polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

II Sesja Rady Miejskiej w Zawadzkiem

W dniu 13 maja 2024 r. o godz. 15.00 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem odbędzie się sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad sesji jest następujący:

I. Sprawy regulaminowe:

      1) Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

      2) Przyjęcie porządku obrad Sesji.

      3) Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 6 maja 2024 r. 

      4) Wybór Sekretarza obrad.

      5) Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

II. Podjęcie uchwał:

   1) w sprawie wyznaczenia wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zawadzkiem  do wykonywania czynności polegających na zleceniu wyjazdu służbowego dla przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawadzkiem oraz określenia stawek dla radnych za używanie pojazdów niebędących własnością gminy dla celów służbowych;

     2) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia jej składu osobowego;

     3) w sprawie powołania Komisji Budżetowo-Gospodarczej oraz ustalenia jej składu osobowego;

     4) w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki oraz ustalenia jej składu osobowego;

     5) w sprawie powołania Komisji Samorządności i Porządku Publicznego oraz ustalenia jej składu osobowego;

     6) w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zawadzkiem oraz ustalenia jej składu osobowego;

     7) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zawadzkiego.

III. Interpelacje radnych.

IV. Sprawy różne i organizacyjne.

V. Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.

VI. Zakończenie obrad Sesji.

×

Wyszukaj w serwisie