiedzi:5.01.2018r.
Dzień dobry! Pisze do pana burmistrza z zapytaniem czy by mógł pan wznieść plac do street workout? A jak nie ma az tyle na to funduszy to jak mogę pomóc bo zależy mi i jeszcze kilku moim znajomym z góry dziękujemy
Dzień dobry! Panie Szymonie, proszę w tej sprawie zwrócić się do Dyrektora GOSiT – u w Zawadzkiem. Mam nadzieję, że wspólnymi siłami stworzycie plan działania, który winien zakładać – miejsce usytuowania przedsięwzięcia, koszty realizacji oraz odpowiedzialnych za realizację i nadzór . Życzę wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego
Na mój E-mail z dnia 05.12.2017 w sprawie regulacji ruchu drogowego , brak jest w dalszym ciągu wyjaśniającej odpowiedzi.
Dzień dobry Panie Grzegorzu, będzie prościej, gdy zada Pan konkretne pytanie w sprawie „regulacji ruchu drogowego”, tym bardziej, że sprawa dotyczy mieszkańców gminy Zawadzkie. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego
Na mój E-mail z dnia 05.12.2017 w sprawie oświetlenia LED (kolejny monit sprawa/zapytanie ciągnące się od dłuższego czasu), brak jest w dalszym ciągu wyjaśniającej odpowiedzi.
Dzień dobry Panie Grzegorzu, chciałbym zaznaczyć, że „sprawa oświetlenia LED” to bardzo ogólne pojęcie, dlatego bardzo proszę skonkretyzować pytanie, na które udzielę Panu odpowiedzi. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego
Ponadto proszę o poinformowanie w jakim stadium znajduje się temat połączenia drogi osiedlowej na Powstańców z ul. Stawową oraz likwidacji „mostka”.
Dzień dobry, zadanie polegające na połączeniu drogi osiedlowej na ul. Powstańców Śląskich z ul. Stawową w Zawadzkiem oraz likwidacja „mostka” nie zostało uwzględnione w budżecie gminy na rok 2018, jednakże wrócimy do tematu po rozstrzygnięciu przetargu na remont Hali Sportowej, który odbędzie się w 2018 roku. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego
Na skrzyzowaniu ulic słonecznej z bolesława chrobrego w kielczy ktos zniszczyl lustro i ukryl je w krzakach. Prosze rowniez o zaklejenie trzech dziur na końcu ulicy Kopernika (przy wyjezdzie na ul. Konopnickiej)
Dzień dobry, w odpowiedzi, informuję, iż uszkodzone lustro zostanie zakupione, a dziury zostaną załatane do końca roku. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego
Kamera On-Line; Zawadzkie na żywo - panorama miasta - kiedy wreszcie zadziala?
Dzień dobry, kamera znajdująca się na wieży ciśnień uległa uszkodzeniu podczas burzy i silnych wiatrów. Efektem uszkodzenia była niestabilna praca skutkująca problemem z transmisją obrazu na stronie WWW. Próby rozwiązania problemu we własnym zakresie okazały się niemożliwe, dlatego kamera została zdemontowana i odesłana do producenta w ramach usług gwarancyjnych. Czas realizacji takiego serwisu wynosi ok kilku tygodni. Pozostałe kamery wchodzące w skład monitoringu miejskiego funkcjonują poprawnie. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego
Dzień dobry kiedy nastąpi remont drogi i budowa ścieżki rowerowej przy ulicy opolskiej w Zedowicach?
Dzień dobry. W odpowiedzi na zadane pytanie, informuję, że etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku od Zawadzkiego do ul. Wojska Polskiego w Żędowicach zaplanowano na lata 2019-2020. Pozdrawiam, Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego
Piszę w sprawie dziur na ul. Konopnickiej w Kielczy, że zostaną załatane w lipcu lub w sierpniu. Informuję, że jechałam tamtędy 14 października 2017 r. tj. sobota i dziury nadal istnieją!!!
Dzień dobry. W odpowiedzi na pytanie informuję, iż dziury w Kielczy nie zostały załatane w lipcu i sierpniu, gdyż nie został wyłoniony żaden wykonawca robót pomimo dwukrotnego ogłoszenia przetargu na remont dróg gminnych. Na dzień dzisiejszy dziury w ul. Konopnickiej zostały zaznaczone do uzupełnienia masą asfaltową na gorąco i do dnia 31.10.2017 r. zostaną uzupełnione. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego
Ponownie piszę w sprawie Pomnika Powstańców Śląskich. Chciałbym przypomnieć, iż pomnik z dnia na dzień bardziej się rozsypuje, proszę o interwencję.
Witam. W odpowiedzi na Pana email w sprawie remontu pomnika informuję, że tutejszy Urząd podjął starania zmierzające do wykonania wnioskowanego remontu. Z uwagi na to, iż mogiła wpisana jest do rejestru zabytków, wszelkie prace wymagają uzgodnień i zgody Konserwatora Zabytków. Wystąpiliśmy z wnioskiem do Konserwatora o zgodę na wykonanie remontu, który ma polegać na zmniejszeniu dotychczasowej bryły i wykonanie pomnika z kryta płytą z szarego granitu z tablica inskrypcyjną. Wojewódzki Konserwator Zabytków wezwał tut. Urząd o uzupełnienie wniosku, jednakże ze względu na charakter i zakres wymaganych dokumentów tutejszy Urząd obecnie przystąpił do przygotowania i skompletowania tych dokumentów. Z uwagi na wydłużony czasookres uzyskania niezbędnych dokumentów i pozwoleń a także ograniczone możliwości finansowe Gminy, remont wnioskowanej przez Pana mogiły nie będzie realizowany w tym roku. Mając jednak na uwadze wartości historyczne tego miejsca, a także poszanowanie da osób zmarłych Gmina dołoży wszelkich starań aby wyremontować niniejszy pomnik w przyszłym roku. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrza Zawadzkiego
Proszę o załatanie dziur na ul. Konopnickiej w pobliżu budynku komunalnego ul. Stare Osiedle w Kielczy, jest tam podwójny zakręt i dziura na dziurze.
Witam, w odpowiedzi na pytanie skierowane do P Burmistrza, informuję, że opisane dziury na wskazanym odcinku drogi zostaną uzupełnione masa bitumiczną na gorąco w trakcie remontu dróg gminnych, który będzie przeprowadzony w miesiącu lipcu lub sierpniu br. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrza Zawadzkiego
Zgłaszam, że na Nowym Osiedlu obok bloku Nr 1 podczas koszenia zostały pominięte żywopłoty, proszę o interwencję
Dzień dobry, wspomniane żywopłoty były na początku maja wstępnie uformowane poprzez podcięcie odrostów z zamiarem dokładnego cięcia i formowania przed dniami gminy. Ponadto w dniu dzisiejszym, tj. 09.06.2017 r. firma świadcząca usługę utrzymania zieleni na terenie gminy Zawadzkie przystąpiła do formowania żywopłotów na terenie Zawadzkiego, rozpoczynając do żywopłotów będących na Nowym Osiedlu
Proszę o odpowiedź, co dzieje się z realizacją placu zabaw w Kielczy, czy uda się oddać go do użytku do najbliższych wakacji?
Witam, w budżecie gminy Zawadzkie na budowę placu zabaw w Kielczy zabezpieczona jest kwota 50 tyś zł. Środki te przeznaczono na zapewnienie wkładu własnego w przypadku aplikowania o środki zewnętrzne na realizację tego zadania. W sytuacji braku możliwości skorzystania w tym roku z dofinansowania na budowę placu zabaw w Kielczy, zakupiony zostanie plac zabaw, lecz nie jestem w stanie odpowiedzieć, kiedy to nastąpi. Pozdrawiam Mariusz Stachowski Burmistrz Zawadzkiego
Witam Panie Burmistrzu mam pytanie dotyczace zapisywania dzieci do przeczkola na rok 2017/2018 czy juz podjeliscie decyzje w sprawie terminu skladania wnioskow bo w przeczkolach ciagle nikt nic nie wie.
Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego , w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli zgodnie z art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe zostaną podane najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2017 r.
×

Wyszukaj w serwisie