polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Gmina Zawadzkie już od kilku lat dotuje modernizację systemów ogrzewania.  W 2024 r. na likwidację starego pieca węglowego i zakup proekologicznego urządzenia można otrzymać dotację w wysokości  2 tys. zł, trzeba tylko złożyć wniosek.

Wsparcie finansowe przyznawane jest na podstawie uchwały Rady Miejskiej  w Zawadzkiem  nr XXXIV/244/21 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania  i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska oraz uchwałę  nr XXXV/255/21 Rady Miejskiej  w Zawadzkiem z dnia 20 grudnia 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielanie i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Zawadzkie na dofinasowanie zadań służących ochronie środowiska.

Dotację może otrzymać każdy, kto posiada budynek mieszkalny, mieszkanie znajdujące się na terenie naszej gminy, ogrzewane piecem węglowym. O przyznaniu dotacji decyduje poprawność złożonego wniosku oraz kolejność zgłoszenia aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Aby uzyskać dotację należy złożyć wniosek o udzielenie dotacji do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, a  następnie podpisać umowę dotacyjną. Beneficjent dotacji gminnej będzie zobowiązany do zdemontowania i legalnego zutylizowania starego pieca oraz kupienia, zainstalowania i uruchomienia nowego urządzenia grzewczego. Aby uzyskać dotację należy złożyć wniosek o rozliczenie dotacji wraz z kompletem dokumentów potwierdzających przeprowadzenie modernizacji systemu grzewczego.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego  w Zawadzkiem (tel.: 77 46 23 135).

 

Załączniki

  1. Wniosek o udzielenie dotacji DOCXwniosek-o-udzielenie-dotacji.docx (16,25KB)
  2. Wniosek o wypłatę i rozliczenie dotacji DOCXwniosek-o-rozliczenie-i-wyplate-dotacji 1 1.docx (19,77KB)
  3. Oświadczenie właściciela/współwłaściciela lokalu DOCXoswiadczenie-wlasciciela.docx (13,72KB)
  4. Regulamin naboruPDFregulamin-udzielania-dotacji 1.pdf (469,23KB)
  5. Klauzula informacyjna PDFklauzula-informacyjna.pdf (115,20KB)

 

×

Wyszukaj w serwisie