polecamy
Pytania do
Burmistrza
Jak wydajemy
Twoje podatki

Położenie: Zawadzkie

Właściciel terenu: Gmina Zawadzkie

Powierzchnia [ha]: 0,4105

Sposób i termin zagospodarowania nieruchomości: Nieruchomość należy zagospodarować zgodnie z przeznaczeniem określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w terminie trzech /3/ lat od dnia nabycia nieruchomości. W przypadku niezagospodarowania nieruchomości w określonych wyżej terminie, nabywcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 70% ceny sprzedaży nieruchomości brutto, która nabywca zapłaci na wezwanie Gminy Zawadzkie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu wezwania na ostatni znany Gminie adres nabywcy.

Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie uzgodnionym wcześniej w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Zawadzkim.

PDFOgłoszenie o piątych /5/ przetargach ustnych na sprzedaż nieruchomości.pdf (403,69KB)
 

×

Wyszukaj w serwisie