polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o  rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag czy też propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

Projekt poddany jest konsultacjom społecznym do dnia 19 czerwca br.
 Uprzejmie proszę o przesyłanie ewentualnych uwag na załączonym formularzu na adres e-mail: .

Link do informacji o prowadzonych konsultacjach:

https://bip.opolskie.pl/2024/06/zaproszenie-do-konsultacji-projektu-uchwaly-sejmiku-w-sprawie-zmiany-statutu-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-opolskie-centrum-onkologii-im-prof-tadeusza-koszarowskiego-w-opolu-5/

PDFUchwała ZWO Nr 214 z 3 czerwca 2024.pdf (3,70MB)

DOCXFormularz uwag OCO w Opolu.docx (16,31KB)

DOCXZaproszenie do konsultacji projektu uchwały z dnia 3.06 Sejmiku - BIP.docx (14,88KB)

×

Wyszukaj w serwisie