polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Na podstawie Zarządzenia Nr 845/XXIV/2014 Burmistrza Zawadzkiego zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy Zawadzkie do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

DOCFormularz konsultacji.doc (34,50KB)
PDFZarządzenie 149 XXVI 2016.pdf (2,14MB)
 

×

Wyszukaj w serwisie