polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

PUNKT KONSULTACYJNY w ZAWADZKIEM

PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

 

Czyste Powietrze to kompleksowy program poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

Program kierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych    z wyodrębnioną księgą wieczystą, dotacja nie jest udzielana dla lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.

Dofinansowanie obejmuje wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Trzy części programu

Program składa się z trzech części w zależności od osiąganych dochodów. Wyróżniamy poziom podstawowy, podwyższony i najwyższy dofinansowania. 

Część I Poziom Podstawowy dofinansowania - dla wnioskodawców o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł;

Część II Poziom Podwyższony poziom dofinansowania - dla wnioskodawców, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

- 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

- 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Część III Poziom Najwyższy poziom dofinansowania - dla wnioskodawców, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

- 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

- 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Dotacja może wynosić łącznie do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, łącznie do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Informujemy, że w przypadku osób ubiegających się o podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”, niezbędne będzie uzyskanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Zaświadczenia wydawane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadzkiem, przy ul. Dębowej 11, tel.  77 462 20 95.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie